Spoločnosť ZKW prejde do roku 2025 na celom svete na CO2 neutrálnu výrobu

Úspory energie, zamedzenie tvorby odpadu a prechod na zelenú elektrinu posilňujú udržateľnú výrobu, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu – do roku 2038 majú byť všetky výrobky spoločnosti ZKW CO₂ neutrálne

Udržateľné hospodárenie je hlavným cieľom skupiny ZKW a jej zákazníkov. V rámci celokoncernového projektu udržateľnosti korporátu „Corporate Sustainability Project“ sa spoločnosť ZKW čoraz viac zameriava na zamedzenie tvorby odpadu, šetrenie zdrojov a ochranu životného prostredia vo svojich závodoch v Rakúsku, na Slovensku, v Mexiku, USA, Číne a Južnej Kórei. Cieľom je efektívnejší a udržateľnejší vývoj a zhotovovanie výrobkov. Spoločnosť ZKW sa tak koncentruje na energeticky účinné výrobné stroje, ktoré znižujú tvorbu CO2. Od roku 2022 budú zelenú elektrinu využívať aj závody v mestách Wieselburg a Wiener Neustadt. V Krušovciach postavila spoločnosť ZKW prvú prevádzkovú budovu na Slovensku s energetickým certifikátom triedy A0 a získala ocenenie za obzvlášť ekologickú a energeticky úspornú konštrukciu. Pracovníci závodu majú pomáhajú z vlastnej iniciatívy pri triedení odpadu a zamedzení jeho tvorby, ako aj pri recyklácii. Závod v mexickom meste Silao bol taktiež postavený podľa inovatívnych noriem šetrných k životnému prostrediu. Okrem toho zamestnankyne a zamestnanci podporujú miestnu ochranu životného prostredia výsadbou 240 stromov v chránenej prírodnej oblasti La Purísima. „Ako globálny hráč si uvedomujeme svoju sociálnu a spoločenskú zodpovednosť. Preto do roku 2025 pretvoríme naše výrobné závody na CO2 neutrálnu výrobu. Chceme aktívne formovať ochranu podnebia a podrobne sa pozrieť na stopu CO₂ našich výrobkov,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Rozsiahly koncept udržateľnosti
Koncept udržateľnosti spoločnosti ZKW stojí na troch pilieroch: výroba, výrobok a ľudia. Ako konkrétne opatrenia sa špecialista na osvetlenie a elektroniku zameriava na energetickú účinnosť a vzťah k obnoviteľným energiám, ako je zelená elektrina a na zamedzenie tvorby odpadu vo výrobe. Ďalším dôležitým prvkom konceptu sú udržateľné investície, ako napríklad vynikajúca prevádzková budova v slovenskom závode v Krušovciach. Okrem toho podnik podporuje postoj zamestnankýň a zamestnancov k ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti prostredníctvom globálnej výzvy o myšlienke udržateľnosti „Global sustainability idea challenge“. V ďalšom kroku majú byť všetky výrobky spoločnosti ZKW do roku 2038 CO₂ neutrálne. Okrem CO₂ neutrálnej výroby vo všetkých závodoch zahŕňa tento plán aj integrované dodávateľské reťazce.

Zníženie spotreby
Medzi opatrenia energetickej účinnosti v spoločnosti ZKW v závodoch Wieselburg a Wiener Neustadt patria spätné získavanie tepla, účinné chladenie alebo vykurovanie a zamedzenie tvorby odpadu vďaka optimalizácii spotreby. Keďže väčšina emisií v spoločnosti ZKW vzniká pri používaní elektrického prúdu, objavuje sa v tejto oblasti najväčší potenciál úspor. Závod Wieselburg čiastočne pokrýva spotrebu energie z vlastnej vodnej elektrárne, zvyšok sa získava z verejnej siete – ako zelená elektrina od začiatku roka 2022. Aj ostatné závody spoločnosti ZKW v Rakúsku budú od tohto dátumu CO2 neutrálne (Wiener Neustadt, Haag, Dietach). V medzinárodných závodoch sa plánuje získanie certifikátov zelenej elektriny. „Hlavným cieľom našej stratégie je zvýšiť energetickú účinnosť, využívať obnoviteľné energie a kompenzovať zvyšné emisie,“ hovorí Schubert.

