Príbehy kariéry


Proces uchádzania sa o pracovné miesto v spoločnosti ZKW

Nemôžeme Vás od žiadosti odbremeniť. Ale vysvetlíme Vám, čo môžete očakávať počas procesu posudzovania žiadosti o pracovnú pozíciu v skupine ZKW.

Viac informácií


Kariéra v zahraničí: so skupinou ZKW do Číny, USA alebo Mexika

Nǐ hǎo! Nice to meet you! Buenos días!

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Viac informácií