ZKW COBOT: človek a robot pracujú v tíme

Kolaborujúce roboty spolupracujú ruka v ruke so zamestnancami vo výrobe

Po približne roku vývoja a optimalizácie prišiel program ZKW COBOT do skutočnej prevádzky. Kolaborujúci robot spolupracuje pritom s personálom na výrobnej linke. Kým priemyselné roboty sú chránené za ochrannými konštrukciami alebo bezpečnostnými dverami vo vlastnej bunke, ZKW COBOT je voľný a pôsobí vzájomne s obsluhou. Aktuálne sa inteligentný stroj používa na montáž svetlovodov v reflektoroch. Prvé skúsenosti sú nádejné: tímová práca s inteligentným robotom uľahčuje zamestnancom vyčerpávajúcu manuálnu prácu na linke, zrýchľuje montážny proces o približne 20 percent a stará sa o konštantne vysokú kvalitu výroby. „Pri projekte COBOT je v centre pozornosti hospodárnosť, bezpečnosť a kvalita. Kolaborujúci robot má cielene podporovať naše zamestnankyne a zamestnancov vo výrobe,“ hovorí Oliver Schubert, generálny riaditeľ ZKW Group.

Osobitnou výzvou pri projekte COBOT bola nielen realizácia nevyhnutných procesno-technických, ale aj bezpečnostných požiadaviek. Nasadenie automatizovaného robota muselo byť použiteľné bez akéhokoľvek ochranného krytu, bezpečnostného plotu alebo svetelnej závory. Nastavenie kolaborujúceho robota spočívalo v upevnení deviatich skrutiek do svetelného pásu reflektora v rámci doby cyklu maximálne 70 sekúnd – s ohľadom na bezpečnostné smernice pre kolaboráciu medzi človekom a robotom. Obsluha pritom ručne vsúva svetelný pás do pripraveného uchytenia. Po upevnení konštrukčnej súčiastky na mieste stlačením tlačidla povolí obsluha robotovi prácu. Kým obsluha manuálne polohuje ďalšie konštrukčné súčiastky, robot prechádza do rôznych polôh otvorov pre skrutky a automaticky skrutky zakrúca.

Bezpečnosť je rozhodujúca pre obsluhu
Najväčšia výzva pri programovaní COBOT je zaručenie bezpečnosti obsluhujúceho personálu. „Dôsledne sme analyzovali a vyhodnotili možné nebezpečné miesta a implementovali ich do konceptu bezpečnosti, napríklad pomocou pohyblivého skrutkového vretena. Keď snímače robota alebo skrutkového vretena rozpoznajú napríklad odpor alebo kolíziu pri pohybe, snímače odovzdajú tieto informácie riadeniu bezpečnosti a na PLC robota. Potom sa COBOT okamžite zastaví, prípadne vychýli. Normálny priemyselný robot to nedokáže,“ hovorí Christian Blamauer, vedúci projektu ZKW COBOT. Rozpojenie hubice vretena vyžaduje veľmi malú silu. Systém dokáže okamžite rozpoznať a zmierniť každú kolíziu, ktorá sa môže vyskytnúť, napr. medzi skrutkovým vretenom, prstom a svetelným pásom. Tento vývoj sa predložil aj Európskemu patentovému úradu. Skutočnosť, že sa systém osvedčil v praxi, potvrdzuje zamestnankyňa spoločnosti ZKW, ktorá spolupracuje s technológiou COBOT: „Nemusím kontrolovať prácu technológie COBOT, robotovi slepo dôverujem. Sme dobrý tím, vyhýbame sa namáhavému ručnému zakrúcaniu skrutiek.“

Efektívna a pochopiteľná
Výhody spolupráce medzi človekom a robotom vyvažujú investičné náklady. Spolupráca človeka a robota pomáha zvyšovať hospodárnosť výroby. Keďže robot a obsluha pracujú paralelne. Kvalitu je navyše možné zaistiť na základe zvýšeného stupňa automatizácie. Integrovaný skener zaregistruje sériové číslo každej konštrukčnej súčiastky. Týmto spôsobom je možné jednoducho vystopovať chybné šarže. „V budúcnosti by sa pomocou technológie COBOT mohli podporovať ďalšie pracovné kroky vo výrobe, napríklad manipulácia s komponentmi,“ hovorí Oliver Schubert.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Stlačte Stiahnuť 24,50 MB