Dodávatelia


Nákup

Smernice

Nákupná stratégia ZKW Group je dôležitým stavebným prvkom v podnikovom plánovaní. Najlepší možný manažment dodávateľov považujeme za hlavnú výzvu a spoľahlivý zásobovací reťazec za nevyhnutný pre úspech našej spoločnosti v súčasnosti a budúcnosti.

So súčasnými dodávateľmi udržiavame dlhodobé partnerské obchodné vzťahy, k čomu patrí aj úzka spolupráca v oblasti vývoja produktov. V určitých segmentoch – obzvlášť tam, kde spoločnosť ZKW buduje nové trhy – podporujeme aktívny rozvoj dodávateľov.

ZKW Group GmbH

Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg

Telefónne:

+43 7416 505 - 0

Portál dodávateľov

Predpoklady a formality

Skôr, ako spoločnosť ZKW Group začne spolupracovať s novými partnermi, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

  • Nový dodávateľ sa prihlási prostredníctvom Stať sa dodávateľom – Zaregistrovať sa.
  • Nový dodávateľ vytvorí po obdržaní prístupových údajov prostredníctvom e-mailu počiatočného používateľa.
  • Nový dodávateľ odovzdá vyplnený formulár sebahodnotenia ku tomto počiatočnému používateľovi.
  • Nový dodávateľ musí z dôvodu minimálnej požiadavky na riadenie kvality preukázať príslušnú platnú verziu certifikátu podľa ISO 9001. Nový dodávateľ používa systém environmentálneho riadenia v súlade s ISO 14001. Dodávateľ by mal ďalej vyvíjať systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami TS16949.
  • Nový dodávateľ poskytne spoločnosti ZKW informačné materiály o svojej spoločnosti s vysokou výpovednou hodnotou (brožúry, prezentácie, referencie)
  • Nový dodávateľ je uzrozumený s nákupným právom spoločnosti ZKW, ako aj so zmluvnými štandardmi ZKW, takisto so smernicami týkajúcimi sa kvality, ručenia a ostatnými smernicami spoločnosti ZKW. Takisto sa preukáže uzavretou poistkou povinného ručenia

Spoločnosť ZKW vykoná obhliadku prevádzky u nového dodávateľa a dodávateľa ohodnotí. Formuláre potrebné na toto sa nachádzajú v

Portál dodávateľov

Údržba kmeňových údajov

Tendre

Stať sa dodávateľom

Prosíme nových dodávateľov, aby sa zaregistrovali a uviedli niektoré základné informácie o svojej spoločnosti a portfóliu produktov.

Zaregistrovať sa

Výmena dát

Výmena dát


Dokumenty a formuláre na stiahnutie

Špecifické požiadavky OEM

Informácia

Odkaz

Dodávatelia v rámci dodávateľského reťazca ku VW Group sa môžu registrovať priamo v portáli „VW Group Supply-Portal“ a získajú prístup k aktuálnym dokumentom (Konkrétny vzorec Q, vzorec Q – schopnosť, normy on-line, atď.) VW vzorec Q konkrétne Portál

Smernice a ujednania

nemecky

anglicky

Nákupné podmienky
Logistické požiadavky
Kvalitatívna smernica
Predpis o akosti QV 800 01 (látky ohrozujúce životné prostredie)
Quality Regulation QV 800 00 for ecological product development

Ďalšie dokumenty a prázdne formuláre

nemecky

anglicky

Rozpis nákladov
Označenie dodávaných produktov
Analýza uskutočniteľnosti
Obalový údajový list
Podrobný rozpis nákladov na nástroje
Požiadavka na zmenu dodávateľa
Kontrolný zoznam ESD
Konfliktné nerasty