Vzdelávanie v spoločnosti ZKW

Spoločne rásť a učiť sa

Chceš zúžitkovať svoje vedomosti a schopnosti v jednej z vedúcich spoločností v automobilovom priemysle? Hľadáme mladé talenty, ktoré by svojimi vedomosťami prispeli k úspechu našej spoločnosti. Tak teda poďme spolu rásť a učiť sa.

Spoločnosť ZKW Group ti ponúka pomocou praxe vstup do profesného sveta, alebo možnosť napísať pomocou našej podpory bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu.

Informujte sa o zaujímavých kariérnych možnostiach v rámci skupiny ZKW.“

Melanie Eder, riadenie ľudských zdrojov


Odborná prax

Ponúkame ti možnosť, v rámci odbornej praxe nahliadnuť hlbšie do pracovných procesov inovatívneho a na budúcnosť orientovaného výrobcu pôsobiaceho v automobilovom priemysle. Prevezmeš zodpovedné úlohy a budeš samostatne pracovať na svojom pracovisku. Dáme ti priestor rozvinúť tvoju angažovanosť, cieľavedomosť a vlastnú iniciatívu. Čakajú na teba náročné úlohy, ktorých riešenie si vyžaduje rozvinuté komunikačné schopnosti a tímového ducha.

Voľné miesta na odbornú prax sú pre teba dostupné pre všetky technické oblasti a vo väčšine prípadov sú začiatkom k neskoršieho zamestnania v našej spoločnosti.

Ako sa uchádzať

Aktuálne ponúkané pracovné ponuky sa nachádzajú na našom portáli s ponukami pracovných miest.

Vyhľadávanie pracovných ponúk

V prípade záujmu o odbornú prax v ZKW Slovakia nám môžete poslať žiadosť na e-mail vzdelavanie@zkw.sk.

Budúcnosť odvetvia v tvojich rukách

Spoločnosť ZKW zaujíma návrh témy tvojej záverečnej práce, ale radi ti ponúkneme aj možnosť spoločne nájsť s nami praktické témy dôležité pre budúcnosť. Zatiaľ, čo budeš u nás písať bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu, bude ti pomáhať školiteľ a budeš začlenený do pracovného procesu v spoločnosti.

Chceme, aby sa tvoja záverečná práca prejavila v budúcnosti nášho odvetvia. Preto chceme s tebou spoločne rásť a pracovať.

Ako sa uchádzať

Aktuálne ponúkané ponuky praxe sa nachádzajú na našom portáli s ponukami pracovných miest. Takisto nám môžete napísať žiadosť z vlastnej iniciatívy, spolu so životopisom a vysvedčeniami.

Vyhľadávanie pracovných ponúk
Žiadosť z vlastnej iniciatívy

Spojenie výskumu s výučbou

Spolupráca so školami, vysokými školami a univerzitami zohráva dôležitú úlohu v personálnej práci spoločnosti ZKW. V tejto súvislosti ponúkame okrem iného nasledujúce:

 • Exkurzie pre žiakov a študentov
 • Prázdninovú prax a odbornú prax
 • Firemné prezentácie
 • Podpora pri písaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác

Spoločnosť ZKW spolupracuje s týmito vzdelávacími inštitúciami:

Univerzity

 • Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

Školy 

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Topoľčany
 • Stredná odborná agrotechnická, Topoľčany
 • Spojená škola Nováky
 • Stredná odborná škola technická Zlaté Moravce

Možnosť pre školy a študentov nahliadnuť do spoločnosti

Výber povolania a spoločnosti za účelom praxe a možno aj neskoršieho povolania sú dôležitými rozhodnutiami, ktoré kladú základ pre osobný úspech.

Ako pomoc pri tomto rozhodovaní ponúka spoločnosť ZKW pre školy a študentské skupiny. Účastníci v rámci podnikových exkurzií spoznajú spoločnosť, pracovníkov a ich bežný pracovný deň.

Cieľové skupiny

 • Druhý stupeň základnej školy
 • Triedy polytechnických škôl
 • Triedy z technických odborných škôl z vyšších technických vzdelávacích inštitúcii
 • Skupiny študentov z odborných vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním

Kedy sú možné exkurzie: celoročne, s oznámením min. 1 mesiac vopred
Trvanie exkurzie: asi tdve hodiny

Kto by sa chcel pozrieť do zákulisia, je srdečne vítaný“

Ulrika Mücke, riadenie ľudských zdrojov

Objavovať profesiu a zarobiť si

Ste žiaci alebo študenti, alebo by ste si chceli zarobiť v lete peniaze, alebo absolvovať povinnú prax?

