Registračný formulár

Ospravedlňujeme sa, ale momentálne je online registrácia na pracovné pozície nefunkčná. V prípade, ak vyplníte prihlasovací formulár, Vami zadané informácie nebudú z technických príčin spracované. Ak máte záujem o niektorú z pracovných pozícií, zašlite prosím e-mailovú správu na adresu praca@zkw.sk. Do predmetu správy uveďte názov pozície. Ďakujeme za pochopenie.

Chcem, aby ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, Krušovce 956 31, IČO: 36 657 spracovávala osobné údaje z priložených dokumentov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie pre akúkoľvek vhodnú pozíciu. Viac informácií.

Chcem, aby ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, Krušovce 956 31, IČO: 36 657 uchovávala osobné údaje z priložených dokumentov LEN počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované. Viac informácií.