Pre dodávateľov

Udržateľnosť, kvalita, tvorba cien, plnenie zmlúv a výkon dodávok. Vo všetkých týchto oblastiach kladieme my zo spoločnosti ZKW najvyššie nároky na našich dodávateľov a poskytovateľov služieb. Za účelom úspešnej spolupráce očakávame navyše transparentnosť, orientáciu na zákazníka a flexibilitu, ako aj podporu našich procesov a systémov.
Aby sme zaručili dlhodobé obchodné vzťahy s našimi strategickými partnermi, usilujeme sa o vzájomnú dôveru a spoľahlivosť, spoločný vývoj inovatívnych technológií a možnosť získať prístup na silné, expandujúce trhy a ku koncovým zákazníkom.
Inovatívny spôsob práce a myslenia ako ten náš preto očakávame aj od našich dodávateľov, aby sme zákazníkom ponúkli výhody v oblasti výdavkov a trhu.

Partnerský vzťah s našimi dodávateľmi

Sme presvedčení o tom, že dôstojný kontakt tvorí základ dobrého a profesionálneho dodávateľského vzťahu. Toto presvedčenie sa odzrkadľuje aj v našich zásadách zodpovedného zaobstarávania.
V spoločnosti ZKW tvoria registrácia a kvalifikácia dodávateľov dôležitú súčasť manažmentu dodávateľov. Cieľom je optimálny výber dodávateľov na základe našich zásad a princípov. Nájdete ich zas vo Všeobecných nákupných podmienkach. Pre určité oblasti obchodnej činnosti a skupiny výrobkov sú okrem tejto minimálnej kvalifikácie potrebné dodatočné, špecifické kvalifikácie. Počet a typ kvalifikácií závisí od jednotlivej oblasti obchodnej činnosti dodávateľa.
Proces registrácie a kvalifikácie iniciuje spoločnosť ZKW.

Dostanete e-mail so žiadosťou, aby ste sa najprv registrovali v sieti Ariba a potom na portáli dodávateľov spoločnosti ZKW. Ak ste už registrovaným dodávateľom siete SAP Ariba, po prijatí e-mailu so žiadosťou sa môžete prihlásiť pomocou svojich prístupových údajov do siete Ariba a ihneď začať s registráciou na portáli dodávateľov spoločnosti ZKW. Odpovede na často kladené otázky nájdete v nižšie uvedenej časti Často kladené otázky.

ZKW Group GmbH

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
Austria
E-mail: supplier-portal@zkw-group.com
Telefónne číslo: +43 7416 505 0
Fax: +43 7416 505 2099

Stať sa dodávateľom

Proces registrácie a kvalifikácie iniciuje spoločnosť ZKW.

Noví dodávatelia sa môžu na základe pozvánky zaregistrovať v spoločnosti SAP Ariba a sprostredkovať nám základné informácie o svojom podniku a portfóliu produktov.

Výmena údajov

Dokumenty a formuláre

   Stručný návod na registráciu dodávateľa ZKW

Viac informácií o registrácii v sieti SAP Ariba nájdete v našej časti Často kladené otázky.
Registrácia je technickým predpokladom na získanie kvalifikácie, a tým spôsobom aj obchodného partnerstva medzi vašou spoločnosťou a spoločnosťou ZKW.

Dokumenty a formuláre

Bezpečnostné pokyny

Často kladené otázky

SAP Ariba je softvérové riešenie určené na nákup. Ponúka široký rozsah funkcií s cieľom jednoducho a efektívne zvládnuť obchodné procesy. Všetky informácie sú prístupné na jednej platforme, ktorá zaručuje jednotný a priebežný prehľad pre používateľov a umožňuje aj elektronickú spoluprácu medzi zákazníkmi a dodávateľmi. Do siete SAP Ariba sa registrovalo už niekoľko miliónov obchodných partnerov v 190 rôznych krajinách.

Sieť Ariba je založená na webe, takže potrebujete len internetové pripojenie a internetový prehliadač. Na elektronickú výmenu dokladov prostredníctvom možnosti Light Enablement je potrebný aj e-mailový účet.

