Nové logistické centrum ZKW zrýchľuje výrobu a rozširuje kapacity

Plnoautomatický pohyb tovaru od vstupu až po montážnu linku šetrí čas a náklady

Približne po roku výstavby bolo uvedené do prevádzky nové logistické centrum ZKW vo Wieselburgu. Vysoko automatizovaný skladový systém na bývalom parkovisku na ulici Scheibbser Straße zaručuje rýchle a efektívne zásobovanie materiálom pre celý výrobný závod. Od polovice októbra sa každý týždeň pripája ďalšia montážna linka k novému systému. Predpokladáme, že do prvého kvartálu 2022 sa do logistického centra pripojí 28 výrobných liniek. Inteligentný sklad tovarov poskytuje nielen dodatočné skladové kapacity, ale umožňuje aj uvoľnenie výroby na pôvodných skladových plochách. „Vďaka novému logistickému centru bude celý tok tovaru – od príjmu až po výrobu – prebiehať plne automaticky a bez ďalších krokov uskladnenia a vyskladnenia. Od prípravy materiálu na montážnom páse až po dodanie potrebných dielov to trvá približne 15 minút,“ vysvetľuje pán Stefan Hauptmann, generálny riaditeľ závodu ZKW Lichtsysteme vo Wieselburgu.

Mimoriadne zrýchlenie výroby
Logistické centrum je vybavené skladovým systémom „Multi Shuttle“ od výrobcu Dematic. V komplexe budovy s rozmermi 80 metrov na dĺžku, 20 metrov na šírku a 21 metrov na výšku, je k dispozícii až 62 000 miest uskladnenia – rozdelené na päť uličiek s 28 úrovňami. Systém dokáže prepraviť väčšinu nádob pomocou valčekového prepravného systému zo skladu priamo na montážny pás. Prepravný systém dlhý približne tri kilometre umožňuje až 1 500 uskladnení a vyskladnení za hodinu. Je možné prepraviť približne 190 rôznych typov nádob rýchlosťou až 0,8 metra za sekundu. Prepojené sú aj dva aktuálne sklady s výškovými regálmi, automatizovaný sklad s malými dielmi, oblasť kvality, výroba modulov, zásobník s prázdnymi nádobami, ako aj oblasť príjmu tovaru. „Vďaka systému ušetríme veľa miesta na montážnom páse, pretože požadované diely sa dodávajú úplne automaticky a podľa potreby,“ vraví pán Hauptmann.

Optimálne využitie priestoru
Výrobné priestory v závode ZKW vo Wieselburgu sú momentálne vyčerpané. Zároveň neustále pribúdajú komponenty a varianty, vďaka čomu sa z roka na rok zvyšujú priestorové nároky. S novým logistickým centrom sme mohli nielen rozšíriť skladovaciu kapacitu, ale aj premeniť bývalé skladové priestory na výrobné. Projekt bol naplánovaný v januári v roku 2019 spoločnosťami ZKW a Dematic. Stavbu a infraštruktúru zabezpečili regionálne spoločnosti. Výzvou boli šibeničný časový plán a pripojenie logistického centra k výrobnému závodu. Problémy vyriešil sedem metrov vysoký most nad Erlauftal-Bahn. Z dôvodu obmedzeného priestoru vo výrobných halách bol zriadený 100 metrov dlhý vonkajší tunel na zabezpečenie zásobovania celého závodu materiálom. „Cieľom je, aby sme v budúcnosti väčšinu nádob prepravovali pomocou prepravného systému zo skladu priamo na montážny pás,“ dodáva pán Hauptmann.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Stlačte Stiahnuť 19,29 MB