Spoločnosť ZKW vám ponúka k tomuto možnosť v svojich jednotlivých oddeleniach. Od júla do septembra môžete u nás začať v obchodnej alebo technickej oblasti alebo vo výrobe.

Uchádzať sa o miesto

 • Kedy? Začiatok septembra – koniec februára
 • Ako? Žiadosť je možné podať výlučne on-line
 • Čo má žiadosť obsahovať? Žiadosť by mala obsahovať žiadosť, životopis a posledné vysvedčenie

Duálne vzdelávanie

Vyvíjame a vyrábame svetelné systémy a systémy svetlometov, ako aj elektronické súčiastky pre výrobcov automobilov po celom svete. Zameriavame sa predovšetkým na predné osvetlenie pre vozidlá v prémiovom segmente – okrem toho vyrábame hmlové svetlomety, svetelné moduly pre denné osvetlenie, signalizačné svetlá a malé produkty ako smerovky, nástupné svietidlá, osvetlenia poznávacích značiek a rôzne osvetlenia vnútorných priestorov.

Ako originálny výrobca zariadení pre automobily úzko spolupracuje spoločnosť ZKW s vývojovými centrami v rámci automobilového priemyslu. Takto vieme naším zákazníkom aj v budúcnosti ponúknuť inovatívne a na mieru šité produkty, ako sú halogénové, xenónové a LED svetlomety.

Najskôr ZKW Slovakia v Krušovciach, potom svet

Naši motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci pracujú koncentrovane a úspešne na svetelnej technike budúcnosti. Veľa z nich sa svojej profesii vyučili v spoločnosti ZKW a denno-denne nám dokazujú svoje zručnosti.

Jednáme podľa zásady – dnes si vychovávať odborníkov a zajtra im zveriť veľkú zodpovednosť. Kto sa rozhodne pre výučbu v spoločnosti ZKW, má k dispozícii kvalifikovaných školiteľov a od samého začiatku sa mu dostáva systematická výučba. Takýmto spôsobom sprostredkovávame učebné látky vzhľadom na potreby a individuálne.

Výučba prebieha výlučne v ZKW v Krušovciach. Už tu sa žiaci duálneho vzdelávania spolu podieľajú na komplexných, rôznorodých procesoch v rámci široko rozvetvenej spoločnosti. Po absolvovaní výuky je im otvorený celý svet ZKW –  nielen na Slovensku ale aj medzinárodne.

Stiahni si stručné informácie k duálnemu vzdelávaniu

Profesie

Dobrí odborníci sú žiadaní

Vášeň pre techniku, radosť z tímovej práce a z úspechov – to a viac nájdu žiaci duálneho vzdelávania v spoločnosti ZKW Slovakia. Prebudilo to tvoju zvedavosť? Potom sa informuj o našich ponukách profesií so zameraním na výuku v technickej a netechnickej oblasti.

Základné informácie k výučbe v spoločnosti ZKW

Duálne vzdelávanie je krokom k úspechu. Kombinácia teórie a praxe otvára absolventom stredných škôl zapojených do projektov duálneho vzdelávania väčší priestor pre uplatnenie.
Teoretické vyučovanie prebieha v škole, praktická príprava je v našej spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.. Žiak duálneho vzdelávania má s našou spoločnosťou uzatvorenú učebnú zmluvu. Odborný výcvik žiaci absolvujú priamo v podniku, už od 2. ročníka.
Absolvent duálneho vzdelávania je kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život podľa potrieb zamestnávateľa.