Zaregistrujte sa v sieti Ariba, aby ste vzájomne elektronicky komunikovali so spoločnosťou ZKW a ďalšími zákazníkmi a otvárali nové obchodné potenciály. Môžete sa registrovať prostredníctvom jedného z nasledujúcich odkazov alebo umožniť nám alebo inej spoločnosti, aby sme vás pozvali.
Prostredníctvom tohto odkazu prejdete na prihlasovaciu stránku sieti Ariba: https://supplier.ariba.com
Informácie o výhodách siete Ariba získate kliknutím na tento odkaz: http://de.ariba.com/über-uns/eyjs/ariba-network

Ak chcete využívať sieť Ariba, máte k dispozícii dve možnosti:

  • štandardný účet (zdarma)
  • účet podniku (spoplatnený)

Funkcie

Štandardný účet

Firemný účet

Nákupné podmienky

Zdarma

Spoplatnené

Možnosti podávania hlásení

Žiadne

K dispozícii

Prijímanie a spracovanie objednávok

Výlučne prostredníctvom e-mailu a odkazu uvedenom v ňom. Možné je len manuálne spracovanie.

Priamo na portáli siete Ariba

Vytváranie faktúr

Výlučne prostredníctvom e-mailu a odkazu uvedenom v ňom. Možné je len manuálne spracovanie.

direkt im Ariba Network Portal

Zobrazenie katalógov pre zákazníkov

Nie je možné

Možné

Detailné zobrazenie dokladu

Nie, za účelom zobrazenia sa doklady musia vždy znova otvoriť prostredníctvom odkazu v e-maile

Samostatný register na zobrazenie objednávok, faktúr a evidencií výkonov v sieti SAP Ariba

Automatizovaná výmena dokladov

nicht möglich

möglich

Kontakt pre prípadné otázky

Online centrum pomoci

Pridelené centrum podpory siete Ariba

Akonáhle dostanete e-mail s pozvánkou od spoločnosti ZKW, registrácia sa uskutoční v nasledujúcich krokoch:
a. kliknite na odkaz v e-maile s pozvánkou od spoločnosti ZKW
b. ak nemáte účet Ariba, kliknite na možnosť «registrieren» (registrovať sa). Ak ste úspešne zaregistrovali svoj účet Ariba, budete automaticky presmerovaní na registráciu ako dodávateľ spoločnosti ZKW.
Ak už účet Ariba máte, kliknite na možnosť «Anmelden» (Prihlásiť sa) a budete presmerovaní na dotazník.
c. Vyplňte dotazník. Ak prejdete úplne dole, dotazník môžete poslať na kontrolu kliknutím na tlačidlo «gesamte Antwort einreichen» (Odoslať celú odpoveď) alebo poslať otázku správcovi registrácie prostredníctvom možnosti «Nachricht senden» (Poslať správu). Správy, ktoré dostanete od spoločnosti ZKW týkajúce sa dotazníkov, sa zobrazujú vľavo hore pod položkou «Projektmeldungen» (Hlásenia projektu).
Poznámka: Ak nechcete vyplniť a odoslať dotazník na jedenkrát, môžete sa prihlásiť neskôr na odkaze https://supplier.ariba.com so svojím profilom dodávateľa. Ak ste zabudli svoje používateľské meno, nájdete ho v e-maile od spoločnosti Ariba s predmetom «Willkommen bei der Ariba Commerce Cloud» (Vitajte v obchodnom cloude Ariba), ktorý ste dostali po registrácii svojho účtu Ariba.
Dotazník nájdete vo svojom profile dodávateľa v časti «Ausschreibungen» (verejná súťaž).
d. Dostanete potvrdzujúci e-mail, že ste vyplnili dotazník, ktorý sa skúma
e. O tom, či spoločnosť schváli alebo zamietne dotazník, budete informovaní e-mailom, a ako bude vyzerať ďalší krok.
V priebehu registrácie sa získavajú všeobecné údaje o spoločnosti (adresa, bankové údaje, …). V priebehu kvalifikácie sa zaznamenáva stav osvedčenia a dotazníky špecifické pre skupiny výrobkov.

