Ukazovatele


Skupina ZKW Group sa riadi intenzívnym rozvojovým a investičným programom. Máme zastúpenie na trhoch s dôležitým rastom a kontinuálne pracujeme na rozšírení nášho globálneho pôsobenia.

Vývoj obratu

Vývoj obratu ZKW Group s výhliadkou na aktuálny rok v miliónoch EUR.


Rozvoj spolupracovníkov

Rozvoj zamestnancov koncernu ZKW naprieč všetkými výrobnými závodmi koncernu: