ZKW의 정보 보호

Data Privacy at ZKW

다운로드 박스에서 ZKW 정보 보호 선언을 각 ZKW 거점의 언어로 찾아보실 수 있습니다. 문의 사항이 있으신 경우, datenschutz@zkw-group.com로 연락주시기 바랍니다!

Bitte wählen Sie die entsprechende Datenschutzerklärung aus:
Please select the relevant Data Privacy Statement:

Vyberte príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
Please select the relevant Data Privacy Statement:

   Dodávatelia

   Návštevníci webových stránok

If you have any questions regarding your personal data, please contact us at datenschutz@zkw-group.com.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese datenschutz@zkw-group.com.

请选择相应的数据隐私声明
Please select the relevant Data Privacy Statement:

Seleccione la Declaración de privacidad de datos relevante:
Please select the relevant Data Privacy Statement:

Please select the relevant Data Privacy Statement:

   Website Visitors

If you have any questions regarding your personal data, please contact us at datenschutz@zkw-group.com.

관련 데이터 개인 정보 보호 정책을 선택하십시오 :
Please select the relevant Data Privacy Statement:

   웹 사이트 방문자

If you have any questions regarding your personal data, please contact us at datenschutz@zkw-group.com.

개인 데이터에 대한 질문이있는 경우 datenschutz@zkw-group.com으로 문의하십시오.