Nové logistické centrum ZKW zrychlí výrobu a rozšíří kapacitu

Plně automatizovaný tok zboží od příjmu až po montážní linku ušetří čas a sníží náklady

Po přibližně jednom roce výstavby byl zahájen provoz nového logistického centra společnosti ZKW ve Wieselburgu. Vysoce automatizovaný skladový systém na bývalém parkovišti v Scheibbser Straße garantuje rychlý a efektivní zásobování materiálem v celém výrobním závodě. Od poloviny října probíhá napojování dalších montážních linek na nový systém. Do prvního čtvrtletí roku 2022 má být na logistické centrum napojeno všech 28 výrobních linek. Inteligentní sklad zboží přinese firmě nejen další skladové kapacity, ale také uvolní dřívější skladové plochy pro novou výrobu. „Díky novému logistickému centru bude celý tok zboží – od příjmu až po výrobu – plně automatizovaný a obejde se bez jakékoli další manipulace na skladě. Od objednání materiálu na montážním pásu uplyne necelých 15 minut a potřebné díly dorazí na určené místo,“ prohlašuje Stefan Hauptmann, vedoucí výroby v závodě ZKW Lichtsysteme Wieselburg.

Silný impuls pro výrobu
Logistické centrum je vybaveno skladovým systémem Multi Shuttle, který vyrábí firma Dematic. V komplexu budov o délce 80 metrů, šířce 20 metrů a výšce 21 metrů je k dispozici celkem 62 000 paletových míst, která jsou rozdělena do pěti uliček po 28 výškových úrovních. Transportní systém umožňuje dopravit většinu přepravních jednotek s materiálem přímo k montážnímu pásu. Transportní systém je dlouhý přibližně tři kilometry a umožňuje provést až 1 500 manipulačních operací za hodinu. Přitom lze přepravit zhruba 190 různých typů přepravních jednotek rychlostí až 0,8 metrů za sekundu. Na systém jsou také napojeny dva dosavadní vysokoregálové sklady, automatizovaný sklad malých dílů, úsek kvality, výroba modulů, suterén se skladem vratných obalů a úsek příjmu zboží. „Systém nám ušetří spoustu místa na montážním pásu, protože plně automaticky dodává díly v množství, které je aktuálně zapotřebí,“ říká pan Hauptmann.

Optimální využití ploch
Výrobní plochy v závodě ZKW Wieselburg už jsou v současné době vyčerpané. Zároveň neustále přibývají součástky a varianty, což každým rokem zabírá stále více místa. Nové logistické centrum umožnilo nejen zvětšit skladovou kapacitu, ale také se podařilo přebudovat bývalé skladové plochy na výrobní plochy. Projekt vypracovaly v lednu 2019 společnosti ZKW a Dematic. Vlastní stavba a zřízení infrastruktury byly svěřeny regionálním firmám. Náročným úkolem přitom byly krátké lhůty a propojení logistického centra s výrobními provozy. Úkol vyřešila stavba sedm metrů vysokého mostu nad železnicí Erlauftal. Kvůli nedostatku místa ve výrobních halách byl mimo budovy vybudován tunel o délce 100 metrů, který zajišťuje distribuci materiálu v celém závodě. „Do budoucna je naším cílem dopravovat většinu transportních jednotek ze skladu přímo k montážnímu pásu,“ prohlásil pan Hauptmann.

Previous slide
Next slide

Kontakt pro tisk

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Download tisk 19.29 MB