Dodávatelia


Nákup

Smernice

Nákupná stratégia ZKW Group je dôležitým stavebným prvkom v podnikovom plánovaní. Najlepší možný manažment dodávateľov považujeme za hlavnú výzvu a spoľahlivý zásobovací reťazec za nevyhnutný pre úspech našej spoločnosti v súčasnosti a budúcnosti.

So súčasnými dodávateľmi udržiavame dlhodobé partnerské obchodné vzťahy, k čomu patrí aj úzka spolupráca v oblasti vývoja produktov. V určitých segmentoch – obzvlášť tam, kde spoločnosť ZKW buduje nové trhy – podporujeme aktívny rozvoj dodávateľov.

ZKW Group GmbH

Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg

Telefónne:

+43 7416 505 - 0

Portál dodávateľov

Predpoklady a formality

Skôr, ako spoločnosť ZKW Group začne spolupracovať s novými partnermi, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

  • Nový dodávateľ sa prihlási prostredníctvom Stať sa dodávateľom – Zaregistrovať sa.
  • Nový dodávateľ vytvorí po obdržaní prístupových údajov prostredníctvom e-mailu počiatočného používateľa.
  • Nový dodávateľ odovzdá vyplnený formulár sebahodnotenia ku tomto počiatočnému používateľovi.
  • Nový dodávateľ musí z dôvodu minimálnej požiadavky na riadenie kvality preukázať príslušnú platnú verziu certifikátu podľa ISO 9001. Nový dodávateľ používa systém environmentálneho riadenia v súlade s ISO 14001. Dodávateľ by mal ďalej vyvíjať systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami TS16949.
  • Nový dodávateľ poskytne spoločnosti ZKW informačné materiály o svojej spoločnosti s vysokou výpovednou hodnotou (brožúry, prezentácie, referencie)
  • Nový dodávateľ je uzrozumený s nákupným právom spoločnosti ZKW, ako aj so zmluvnými štandardmi ZKW, takisto so smernicami týkajúcimi sa kvality, ručenia a ostatnými smernicami spoločnosti ZKW. Takisto sa preukáže uzavretou poistkou povinného ručenia

Spoločnosť ZKW vykoná obhliadku prevádzky u nového dodávateľa a dodávateľa ohodnotí. Formuláre potrebné na toto sa nachádzajú v

Portál dodávateľov

Údržba kmeňových údajov

Tendre

Stať sa dodávateľom

Prosíme nových dodávateľov, aby sa zaregistrovali a uviedli niektoré základné informácie o svojej spoločnosti a portfóliu produktov.

Zaregistrovať sa

Výmena dát

Výmena dát


Dokumenty a formuláre na stiahnutie

Špecifické požiadavky OEM

Informácia

Odkaz

Dodávatelia v rámci dodávateľského reťazca ku VW Group sa môžu registrovať priamo v portáli „VW Group Supply-Portal“ a získajú prístup k aktuálnym dokumentom (Konkrétny vzorec Q, vzorec Q – schopnosť, normy on-line, atď.) VW vzorec Q konkrétne Portál

Smernice a ujednania

nemecky

anglicky

Nákupné podmienky
Logistické požiadavky
Kvalitatívna smernica
Predpis o akosti QV 800 01 (látky ohrozujúce životné prostredie)
Quality Regulation QV 800 00 for ecological product development

Ďalšie dokumenty a prázdne formuláre

nemecky

anglicky

Rozpis nákladov
Označenie dodávaných produktov
Analýza uskutočniteľnosti
Obalový údajový list
Pokyny pre balenie
Podrobný rozpis nákladov na nástroje
Požiadavka na zmenu dodávateľa
Kontrolný zoznam ESD
Konfliktné nerasty