Inovácie v osvetlení

Automobilové svetlá od spoločnosti ZKW sú inováciou v strhujúcom dizajne.

Automobilové svetlá od spoločnosti ZKW sú inováciou v strhujúcom dizajne. Naše produkty nielenže osvetľujú ulice, ale takisto aj zvyšujú bezpečnosť. Objavujeme a vyvíjame technológiu pre budúce generácie automobilov. Ďalej sa dozviete podrobnejšie o aktuálnych inováciách od spoločnosti ZKW.


Vyšší výkon a nižší úbytok energie. Ako prvé sériovo vyrábané vozidlo na svete je športové hybridné vozidlo BMW i8, dostupné od jesene 2014. Vozidlo je vybavené laserovým diaľkovým svetlom. Laserové svietidlo „Laser-Boost“ má oveľa vyššiu svetelnú intenzitu ako svietidlo LED a svieti až do vzdialenosti 600 metrov. Dopĺňa sériové svetlomety LED technologicky vyspelého športového vozidla a zdvojnásobuje doterajší dosah svetla. Okrem toho je laserové svetlo podstatne menšie a vyžaduje približne o 30 percent menej energie ako už teraz veľmi úsporné svetlo LED. Okrem vysokého výkonu a efektivity je systém obzvlášť bezpečný: Zapuzdrené laserové svietidlo chránené voči nárazu je rozptylované pomocou špeciálneho tzv. fosforu a tak premieňané na biele diaľkové svetlo, podobné dennému. Ľudské oko vníma takéto svetlo ako veľmi príjemné a okrem toho aj zvyšuje výhľad pri jazde v noci. Laserové diódy poskytuje výkon 3 Watty a pomocou 0,3 mm svetelného lúča dosahujú svetelný prúd s cca 500 lumenmi. Uvedená technológia predstihuje dokonca technológiu LED, ktorá dosahuje cca 250 lumenov pri priemere svetelného lúča 1 mm.

Optická efektivita (pomer vytváraného svetla ku meranému svetelnému výkonu na ceste) je v prípade laserového svetla 70 percent , čo je mimoriadne vysoká hodnota. V porovnaní s týmto dosahuje svetlo LED 40 percent, xenónové svetlo len 30 percent. Silnejšie spojené laserové svetlo týmto umožňuje vyšší svetelný výkon a dosah, ale menšie optické systémy a systémy svetlometov, čo sa odráža aj pri jeho použití v nanajvýš kompaktnom dizajne svetlometu vozidla BMW i8. Aby bolo možné zvládnuť veľké výzvy novej laserovej technológie, boli použité nové vývojové a simulačné metódy.

Skúšky v praxi ukazujú, že veľa vodičov počas jazdy v noci aktivuje diaľkové svetlo príliš neskoro a zo strachu, že oslepia vodičov v protismere príliš skoro zasa prepnú na stretávacie svetlo. Štúdie pritom dokazujú, že počty dopravných nehôd sú v noci podstatne vyššie; obzvlášť ohrození sú zle viditeľní chodci. Účastníci dopravnej premávky môžu mať strach z príliš intenzívneho svetla: Automaticky pracujúci asistent diaľkového svetla podiel diaľkového svetla značne zvyšuje. Pomocou neoslepujúceho svetla sa môže prevádzka diaľkového svetla zvýšiť až na 90 percent času jazdy – to dodatočne zvyšuje bezpečnosť premávky.

Spoločnosť ZKW už celé roky vyvíja a vyrába neoslepujúce systémy diaľkového osvetlenia na báze vysoko komplexných mechatronických systémov ako aj na systémoch nasledujúcej generácie. Takto využíva Matrix-lite od spoločnosti ZKW špeciálne vlastnosti nového svetelného zdroja LED: Vďaka špeciálnemu ovládaniu diód – elektronickým zapínaním alebo vypínaním jednotlivých LED segmentov, je možné vytvoriť neoslepujúce diaľkové svetlo.

Príbeh k tejto téme:

  • Diaľkové svetlo bez oslepovania: chytrá technika prináša svetlo do tmy

    Viac informácií

Oveľa vyšší komfort jazdy a vyššia bezpečnosť ako bežné stretávacie svetlo sa dosahuje vďaka inteligentným systémom, pri ktorých sa rozdelenie svetla prispôsobuje špecifickým dopravných a poveternostným podmienkam. Na vývoji dynamického svetlometu do zákruty sú používané riešenia, ktoré ako adaptívny systém predného osvetlenia – „Adaptive Frontlighting System“ (AFS) ponúkajú medzičasom veľké množstvo funkcií.

Diaľničné svetlo: Pri vyššej rýchlosti sa svetelný kužeľ zdvíha, intenzita a tým aj dosah osvetlenia sa zvyšujú. Toto zlepšuje reakčný čas a zvyšuje bezpečnosť v nebezpečných situáciách.

