ZKW patří mezi 3 nejlepší evropské patentové přihlášky z Rakouska

Specialista na osvětlovací systémy z Wieselburgu je nejlepším uchazečem v Dolním Rakousku

 

61 z 224 přihlášek z Dolního Rakouska u Evropského patentového úřadu v roce 2022 pochází od skupiny ZKW. Specialista na osvětlovací systémy se sídlem ve Wieselburgu je tak lídrem v největší rakouské spolkové zemi. V Evropě je ZKW na třetím místě mezi všemi rakouskými společnostmi, které podaly přihlášky vynálezů. Loňské patentové přihlášky se zaměřily na styl a funkčnost: patří mezi ně osvětlovací prvek pro přední a zadní světla, který je po vzoru krystalu a zároveň je mimořádně účinný. Další novinkou společnosti ZKW je displej s ovladatelnými fóliemi, který může zobrazovat piktogramy a zároveň sloužit k velkoplošnému osvětlení. “Základním kamenem pro high-tech výrobky je intenzivní výzkum a také neustálý další vývoj. Tímto způsobem poskytujeme našim zákazníkům větší svobodu při navrhování a zároveň využíváme všechny technické možnosti,” vysvětluje Dr. Wilhelm Steger, generální ředitel skupiny ZKW.

Křišťálová optika se setkává s účinností
Světelný prvek v krystalové optice svým výjimečným designem jasně vyniká mezi patentovými přihláškami. Dodává světlometům nebo sdruženým zadním světlometům vzhled třpytivého krystalu, a to jak v nerozsvíceném stavu, tak při rozsvícení. Má množství fazet, které jsou náhodně rozmístěny. Právě tento vzhled však pomáhá efektivně realizovat rozložení světla a zároveň spolehlivě plnit zákonem předepsané hodnoty. Toho je dosaženo pomocí speciálně vypočtených faset krystalu. To znamená, že každá z těchto faset je specificky zarovnaná. Světlo je tak nasměrováno přesně tam, kam je potřeba, a je mimořádně efektivně využito. Vzhledem k tomu, že krystalovou optiku lze vyrobit z běžných plastů, získává vývoj body i z ekonomického hlediska. “Krystalický prvek plní zákonné funkce osvětlení, jako jsou směrovky nebo denní světla, a v současné době se již testuje v testovacím vozidle,” vysvětluje Steger.

Ovladatelné fólie v displejích
Jednotlivé svítící body nebo homogenně osvětlený povrch: nově vyvinutý a patentovaný displej s prvkem řízeným proti proudu dokáže obojí. Pokud je prvek přepnut na průhledný, lze za ním přesně zobrazit piktogram. Při rozptýleném prvku již nejsou jednotlivé světelné prvky viditelné a výsledkem je rovnoměrně osvětlená plocha. To je realizováno fólií s integrovanými prvky z tekutých krystalů. Ty lze elektricky přepínat – podobně jako inteligentní sklo – a tím přizpůsobit funkci displeje individuálním potřebám. Tento vývoj tak snadno promění sdružené zadní světlo ve výstražný signál v případě nouze. “Světelné body jsou individuálně přepínatelné LED diody, které jsou schopny zobrazovat jednoduché piktogramy, krátké nápisy nebo jasné výstražné signály, jako jsou značky stop nebo šipky,” upřesňuje Steger.

Rakousko mezi deseti nejlepšími žadateli o patent na světě
V loňském roce podali rakouští vynálezci a společnosti u Evropského patentového úřadu (EPO) přesně 2 388 patentových přihlášek, což je o 3,4 % více než v roce předchozím. Nejvíce patentových přihlášek bylo zaregistrováno v odvětví elektrických strojů/zařízení/energetiky. V roce 2022 obdržel EPO celkem 193 460 přihlášek. Z hlediska poměru počtu patentů k počtu obyvatel je tak Rakousko ve srovnání se všemi zeměmi na sedmém místě.

Previous slide
Next slide

Kontact pro tisk

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Download tisk 11.50 MB