Učni sú naša budúcnosť!“

Thomas Kamleitner, riadenie ľudských zdrojov


Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Dĺžka výučby

4 roky

Odborná škola

SOŠ agrotechnická Topoľčany

SOŠ technická Zlaté Moravce (Výučba aktuálne prebieha, ďalší nábor pozastavený)


Obsah učiva

 • Bezpečnosť, ochrana zdravia a hygiena práce
 • Čítanie, tvorba a orientácia v technickej výkresovej dokumentácii
 • Ručné spracovanie kovov  (pílenie, pilovanie, lícovanie, vystružovanie, rezanie závitov, atď.)
 • Strojárske normy
 • Obsluha a údržba konvenčných strojov (sústruh, fréza, vŕtačka, brúska, atď.)
 • Obsluha elektroerozívnych strojov
 • Obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov – CNC
 • Programovanie a nastavovanie priemyselného robota
 • Spájanie kovov zváraním (zváranie elektrickým oblúkom a zváranie v ochrannej atmosfére)

Oblasti pôsobnosti a činnosti

V priebehu praktického vyučovania zameraného na profesiu „Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení“ sa žiaci duálneho vzdelávania učia ovládať rôzne druhy konvenkčných strojov.

Ovládajú prácu na elektroerozívnych strojoch ako hlbička a drôtová rezačka a CNC trieskovo obrábacích strojoch. Sú zaradení na vybrané servisné oddelenie, kde pomáhajú pri procesoch výroby, čím si zdokonaľujú svoje vedomosti. Žiaci tohto oboru vyrábajú servisné diely rôzneho druhu, ktoré sa používajú pri opravách strojov, nástrojov a vstrekovacích foriem. Opracovávajú rôzne druhy kovov a materiálov s technikami ako meranie, rysovanie, pilovanie, brúsenie, pílenie, vŕtanie, rezanie závitov, nitovanie a vysekávanie, vyrovnávanie a ohýbanie ako aj leštenie. Ďalej ovládajú zváranie mäkkou pájkou, spájanie kovov taviteľným spôsobom, akým je zváranie elektrickým oblúkom a zváranie v ochrannej atmosfére.

Ďalšie techniky používané v servisnom oddelení sú pozdĺžne sústruženie, čelné sústruženie, frézovanie a brúsenie horizontálnou brúskou. Taktiež používajú techniky veľmi jemného obrábania.

Programátori obrábacích strojov a zariadení dokážu čítať technickú dokumentáciu a výrobné výkresy, alebo tieto sami zostavujú. Vytvárajú a menia výrobné programy pre počítačom ovládané CNC trieskové obrábacie stroje. Pracujú s robotom ABB poznajú jeho ovládanie a nadstavovanie trajektórie pohybu robota.

Dĺžka výučby

4 roky

Odborná škola

Spojená škola Nováky

SOŠ technická Zlaté Moravce (Výučba aktuálne prebieha, ďalší nábor pozastavený)

Obsah učiva

 • Bezpečnosť, ochrana zdravia a hygiena práce
 • Čítanie, tvorba a orientácia v technickej výkresovej dokumentácií
 • Ručné spracovanie kovov (pílenie, pilovanie, lícovanie, vystružovanie, rezanie závitov, atď.)
 • Strojárske  normy
 • Elektromontážne práce
 • Funkcia, meranie a opravy na elektrických aj elektronických zariadeniach
 • Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy – pohony
 • Návrh a stavba základných podzostáv elektronických zariadení
 • Obsluha a údržba konvenčných strojov (sústruh, fréza, vŕtačka, brúska, atď.)
 • Obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov – CNC
 • Spájanie kovov zváraním (zváranie elektrickým oblúkom a zváranie v ochrannej atmosfére)

Oblasti pôsobnosti a činnosti

V priebehu praktického vyučovania zameraného na profesiu „Mechanik – mechatronik“ sa žiaci duálneho vzdelávania zaoberajú výrobou strojových dielov, ako aj montážou, uvádzaním do prevádzky, údržbou a opravou strojov a zariadení. Sú súčasťou vybraných technických oddelení v našom závode, kde pomáhajú pri procesoch a zdokonaľujú si svoje vedomosti. Upravujú a udržiavajú napr. linky na výrobu svetlometov, stroje a technológie vo výrobnom procese.

Na základe technických podkladov a technických výkresov vyrábajú diely ktoré napomáhajú pri údržbe, servise strojov a zariadení. Udržiavajú elektrické stroje používané v prevádzke a vykonávajú údržbu elektrických zariadení. Svoje vedomosti si rozširujú aj pri vykonávaní rôznych elektrických prác, prác na elektronike, senzorike, pneumatických a elektropneumatických pohonoch.