Dynamické svetlo do zákruty: Svetelný kužeľ sa pre zaistenie lepšej viditeľnosti vychyľuje do zákruty v závislosti od uhla volantu.

Osvetlenie komunikácie: Osvetlenie komunikácie zodpovedá klasickému osvetleniu stretávacím svetlom. Svetelný kužeľ má na pravom okraji vozidiel vyšší dosah a zabezpečuje, aby mohli byť chodci včas rozpoznaní. Pri osvetlení jazdného pruhu v protismere sa zaistí hranica svetlo-tma, takže premávka v protismere nebude oslepovaná.

Svetlo pre zlé poveternostné podmienky: Vďaka cielenej zmene rozdelenia svetla sa v prípade zlého počasia zvýši bezpečnosť. Takto sa napr. vyžaruje menej svetla v oblasti pred vozidlom, aby sa predišlo odrazom vznikajúcim od kaluží (a tým sa zredukovalo oslepenie premávky v protismere).

Svetlo v meste: Vďaka vodorovnej hranici svetlo-tma sa zabráni oslepeniu ďalších účastníkov dopravy. Okrem toho sa oblasť bezprostredne pred vozidlom osvetľuje širšie, aby sa včas mohli rozpoznať prekážky.

Spoločnosť ZKW vyvinula pre mníchovského výrobcu prémiových áut BMW svetovú novinku: adaptívne krivkové svetlo pre motocykel. Prvý svetlomet pre dve kolesá s vyrovnávaním uhla naklonenia a uhla priečneho sklonu je na trhu už od roku 2010.

Pri bežných systémoch svetlo so svetlometov vysvecuje von zo zákruty, pri zrýchlení alebo spomalení sa svetlomety nadvihnú alebo klesnú. Inak je to pri tejto inovácii od spoločnosti ZKW: Tu sa stretávacie svetlo vytvára pomocou xenónového projekčného modulu a zobrazuje prostredníctvom motorom poháňaného zrkadla. Výkyvná šošovka v xenónovom module vyrovnáva pri zrýchlení zdvihnutie a pri brzdení klesnutie prednej časti vozidla a tým vyrovnáva aj svetlomety. V prípade jázd v zákrutách sa zaznamená šikmá poloha, aj tu sa svetelný lúč automaticky prispôsobí príslušnému uhlu sklonu. Takto zostane hranica svetlo-tma v jazdnej dráhe vždy rovná, bezpečnosť jazdy sa výrazne zvýši. Okrem stretávacieho svetla je svetlomet vybavený aj dvoma halogénovými diaľkovými svetlami ako aj dvoma ohraničujúcimi svetelnými prstencami zabudovanými v jednom module LED.

V noci dochádza ku zrážke s chodcami štyrikrát častejšie ako cez deň. Pri cielenom osvetlení zachytáva nočný systém všetky objekty v zornom poli, aj keď tieto ešte nie sú osvetlené svetlometom. Sofistikovaný systém na spracovanie obrazu zistí z toho možné potenciálne nebezpečenstvá a tieto označí ostro ohraničeným pruhom svetla v prípade, že existuje zvýšená pravdepodobnosť zrážky. Pohľad vodiča sa pritom upriami na rozpoznaný objekt nebezpečenstva. Takýmto spôsobom je možné získať cenný reakčný čas na zabránenie zrážok s chodcami alebo so zverou.

Spoločnosť ZKW uviedla na trh prvé svetlo Marking Light pre vozidlo BMW radu 7. Je založené na technológiách LED a vybavené výkyvnou premietacou šošovkou.

Bezpečne a pekne

Je možné svetlo zachytiť a formovať? Áno. My mu dáme obal, oporu a tým aj nezameniteľný charakter. Uvedomujeme si, že vzhľad svetlometov a signálnych svetiel zohráva centrálny komponent dizajnu auta, pretože si uvedomujeme význam „očí“ vozidla.

Vďaka použitiu svetiel LED v kombinácii so svetelnými vodičmi, svetelnými doskami a telesami nemajú dizajnové variácie už žiadne technické obmedzenia. Preto sa nám darí účinne uplatňovať charakteristické, pre značku špecifické znaky, a to ako pri prevádzke cez deň tak aj v noci.

Tak sme pre vozidlá BMW radu 6 odvodili charakteristický dvojtubový dizajn z priesvitného, voľne tvarovateľného telesa 3D;pre vozidlo BMW radu 7 sme vyvinuli inováciu, pri ktorej stretávacie svetlo a denné prevádzkové svetlo vychádzajú z tej istej plochy v oboch tubách, čo vedie k stálemu jednotnému vzhľadu. Bezpečnosť musí byť aj funkčná – v ideálnom prípade by mala mať aj pekný vzhľad.