Sériová výroba a kvalita

Sériová výroba – od malých dielov po veľké celky

Kvalita bez kompromisov

Spoločnosť ZKW reaguje na rastúce nároky inovatívnymi riešeniami. Naša spoločnosť používa celosvetovo najmodernejšie technológie, aby dokázala splniť všetky požiadavky na kvalitu, ktorá sa vyžaduje od všetkých účastníkov a komponentov.

V spoločnosti ZKW sa väčšina dielov vyrába technikou vstrekovania, v plne automatizovanej výrobe. Opticky kritické komponenty ako reflektory a rozptylové svetlá sú vyrábané za špeciálnych podmienok. Naše skúšky funkcií a kvality sú mimoriadne prísne, pretože je našim právom a povinnosťou postarať sa o svetlo a bezpečnosť, a pretože všetky naše výrobky sú dimenzované na to, aby zvyšovali konkurencieschopnosť našich zákazníkov.

Základnými kameňmi úspechu sú pre nás stabilné a odolné procesy generujúce naše výrobky práve včas. Využite štíhleho prístupu vyúsťuje do presadenia princípu nulových chýb pri súčasnom zvýšení efektivity.

V závode ZKW sú vyrábané aj elektronické komponenty ako napríklad dosky s plošnými spojmi s vysoko precízne umiestnenými LED svetlami a kompletné svetelné zdroje. Vlastné výrobné procesy spĺňajú vysoké požiadavky svetelnej techniky našich luxusných výrobkov. Najmodernejšie zariadenia SMT a vysoko automatizované montážne zariadenia pre svetelné zdroje v spoločnosti ZKW-Elektronik GmbH vo Wiener Neustadt, ale aj celé komponenty z oblasti elektroniky, svetelnej techniky a mechaniky sú predpokladom zásadného rozdielu v kvalite našich výrobkov a ich funkčnosti.

Vysokokvalitné výrobky vyžadujú od spoločnosti ZKW aj tú najvyššiu kvalitu. Veľká konkurencia a vysoké technické nároky oblasti, v ktorej spoločnosť ZKW pôsobí pre nás znamená záväzok dodávať tú najvyššiu kvalitu.

„Kvalita“ sa v spoločnosti ZKW prejavuje v dvoch úrovniach: Kvalita výrobkov a kvalita procesov. Naše obchodné procesy certifikované podľa noriem ISO/TS 16949 a ISO 14001 spájajú modernú metodiku s odbornými vedomosťami našich zamestnancov. Špecifický koncept kvality garantuje spoľahlivé produkty a ich procesne spoľahlivé priemyselné vyhotovenie. Okrem toho sa spoliehame na náš proces neustáleho zlepšovania (KVP), ktorý na úrovni procesu zabezpečí primeraný a optimalizovaný priebeh a na úrovni výrobkov použitie vyzretých a odolných technológií.

Ako zákazník, ako dodávateľ alebo aj ako zamestnanec spoločnosti ZKW môžete veriť, že kvalite rozumieme. Vaše očakávania a želania sú našimi úlohami a cieľmi.Inovatívne prémiové svetelné systémy: