Vo vnútri spoločnosti ZKW

Kariérne príležitosti

Pomocou inteligentných svetelných systémov a modernej elektroniky pre automobilový sektor udávame krok v prémiovom segmente. Recept na úspech: inovatívna technika a angažovaný, kvalifikovaný personál, ktorý má radosť z práce a sústreďuje sa na podstatné. V spoločnosti ZKW máte možnosť angažovanosťou, ďalším vzdelávaním a záujmom na medzinárodnej úrovni odštartovať kariéru na každej pracovnej pozícii. Pracujte s nami na svetelnej technike budúcnosti.

ZKW – pretože prémiová kvalita sa nezakladá na náhode.Príbehy kariéry: