Spoločnosť ZKW sa stala finalistom ocenenia SAP Quality Awards

Tento špecialista na inovatívne prémiové svetelné systémy a elektroniku nahrádza systémy SRM a SLC a prechádza na cloudové riešenia pripravené na budúcnosť

Už minulý rok spoločnosť ZKW implementovala cloudové trhovisko B2B s názvom Ariba v rámci projektu Hercules. Aj pre samotného medzinárodne pôsobiaceho implementačného partnera Apsolut GmbH, ktorý má zastúpenie vo Viedni, to bola mimoriadne inovatívna a zároveň jedna z najrozsiahlejších implementácií. Týmto spôsobom sa spoločnosti ZKW podarilo nielen urýchliť procesy obstarávania a schvaľovania prostredníctvom digitalizácie, ale aj zvýšiť ich transparentnosť a prístupnosť pre používateľov: V kategórii „Business Transformation“ sa teraz podnik so sídlom vo Wieselburgu ocitol medzi finalistami ceny SAP Quality Awards. Ocenenie sa udeľuje každoročne od roku 2006 zákazníckym projektom, ktoré spĺňajú desať kvalitatívnych kritérií poroty. Hodnotenie zahŕňa predovšetkým pohľad na presné plánovanie projektu, ako aj koncentráciu na rýchle a cenovo efektívne realizácie blízke štandardu SAP. Okrem toho musia výsledky projektu vytvárať merateľnú pridanú hodnotu a spĺňať požiadavku na krátke implementačné cykly a rýchlu tvorbu hodnoty. Hubert Buchsteiner, viceprezident pre nákup skupiny ZKW Group, sa teší z umiestnenia medzi finalistami. A to najmä preto, že celý tím čelil počas paralelnej implementácie systémov Ariba a S4/HANA neočakávaným výzvam: „Krátko pred spustením v júni 2020 nás zasiahla vlna pandémie COVID-19. Vo veľmi krátkom čase sme museli prejsť na home office. Napriek týmto zložitým okolnostiam sa nám podarilo včas implementovať všetky požiadavky a aktivovať nový systém pre 1800 používateľov. Preto sme, samozrejme, zvlášť hrdí na to, že sme medzi finalistami ocenenia SAP Quality Awards.“

Moderná platforma pre obstarávanie a riadenie dodávateľov
Prostredníctvom systému Ariba Buying spoločnosť ZKW digitalizovala a tým aj optimalizovala všetky obstarávacie a schvaľovacie procesy. Pre kupujúcich to má jasnú výhodu: Výrazne sa zníži počet vašich operatívnych úloh, takže sa môžete sústrediť na strategické témy. Elektronická dokumentácia všetkých procesov totiž umožňuje reprodukovať predchádzajúce rozhodnutia a transakcie a zlepšuje overovanie faktúr. Ariba SLP (Supplier Lifecycle and Performance Management) naproti tomu optimalizuje riadenie dodávateľov skupiny ZKW Group. Dodávatelia sa sami registrujú a spravujú svoje kmeňové údaje a certifikáty. Zmeny zo strany dodávateľov sa schvaľujú alebo rozširujú prostredníctvom pracovného postupu spoločnosti ZKW, čo predstavuje enormné zvýšenie efektivity. „Implementáciou systému Ariba konsolidujeme našich dodávateľov a prepájame naše požiadavky,“ vysvetľuje Peter Schweinzer, SAP Solution Architect – Sourcing & Procurement v spoločnosti ZKW. Nie je preňho vôbec samozrejmosťou, že sa takáto zásadná systémová zmena podarí: „Dôležitá je spolupráca všetkých osôb zapojených do projektu. Od začiatku sme vytvorili motivovaný a vysokokvalifikovaný projektový tím a aj vďaka podpore manažmentu bol projekt od začiatku nasmerovaný na úspešnú cestu.“

SAP Quality Awards
Na ocenenie SAP Quality Awards bolo tento rok v Rakúsku nominovaných celkovo 15 projektov. Každý rok sú ocenení zákazníci SAP, ktorí dosahujú vynikajúce výkony v oblasti digitalizácie obchodných procesov. Všetky projekty hodnotí porota podľa desiatich princípov kvality odporúčaných štandardom SAP. Okrem dobrého naplánovania projektu na vysokej úrovni kvality patrí medzi kritériá poroty aj koncentrácia na rýchle a cenovo výhodné realizácie blízke štandardu SAP. Jedinečné sú také výsledky projektu, ktoré vytvárajú merateľnú «business value» a spĺňajú požiadavku na krátke implementačné cykly a rýchlu tvorbu hodnoty.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0