Ak ste zabudli svoje heslo alebo používateľské meno v sieti Ariba, kliknite na odkaz „Benutzernamen oder Passwort vergessen“ (Zabudnuté používateľské meno alebo heslo) na stránke  https://supplier.ariba.com. Sieť Ariba vám následne zašle pokyny napr. na obnovenie hesla.

Data Universal Numbering System (DUNS – Systém univerzálneho číslovania údajov) je systém spravovaný spoločnosťou Dun & Bradstreet, ktorý každej spoločnosti priradí špecifické číslo. Číslo DUNS svojej spoločnosti nájdete pod týmto odkazom: https://www.bisnode.de/upik-en/

Vyberte si produkty a služby, ktoré distribuuje vaša spoločnosť. Vyberte výhradne kategórie, ktoré sú uvedené v zozname nákupného materiálu. Obráťte sa na svoju kontaktnú osobu v spoločnosti ZKW, ak máte pochybnosti o tom, ktorú skupinu výrobkov máte vybrať. Nesprávne zvolená skupina výrobkov vedie k oneskoreniu povolenia registrácie.

Na vašu registráciu máte 30 dní. Pred vypršaním lehoty dostanete pripomienku, ktorá vám pripomenie, aby ste pokračovali v začatej registrácii.

Áno, všetky právne samostatné jednotky (výrobné závody) sa musia registrovať osobitne. Výrobné/vývojové závody, ktoré nie sú právne samostatné, môžete pridať v dotazníku v bodoch 6.3 a 6.4.

Účet Ariba spravuje dodávateľ. Spoločnosť ZKW nemá žiadny prístup z účtu Ariba dodávateľa.
Ariba ponúka množstvo často kladených otázok a návodov na zaškolenie:
https://support.ariba.com/help/?locale=en

Kliknite: Pred prehlásením prejdite do centra pomoci.

Môžete použiť aj tento odkaz:
https://uex.ariba.com/auc/node/248891?a_lang=en

Výhody: ste súčasťou siete Ariba – najväčšej obchodnej siete na svete. Môžete nájsť nových dodávateľov a zákazníkov a môžete z toho profitovať s ostatnými zákazníkmi.

Prihláste pomocou svojich prístupových údajov a následne nájdete všetky informácie o svojom účte v ponuke používateľa v nastaveniach účtu.

Akonáhle dostanete e-mail, prihláste sa pomocou svojich prístupových údajov a vyplňte dotazník o kvalifikácii.

Pri kvalifikácii rozličných výrobkov sa z technických dôvodov musia oddeliť dotazníky o kvalifikácii.

Za účelom účasti na podujatiach Ariba Sourcing (napr. odpovedať na otázky a predkladať ponuky v súlade s smernicami a postupmi spoločnosti ZKW) musia sa všetci menovaní a vybraní dodávatelia najprv registrovať a vyplniť dotazník v Ariba SLP – vyplňte registráciu dodávateľa (žiadosť alebo prijatie tejto žiadosti o registráciu dodávateľa nezaručuje automaticky, že budú prebiehať obchody so spoločnosťou ZKW).

Za účelom podania registračného dotazníka musia mať dodávatelia prístupové meno a heslo (účet na sieti SAP ARIBA), aby sa mohli dostať do systému.

Registrácia dodávateľa je pre spoločnosť. Počas registrácie sa musí oprávnený/vymenovaný používateľ, ktorý vyplní a podá dotazník na registráciu dodávateľa, pri prihlásení do systému SAP ARIBA za účelom získania prístupu k informáciám o spoločnosti.

Systém SAP ARIBA nezdieľa informácie o registrácii dodávateľa s inými spoločnosťami. Dodávatelia, ktorí boli predtým zaregistrovaní v systéme SAP ARIBA, avšak nie pre spoločnosť ZKW, musia osobitne vyplniť registračný dotazník pre spoločnosť ZKW.

