ZKW je finalistou soutěže SAP Quality Award

Specialista na vyspělé inovativní osvětlovací systémy a elektroniku končí provozování systému SRM a SLC a přechází na perspektivní cloudové řešení

Už v loňském roce společnost ZKW implementovala v rámci projektu Hercules cloudovou B2B platformu Ariba. Pro firmu Apsolut GmbH, která zajišťuje obdobné implementace v mezinárodním měřítku, a její pobočku ve Vídni představoval tento projekt velmi inovativní a jednu z dosud nerozsáhlejších implementací. ZKW se tímto způsobem podařilo díky digitalizaci nejen zrychlit procesy nákupu a schvalování, ale také zvýšit jejich uživatelskou přívětivost a transparentnost: V kategorii Business Transformation se tak podnik z Wieselburgu dostal mezi finalisty soutěže SAP Quality Award. Toto ocenění mohou od roku 2006 každoročně získat projekty, které splňují deset kritérií kvality. Porota soutěže hodnotí především důsledné plánování projektu a koncentraci na rychlou a nákladově efektivní realizaci, která co nejvíce odpovídá standardům SAP. Výsledky projektu kromě toho musí generovat měřitelnou přidanou hodnotu a vyhovovat požadavku na krátké zaváděcí cykly a rychlou tvorbu přidané hodnoty. Pan Hubert Buchsteiner, viceprezident skupiny ZKW Group pro nákup, je potěšen tím, že společnost patří mezi finalisty soutěže. Zvlášť proto, že celý tým musel při souběžné implementaci systémů Ariba a S4/HANA čelit neočekávaným výzvám: „Krátce přes zahájením výroby v červnu 2020 nás postihla vlna pandemie koronaviru. Museli jsme ve velmi krátké době přejít na práci z domova. Navzdory těmto náročným podmínkám se nám podařilo včas splnit všechny požadavky a aktivovat nový systém pro 1800 uživatelů. Jsme proto zvlášť hrdí na to, že jsme se stali finalisty soutěže SAP Quality Awards.“

Moderní nákupní platforma a management dodavatelů
Zavedením systému Ariba Buying společnost ZKW digitalizovala, a tím také optimalizovala všechny procesy v oblasti nákupu a schvalování. Pro nákupčí z toho plyne nesporná výhoda: Nový systém značně redukuje rozsah provozních úkolů, a proto se mohou věnovat strategickým tématům. Elektronická dokumentace všech činností totiž umožňuje reprodukovat dosavadní rozhodnutí a transakce a usnadňuje kontrolu faktur. Ariba SLP (Supplier Lifecycle and Performance Management) naproti tomu optimalizuje management dodavatelů ve skupině ZKW. Ti se registrují sami a spravují své kmenové údaje a certifikáty. ZKW pouze schvaluje nebo doplňuje prostřednictvím workflow změny, které dodavatelé provedli, což znamená výrazné zvýšení efektivity. „Implementace systému Ariba nám umožňuje konsolidovat naše dodavatele a vytvářet balíčky požadavků,“ říká Peter Schweinzer, architekt řešení SAP pro správu zdrojů a nákup ve společnosti ZKW. Úspěšnou realizaci takto zásadní změny systému nepovažuje za samozřejmost: „Je důležité, aby všichni účastníci projektu spolupracovali. My jsme měli od začátku motivovaný a vysoce kvalifikovaný projektový tým – a s podporou managementu směřoval projekt po celou dobu k úspěšnému zakončení.“

SAP Quality Award
Letos bylo v Rakousku nominováno na udělení ceny SAP Quality Award celkem 15 projektů. Ocenění získají v každém ročníku klienti SAP, kteří dosáhli vynikajících výsledků při digitalizaci procesů ve svém podniku. Všechny projekty posuzuje porota na základě principů kvality doporučených společností SAP. Ke kritériím patří vedle vypracování projektu na vysoké kvalitativní úrovni také koncentrace na rychlou a nákladově efektivní realizaci, co nejvíce odpovídající standardům SAP. Úspěšné jsou ty projekty, které generují měřitelnou hodnotu pro zákazníka a vyhovují požadavku na krátké zaváděcí cykly a rychlou tvorbu přidané hodnoty.

Previous slide
Next slide

Kontact pro tisk

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Download tisk 1.38 MB