Predpokladom pre prácu na takýchto rôznych technických zariadeniach je preto schopnosť čítať výkresovú dokumentáciu, navrhnúť schémy mechanických obvodov, schémy elektrického zapojenia a vedieť ich prakticky zrealizovať.

Absolventi sú schopní diagnostikovať poruchu na strojoch a zariadeniach, nájsť správne riešenie na jej odstránenie a prakticky túto poruchu odstrániť.

Dĺžka výučby

4 roky

Odborná škola

SOŠ techniky a služieb Topoľčany

SOŠ technická Zlaté Moravce (Výučba aktuálne prebieha, ďalší nábor pozastavený)

Obsah učiva

 • Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
 • Čítanie, tvorba a orientácia v technickej výkresovej dokumentácií
 • Ručné spracovanie kovov (pílenie, pilovanie, lícovanie, vystružovanie, rezanie závitov, atď.)
 • Strojárske  normy
 • Konštrukcia a princíp hydraulických komponentov a hydraulických zariadení
 • Konštrukcia a princíp elektropneumatických zariadení
 • Skladanie, rozoberanie a čistenie foriem a nástrojov
 • Obsluha a údržba konvenčných strojov (sústruh, fréza, vŕtačka, brúska, atď.)
 • Obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov – CNC

Oblasti pôsobnosti a činnosti

Absloventi odboru „Mechanik – nastavovač“ majú z veľkej časti podobné zručnosti ako programátori obrábacích strojov a zariadení. Ich príprava je zameraná na nastavovanie, obsluhu a údržbu všetkých druhov a typov konvenčných strojov, ovládajú prácu na elektroerozívnych strojoch ako hlbička a drôtová rezačka a CNC trieskovo obrábacích strojoch.

Vedia sa orientovať v technickej dokumentácií, čítať technické výkresy, poznajú strojárske normy. Poznajú princíp a funkciu hydraulických zariadení a komponentov. Majú znalosti v oblasti pneumatiky, poznajú pneumatické komponenty ich konštrukciu a funkciu. Vedia navrnúť pneumatickú schému a prakticky ju zrealizovať.

Majú znalosti v oblasti vstrekovacích foriem, poznajú ich konštrukciu a komponenty z ktorých sa forma skladá. Dokážu spraviť údržbu na vstrekovacej forme, prípadne diagnostikovať vzniknuté problémy a odstrániť ich.


Učňovský odbor s maturitou

Výcvik s pridanou hodnotou

Veľmi nám záleží na profesnom a osobnostnom rozvoji našich žiakov a toto z celých síl podporujeme. Ponukou v tejto súvislosti je výučba s maturitou – tak podporujeme spájanie poznatkov z praxe s teoretickými vedomosťami. Kto sa rozhodne pre túto cestu, získa najlepšiu možnú kvalifikáciu.

Kombinácia učňovského smeru s maturitou umožňuje našim žiakom vyučiť sa svojmu vysnívanému povolaniu, zarobiť si pritom peniaze a napriek tomu využiť príležitosť a získať maturitu. Po absolvovaní záverečných skúšok máte na výber všetky študijné smery – k tomu sa mimoriadne zvyšujú šance zamestnať sa v spoločnosti ZKW.

Tak to funguje

smer s maturitou ponúkame od druhého ročníka; žiak má s našou spoločnosťou uzavretú učebnú zmluvu. Praktická časť maturitnej skúšky sa absolvuje priamo v podniku od druhého ročníka.

Všetky podrobnosti týkajúce sa učňovského odboru s maturitou vám radi poskytneme v rámci osobného rozhovoru.

Výhody, ktoré prináša duálne štúdium v ZKW Slovakia

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti. V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou

 • Prax v spoločnosti s najmodernejšími technológiami
 • Kvalifikovaní majstri odbornej výchovy – skúsení odborníci s praxou
 • Garancia pracovného miesta po úspešnom absolvovaní štúdia
 • Podnikové štipendium
 • Stravovanie
 • Pracovné oblečenie pre bezpečnú prácu Príspevok na dopravu
 • Odmeňovanie produktívnej práce
 • Získavanie pracovných zručností a  návykov
 • Po získaní odbornosti vysoká úroveň pripravenosti nielen pre prácu v ZKW Slovakia, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.

Príbehy kariéry: