ZKW COBOT: člověk a robot pracují v týmu

Kolaborující roboti spolupracují ruku v ruce se zaměstnanci ve výrobě

Přibližně po roce vývoje a optimalizace přešel nyní program ZKW COBO do skutečného provozu. Kolaborující robot spolupracuje s personálem na výrobní lince. Zatímco průmysloví roboti jsou chráněni za ochrannými konstrukcemi nebo bezpečnostními dveřmi ve vlastní buňce, ZKW Cobo je volný a působí vzájemně s obsluhou. Aktuálně se inteligentní stroj používá pro montáž světlovodů v reflektorech. První zkušenosti jsou nadějné: týmová práce s inteligentním robotem usnadňuje zaměstnancům vyčerpávající manuální práci na lince, zrychluje montážní proces o přibližně 20 procent a pečuje o konstantně vysokou kvalitu výroby. „Při projektu COBO jsou hospodárnost, bezpečnost a kvalita v centru pozornosti. Kolaborující robot má cíleně podporovat naše zaměstnankyně a zaměstnance ve výrobě,“ říká Oliver Schubert, generální ředitel ZKW Group.

Zvláštní výzvou při projektu COBO byla nejen realizace nezbytných procesně-technických, ale i bezpečnostních požadavků. Nasazení automatizovaného robota muselo být možné bez jakéhokoliv ochranného krytu, bezpečnostního plotu nebo světelné závory. Nastavení kolaborujícího robota spočívalo v upevnění devíti šroubů do světelného pásu reflektoru v rámci doby cyklu maximálně 70 sekund – s ohledem na bezpečnostní směrnice pro kolaboraci mezi člověkem a robotem. Obsluha přitom ručně vsouvá světelný pás do připraveného uchycení. Po upevnění konstrukční součástky na místě stisknutím tlačítka povolí obsluha robotovi práci. Zatímco obsluha manuálně polohuje další konstrukční součástky, robot přechází do různých poloh otvorů pro šrouby a automaticky zatáčí šrouby.

Bezpečnost je rozhodující pro obsluhu
Největší výzva při programování COBOTa je zajištění bezpečnosti obsluhujícího personálu. „Důsledně jsme analyzovali a vyhodnotili možná nebezpečná místa a implementovali je do konceptu bezpečnosti, například pomocí pohyblivého šroubového vřetena. Když snímače robota nebo šroubového vřetena rozpoznají například odpor nebo kolizi při pohybu, snímače předají tyto informace řízení bezpečnosti a PLC robota. Pak se COBOT okamžitě zastaví případně vychýlí. Normální průmyslový robot to nedokáže,“ říká Christian Blamauer, vedoucí projektu ZKW COBOT. Rozpojení hubice vřetena vyžaduje velmi malou sílu. Systém dokáže okamžitě rozpoznat a zmírnit každou kolizi, která může nastat, např. mezi skutkovým vřetenem, prstem a světelným pásem. Tento vývoj byl předložen Evropskému patentovému úřadu. Skutečnost, že se systém osvědčil v praxi, potvrzuje zaměstnankyně společnosti ZKW, která spolupracuje s technologií COBOT: „Nemusím kontrolovat práci technologie COBOT, robotovi slepě důvěřuji. Jsme dobrý tým, vyhýbáme se namáhavému ručnímu zašroubování šroubů.“

Efektivní a pochopitelná
Výhody spolupráce mezi člověkem a robotem vyvažují investiční náklady. Spolupráce člověka a robota pomáhá zvyšovat hospodárnost výroby. Jelikož robot a obsluha pracují paralelně. Kvalitu je navíc možné zajistit na základě zvýšeného stupně automatizace. Integrovaný skener zaregistruje sériové číslo každé konstrukční součástky. Tímto způsobem lze jednoduše vystopovat vadné šarže. „V budoucnu by se pomocí technologie COBOT mohly podporovat další pracovní kroky ve výrobě, například manipulace s komponentami,” říká Oliver Schubert.

Previous slide
Next slide

Kontact pro tisk

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Download tisk 24.50 MB