ZKW chce do roku 2025 dosáhnout celosvětové neutrality CO2

Úspory energie, zamezení vzniku odpadu a přechod na zelenou elektřinu posilují udržitelnou a ekologickou výrobu – všechny výrobky ZKW budou do roku 2038 neutrální z hlediska emisí CO₂

Udržitelné hospodaření je hlavním cílem skupiny ZKW a jejích zákazníků. V rámci celopodnikového projektu “Corporate Sustainability Project” se společnost ZKW ve svých závodech v Rakousku, na Slovensku, v Mexiku, USA, Číně a Jižní Koreji stále více zaměřuje na prevenci vzniku odpadů, šetření zdrojů a ochranu životního prostředí. Cílem je vyvíjet a vyrábět výrobky efektivněji a udržitelněji. Společnost ZKW se proto zaměřuje na energeticky úsporné výrobní stroje, které snižují emise CO2. Od roku 2022 budou zelenou elektřinu využívat také závody ve městech Wieselburg a Wiener Neustadt. Společnost ZKW postavila v Krušovcích první provozní budovu na Slovensku s energetickým certifikátem třídy A0 – ocenění za mimořádně ekologickou a energeticky úspornou stavbu. Zaměstnanci závodu mají vlastní iniciativu na pomoc při třídění odpadu, zamezení jeho vytváření a i recyklaci. Závod v mexickém městě Silao byl rovněž postaven podle inovativních standardů šetrných k životnímu prostředí. Zaměstnankyně a zaměstnanci navíc podporují ochranu životního prostředí na místní úrovni výsadbou 240 stromů v chráněné přírodní oblasti La Purísima. “Jako globální hráč jsme si vědomi své sociální a společenské odpovědnosti. Proto do roku 2025 převedeme naše výrobní závody na výrobu neutrální na CO2. Chceme se aktivně podílet na ochraně klimatu a pečlivě sledovat CO₂ stopu našich výrobků,” vysvětluje Oliver Schubert, generální ředitel skupiny ZKW.

Rozsáhlý koncept udržitelnosti
Koncepce udržitelnosti společnosti ZKW je založena na třech pilířích: výroba, produkt a lidé. Jako konkrétní opatření se specialista na osvětlení a elektroniku zaměřuje na energetickou účinnost a vztah k obnovitelným zdrojům energie, jako je zelená elektřina, a na zamezení vzniku odpadu při výrobě. Dalším důležitým prvkem koncepce jsou udržitelné investice, jako je například vynikající provozní budova ve slovenském závodě v Krušovcích. Kromě toho společnost podporuje angažovanost svých zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a trvalé udržitelnosti prostřednictvím globální výzvy o myšlence udržitelnosti „Global Sustainability Idea Challenge“. Dalším krokem je, že všechny výrobky ZKW budou do roku 2038 neutrální z hlediska emisí CO₂. Kromě výroby neutrální z hlediska emisí CO₂ ve všech závodech, zahrnuje plán také integrované dodavatelské řetězce.

Snížení spotřeby
Mezi opatření energetické účinnosti ve společnosti ZKW v závodech ve Wieselburgu a Wiener Neustadtu zahrnují rekuperaci tepla, účinné chlazení nebo vytápění a zamezení vzniku odpadů prostřednictvím optimalizace spotřeby. Vzhledem k tomu, že většina emisí společnosti ZKW vzniká při spotřebě elektřiny, je právě zde největší potenciál úspor. Závod Wieselburg částečně pokrývá svou spotřebu energie z vlastní vodní elektrárny, zbytek je od počátku roku 2022 získáván z veřejné sítě – jako zelená elektřina. Od tohoto data budou ostatní závody ZKW v Rakousku CO2 neutrální (Wiener Neustadt, Haag, Dietach). Pro mezinárodní elektrárny se plánují certifikáty zelené elektřiny. “Hlavním cílem naší strategie je zvýšit energetickou účinnost, využívat obnovitelné zdroje energie a kompenzovat zbývající emise,” říká Schubert.