Zamestnanci vyvíjajú udržateľné myšlienky
Postoj zamestnankýň a zamestnancov je dôležitou súčasťou konceptu udržateľnosti: V rámci výzvy „Global Deep Dive Idea Challenge“ predložili zamestnankyne a zamestnanci po celom svete 498 nápadov na tému udržateľnosti. Návrhy siahajú od optimalizácií vo výrobe až po inovatívne riešenia a vylepšenia procesov. Víťazi výzvy obdarení sumou vo výške 100 000 eur predstavili okrem iného opraviteľný – a teda zdroje šetriaci – hlavný reflektor, pracovné prostredie (inkubátor nápadov) vyvinuté výhradne pre potreby spoločnosti ZKW pre nové, udržateľné nápady a kompletne kompostovateľnú fóliu na báze prírodných surovín pre výrobný proces. Aj zamestnanci v slovenskom závode spoločnosti ZKW v Krušovciach sa zaviazali k udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Odpad z výrobných procesov a prepravy, ako sú drevené palety, kovové sudy a kartónové krabice využívajú zamestnanci s heslom „Veci si zaslúžia druhú šancu“ a vyrábajú z nich paletový nábytok, vyvýšené záhony, nádoby na kompost a sudy na dažďovú vodu. Okrem toho sa zúčastnili zbierky odevov pre sociálne slabších a počas dní dobrovoľníctva, v spolupráci s mestom Topoľčany, pomáhajú revitalizovať detské ihriská, zbierať a triediť odpad.

Udržateľné investície šetrné k životnému prostrediu
Závod ZKW v Krušovciach, kde sa vyrábajú hlavné reflektory a hmlové svetlá a vyvíjajú sa aj nové svetelné systémy, bol postavený s použitím obzvlášť energeticky úspornej a ekologickej konštrukcie. Tak budú výrobné haly vyhrievané odpadovým teplom zo strojov na vstrekové liatie. Ohriaty vzduch v halách sa zhromažďuje v strešných klimatizačných zariadeniach s vysoko účinnými systémami výmenníkov a používa sa na prípravu teplej vody. Výrobnú halu osvetľujú energeticky úsporné LED svetelné diódy. Vďaka týmto opatreniam mohla budova dosiahnuť energetický certifikát triedy A0. Tým sa závod spoločnosti ZKW v Krušovciach stal prvou výrobnou halou na Slovensku s certifikátom A0. Spoločnosť ZKW Slovakia za ňu už získala ocenenie „Stavba roka“ od spoločnosti ABF Slovakia.
V závode spoločnosti ZKW v Silao sa dokončila 2. fáza rozširovania závodu. Pritom sa spoločnosť ZKW koncentrovala na konštrukciu, ktorá je vybavená vysoko efektívnym systémom HVAC (kúrenie, vetranie a klimatizácia) a kompletným osvetlením LED svetelnými diódami, s cieľom šetriť energiu prostredníctvom nižšej spotreby energie a jej riadiacich systémov. Touto investíciou spoločnosť ZKW znova zdôrazňuje, že proaktívnym riadením environmentálnych vplyvov je možné znížiť ekologickú stopu.

Akcia na ochranu životného prostredia v spoločnosti ZKW v Mexiku
Závod spoločnosti ZKW v mexickom Silao už po druhýkrát podporil zalesnenie viac ako 2 000 metrov štvorcových, pričom zamestnankyne a zamestnanci vysadili 240 endemických stromov v chránenej prírodnej oblasti „Presa de la Purísima“. Akcia sa uskutočnila v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a územného plánovania. V rámci programu „Environmentálna výchova v priemysle“ chce spoločnosť ZKW zvýšiť vnímavosť svojich zamestnancov v oblasti významu ochrany miestnych stromov mezquite. „Ako globálny podnik, ktorý sa neustále rozširuje a v priebehu nasledujúcich rokov sa počet zamestnankýň a zamestnancov v Silao zvýši o viac ako 600, chceme prevziať zodpovednosť za životné prostredie a neustále znižovať našu spotrebu zdrojov. Cieľom je znížiť ekologickú stopu našich výrobkov počas celej doby ich životnosti,“ hovorí Jan Seumenicht, vedúci závodu ZKW Mexiko.
Cieľom je žiť udržateľným myslením ako súčasť kultúry podniku. Okrem toho sa uskutočňujú interné kampane, ako „ECO-Friday Campaign“, ktoré sa koncentrujú na úsporu vody a sociálnu zodpovednosť.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Stlačte Stiahnuť 19,33 MB