Správy prostredníctvom e-mailu sa zasielajú kontaktnej osobe dodávateľa. Hlavná kontaktná osoba na základe e-mailu, zadaného počas registrácie, získa všetky aktualizácie stavu, správy alebo oficiálne správy spoločnosti ZKW. Dodávatelia môžu riadiť svoje primárne kontaktné a ďalšie priradené úlohy používateľov cez sieť SAP ARIBA. Systém SAP ARIBA má špecifické návody na správu úloh používateľov SAP na adrese www.ariba.com

Dodávateľ by nemal preposielať pozvánku, ale mal by sa obrátiť na kontaktnú osobu spoločnosti ZKW uvedenú v pozvánke a požiadať ju o zaslanie pozvánky inému používateľovi.

Dodávatelia, ktorí nedostanú pozvánky ani správu e-mailom od spoločnosti ZKW Ariba, by sa mali obrátiť na kontaktnú osobu pre obstarávanie spoločnosti ZKW a potvrdiť informácie o hlavnej kontaktnej osobe. V prípade potreby môže spoločnosť ZKW znova zaslať pozvánky a správy e-mailom. Skontrolujte tiež, či prípadne e-mail s pozvánkou neprešiel do vášho priečinka so spamom.

Iný používateľ použil odkaz (zdieľaný prístup do schránok). Ak sa ešte nezískal prístup k profilu dodávateľa, spoločnosť ZKW môže opätovne aktivovať odkaz, tým, že znova zašle pozvánku. Dodávateľ musí deaktivovať aj blokovanie otváraných okien/reklám (pozrite pokyn Ariba: https://support.ariba.com/Item/view/179632)

Ak už máte identifikačné číslo ANID, nepotrebujete druhé. Ak kliknete na odkaz v pozvánke na registráciu, môžete zvoliť možnosť „Prihlásiť sa“ pomocou svojho existujúceho číslo ANID a prihlásiť sa prostredníctvom existujúceho používateľa a hesla.

Dodávatelia by mali kontrolovať, či je viditeľná posuvná lišta „ZKW GROUP GMBH“.
1. Ak nie je viditeľná lišta „ZKW GROUP GMBH“, registrácia pre oblasť spoločnosti ZKW nebola úspešná. Používateľ dodávateľa, ktorý dostane e-mail s pozvánkou na registráciu, by mal použiť svoje prihlasovacie údaje prepojené s identifikáciou e-mailu, keďže registračný odkaz je personalizovaný v e-maile.
2. Ak je viditeľná lišta „ZKW GROUP GMBH“, dotazník na registráciu dodávateľa je dostupný v oblasti „Registračné dotazníky“ na lište „ZKW GROUP GMBH“. Keď dodávateľ vidí len prázdny panel dodávateľa (nie je viditeľný žiadny registračný dotazník), mal by deaktivovať blokovanie otváraných okien/reklám (pozrite poznámku Ariba: https://support.ariba.com/Item/view/179632)

Pôvodná pozvánka vyprší po 30 dňoch. Spoločnosť ZKW môže na požiadanie predĺžiť lehotu na vyplnenie dotazníka pre dodávateľov, ktorí zaznačili všetky požiadavky a sú pripravení odoslať dotazník na vyhodnotenie. Ak chcete získať predĺženie po 30 dňoch, kontaktujte spoločnosť ZKW a požiadajte o predĺženie lehoty.

Navštívte Centrum pomoci Ariba na adrese: http://supplier.ariba.com Môžete ma informovať, čo chýba v našom profile Ariba a/alebo prečo sme dostali tento e-mail?

Všetky spoločnosti, ktoré dodávajú tovar a služby spoločnosti ZKW, sa musia zaregistrovať v registrácii dodávateľa Ariba SLP pre spoločnosť ZKW. Spoločnosť ZKW používa SAP ARIBA na pričlenenie potenciálnych dodávateľov (na registráciu). Žiadosť alebo prijatie registrácie dodávateľa nezaručuje automaticky spoluprácu so spoločnosťou ZKW.