Ochrana osobných údajov v ZKW

Ochrana osobných údajov v ZKW

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ZKW Slovakia s.r.o. nájdete tu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím zodpovednú osobu na adrese pravne@osobnyudaj.sk alebo  zodpovednaosoba@zkw.sk

Data Privacy at ZKW

You can find the ZKW Slovakia s.r.o. data privacy statment in English language here. If you have any question, please contact responsible person on e-mail adress pravne@osobnyudaj.sk or zodpovednaosoba@zkw.sk