Zaměstnanci rozvíjejí udržitelné nápady
Postoj zaměstnankyň a zaměstnanců je důležitou součástí konceptu udržitelnosti: V rámci výzvy „Global Deep Dive Idea Challenge“ předložili zaměstnankyně a zaměstnanci z celého světa 498 nápadů týkajících se udržitelnosti. Návrhy sahají od optimalizace výroby až po inovativní řešení a zlepšení procesů. Vítězové výzvy v hodnotě 100 000 eur představili mimo jiné opravitelný – a tedy zdroje šetřící – hlavní reflektor, pracovní prostředí (inkubátor nápadů) vyvinuté výhradně pro potřeby společnosti ZKW pro nové, udržitelné nápady a zcela kompostovatelnou fólii založenou na přírodních surovinách pro výrobní proces. Zaměstnanci slovenského závodu ZKW v Krušovcích se rovněž zavázali k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Během “dobrovolnického dne” zaměstnankyně a zaměstnanci sbírali dřevěné palety, kovové sudy a kartonové krabice s heslem “Věci si zaslouží druhou šanci” a vyráběli z nich paletový nábytek, vyvýšené záhony, nádoby na kompost a sudy na dešťovou vodu. Kromě toho se podílejí na sbírkách oblečení pro sociálně slabší a ve spolupráci s městem Topoľčany pomáhají revitalizovat dětská hřiště a třídit odpad.

Udržitelné a ekologické investice
Závod ZKW v Krušovcích, kde se vyrábějí hlavní světlomety a mlhová světla a vyvíjejí nové osvětlovací systémy, byl postaven s využitím mimořádně energeticky úsporné a ekologické konstrukce. Výrobní haly tak budou vytápěny odpadním teplem ze strojů na vstřikové lití. Ohřátý vzduch v halách se shromažďuje ve střešních klimatizačních jednotkách s vysoce účinným výměníkem tepla a používá se k výrobě teplé vody. Výrobní hala je osvětlena úspornými LED diodami. Díky těmto opatřením budova získala energetický průkaz třídy A0. Závod ZKW v Krušovcích se tak stal první výrobní halou na Slovensku s certifikátem A0. Společnost ZKW Slovakia již za ni získala ocenění “Stavba roku” od společnosti ABF Slovakia.
V závodě ZKW v Silao byla dokončena 2. fáze rozšíření závodu. Společnost ZKW se přitom soustředila na konstrukci s vysoce účinným systémem HVAC (vytápění, větrání a klimatizace) a kompletním osvětlením LED diodami, jehož cílem je úspora energie díky nižší spotřebě energie a jejich řídicích systémů. Touto investicí společnost ZKW znovu zdůrazňuje, že proaktivním řízením environmentálních dopadů je možné snížit ekologickou stopu.

Akce na ochranu životního prostředí ve společnosti ZKW v Mexiku
Již podruhé podpořil závod ZKW v mexickém městě Silao zalesnění více než 2 000 metrů čtverečních tím, že zaměstnankyně a zaměstnanci vysadili 240 endemických stromů v chráněné přírodní oblasti “Presa de la Purísima”. Akce se konala ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. V rámci programu “Environmentální výchova v průmyslu” chce společnost ZKW zvýšit vnímavost svých zaměstnanců v oblasti významu ochrany místních stromů Mezquite. „Jako globální podnik, který se neustále rozšiřuje a během následujících let se počet zaměstnankyň a zaměstnanců v Silao zvýší o více než 600, chceme převzít odpovědnost za životní prostředí a neustále snižovat naši spotřebu zdrojů. Cílem je snížit ekologickou stopu našich výrobků během celého jejich životního cyklu,” říká Jan Seumenicht, ředitel závodu ZKW Mexico.
Cílem je, aby se udržitelné myšlení stalo součástí firemní kultury podniku. Kromě toho probíhají interní kampaně, jako je “ECO-Friday Campaign”, které se zaměřují na šetření vody a společenskou odpovědnost.

Previous slide
Next slide

Kontact pro tisk

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Download tisk 19.33 MB