Výrobkom spoločnosti ZKW dôverujú aj renomovaní výrobcovia vozidiel