Udržitelnost a etika v ZKW Group

Udržitelnost začíná ve způsobu myšlení a veškeré naše konání je založeno na komplexním uvažování.

Jako globálně aktivní skupina společností s mezinárodní sítí výroby a nákupu, vnímáme jako základní součást naší práce plnění naší odpovědnosti v oblastech kvality, etiky podnikání, správy zdrojů, ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce, stejně jako nutnost vnímat ze sociálního hlediska a stanovit odpovídající požadavky v našem dodavatelském řetězci.

Prostřednictvím proaktivního řízení našeho vlivu na životní prostředí a neustálým snižováním spotřeby zdrojů se snažíme dosáhnout našeho cíle snížit ekologickou stopu našich výrobků po celý životní cyklus. Preventivní opatření, a tím i minimalizace rizik pro zaměstnance, zajišťují bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Tyto faktory by měly zvýšit kvalitu našich produktů.

Neustálý tok informací a motivační, bezpečné a zdraví nezávadné pracovní prostředí ukotvují naše zásady v podvědomí našich zaměstnanců. Díky jejich nasazení a součinnosti se mohly zaloit postupy společnosti ZKW a jejich pozitivní dopad výrazně překračuje právní předpisy.

V závislosti na požadavcích a potřebách našich poboček byly v prvcích nebo jako celek zavedeny nebo certifikovány standardy systému managementu ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001.

V tomto povědomí jsme rozšířili náš koncept kvality: Produkty vysoké kvality lze vyrábět jen tehdy, jsou-li vyráběny zodpovědně za použití inovativních postupů a jsou-li při jejich výrobě zohledněny všechny relevantní aspekty bezpečnosti práce.

Téma společenské odpovědnosti, a to i v dodavatelském řetězci, u nás jako u globálního hráče získává čím dál více pozornosti. Pro společnost ZKW je zcela nezbytné, aby všichni partneři v její síti poskytovatelů dostáli své společenské odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a společnosti. Vědomí odpovědnosti a kompetence pronikají do všech úrovní podniku. Prostřednictvím aktivní komunikace jsou zapojení všichni zaměstnanci i těch nejmenších oblastí

Etika a dodržování předpisů

ZKW má jako mezinárodní společnost povinnost a vlastní image, aby jednala odpovědně a zákonně. Jsme si vědomi své odpovědnosti a bereme ji velmi vážně. Pověst a důvěra, kterou společnosti projevují zákazníci, zaměstnanci a obchodní partneři, mohou být nevhodným chováním poškozeny. Z tohoto důvodu vyvinula společnost ZKW Kodex chování, který popisuje zásady, které všichni zaměstnanci ZKW dodržují při každodenním vzájemném jednání se zákazníky a obchodními partnery. Kromě toho jsme definovali pokyny pro boj proti korupci a whistleblowingu a sdíleli je s našimi zaměstnanci.
Jako společnost a součást společnosti přebírá ZKW Group odpovědnost a zajišťuje tak dlouhodobý ekonomický úspěch.

Zde naleznete kompletní znění Kodex jednání ZKW Group.

Sociální závazek

V důsledku našich aktivit v zemích výrobních závodů ZKW a také naší mezinárodní velikosti se zvyšuje společenská odpovědnost naší společnosti. V posledních letech se ZKW opakovaně účastnila sociálních kampaní nebo jim sama dávala život. Patří mezi ně dary institutu St. Anna Kinderkrebsforschung ve Vídni (výzkum rakoviny u dětí), sbírka pro oběti zemětřesení v Mexiku, organizování charitativních hokejových zápasů na Slovensku nebo obecné dary pro regionální projekty a instituce.

Soubory ke stažení

Více obsahu

Spolupráce na dvanácti místech

Globální hráč z Rakouska: ZKW spoléhá na mezinárodní síť – přibližně 12 000 kilometrů. Tak daleko je to od mexického Silaa po čínský Ta-lien. A přesto jsou tamní umístění ZKW Group blízko sebe. Protože výrobce osvětlení spoléhá na mezinárodní síťování a úzkou výměnu mezi svými dvanácti místy v osmi zemích.

Zjistit více

Odborníci na světlo

Co má ZKW Group společného s nočními zvířaty – noční zvířata si také vystačí s malým množstvím světla. Na druhou stranu, lidé potřebují moderní osvětlovací systémy, aby se bezpečně dostali skrz tmu. Případ pro ZKW.

Zjistit více

Cesta k vizi

ZKW utváří vzhled a charakter motorových vozidel po celém světě. Našimi vynálezy a inovacemi činíme motorová vozidla více vyhledávanými, více individuálními, bezpečnějšími a energeticky efektivnějšími.

Zjistit více