Menič foriem na vstrekolise

Zodpovednosť za výmenu foriem podľa plánu Vymieňať vstrekovacie formy podľa stanovených kritérií ( SMED, plán výroby, stanovený čas) Zaskladniť vstrekovacie formy podľa sprievodnej dokumentácie na určené miesta Kontrolovať vstrekovacie formy na základne chyby (netesnosť vodných okruhov, korózia)

Nastavovač vstrekolisov

Príprava stroja na vstrekovanie (vstrekovacie lisy ENGEL) Nastavenie parametrov vstrekolisu Sledovanie a optimalizácia vstrekolisu Zhotovenie vzoriek

Senior účtovník

Vypracovanie daňových priznaní a analýz podľa požiadaviek nadriadených, spracovanie návrhov na skvalitnenie procesov Spolupráca pri spracovaní ročnej účtovnej závierky podľa lokálnych aj IFRS predpisov Spolupráca pri spracovaní daňových priznaní (DzP, DPH, KV, SV…) Spracovanie mesačných výsledkov a analýz podľa požiadaviek nadriadeného Kontrola účtovníctva (týždenná, mesačná, spracovanie návrhov procesov na skvalitnenie kontroly účtovníctva) Kontakt pre auditorov […]

Technik/ administratívna podpora procesného projektového manažmentu

Vytvárať a aktualizovať nábehové krivky projektov, podpora počas začiatočnej fázy projektov Vytvorenie potrebnej dokumentácie a reportov Kontrola správnosti zadaných dát do systému Zbieranie a spracovanie dát z pred sériovej výroby až do fázy 6 mes po spustení sériovej výroby

Výrobca prototypov

Koordinácia, výroba a testovanie vývojových prototypov, prototypových komponentov a predsériových prototypov Výroba vývojových prototypov na verifikáciu a validáciu Realizácia vývojových skúšok pri vývoji svetelnej techniky Výroba a skúšky homologizačných vzoriek Predpríprava dielov-brúsenie,vŕtanie,dolepovanie a pod. Montáž svetiel pre zákazníkov Vypĺňanie rôznych druhov formulárov/reportov

Skladník

príjem a výdaj tovaru na/zo skladu uskladnenie tovaru v rámci skladových priestorov manipulácia a preprava materiálu v rámci skladových a výrobných priestorov príprava tovaru na expedíciu expedovanie hotových výrobkov práca s ručným skenerom aj PC obsluha rôznych druhov nízko a vysokozdvižných vozíkov

Pieskovač

Zabezpečiť čistenie, pomôcok, držiakov, prípravkov, stojanov a iných zariadení potrebných pre proces výroby a to technológiou otryskávana Odstraňovať drobné nedostatky na zariadeniach pieskovne a vykonáva drobnú údržbu zariadení Zabezpečenie plynulú prípravu prípravkov (držiakov) pre výroby práca v riziku hluku 4

Vedúci skupiny údržby

Zodpovednosť za údržbu a opravy výrobných a nevýrobných zariadení Koordinácia činností a prác súvisiacich s organizáciou práce na oddelení údržby Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie pracovného tímu na oddelení údržby Zodpovednosť za organizáciu, plánovanie a realizáciu preventívnej a prediktívnej údržby strojov a zariadení Aktívna komunikácia s dodávateľmi servisných prác, koordinácia a dozor pri výkone týchto […]

Inžinier kvality pre zákaznícky servis

Assisting in the resolving any customer questions or queries Assist with the control of Final Audit Inspection process Generation ,control and updating of Control Plans and PFMEA’s. Recording of all internal reject and scrap data. Resolution of internal concerns ensuring effective PCA actions are implemented Assist in the completion and issue of PPAP and ISIR […]

Projektový manažér (m/ž)

Riadenie zákazníckych projektov v spolupráci s odbornými oddeleniami na dosiahnutie stanovených cieľov z hľadiska nákladov, termínov a kvality Celková technická, termínová a nákladová zodpovednosť za jednotlivý projekt Zabezpečenie kvalitatívneho a nákladového povedomia v projektovom tíme vytvorenie rámcových podmienok pre motivovaných zamestnancov Zabezpečenie záujmov projektu a zákazníka Zisťovanie, zdokumentovanie a reporting spokojnosti zákazníka formulovanie internej projektovej […]