Ochrana osobných údajov v ZKW

Ochrana osobných údajov v ZKW

Na pravej strane, v časti Downloads, máte k dispozícii na stiahnutie súbory s informáciami o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ZKW. Informácie sú dostupné v jazykoch krajín výrobných závodov. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím zodpovednú osobu na adrese zodpovednaosoba@zkw.sk!