ZKW pre vás

Mobilitu zajtrajška formujeme. S 9 pobočkami v 7 krajinách zamestnávame viac ako 9 700 ľudí na celom svete. Ploché hierarchie a krátke rozhodovacie cesty nám pomáhajú pokračovať v našom dynamickom úspechu. Veríme, že budúcnosť môžeme rozvíjať len spoločne. S tebou.

Zamestnanecké výhody

Toto je prehľad niektorých sociálnych výhod v spoločnosti ZKW Slovakia.

Mobilný telefón

Parkovanie

Športové podujatia

Firemná jedáleň

Kafetéria

Firemné akcie

Home office

Potravinové lístky

Zamestnanecké zľavy

Firemná doprava

Vianočný bonus

Podpora vzdelávania

Bonusové programy

Príspevok na dopravu

Family Day

Vernostný bonus

Dni zdravia

Flexibilný pracovný čas

dr-wilhelm-steger_CEO_ZKW_Group_2022

Ako úspešný hráč na všetkých našich obchodných miestach ponúkame našim zamestnancom časť dynamického úspechu s budúcnosťou. Dosiahneme to atraktívnymi a bezpečnými pracovnými miestami, špičkovými manažérmi a najlepšími talentami a rôznymi možnosťami odbornej prípravy a perspektívami medzinárodnej kariéry.

Dr. Wilhelm Steger

CEO ZKW Group

ZKW – pretože prémiová kvalita sa nezakladá na náhode.

Pomocou inteligentných svetelných systémov a modernej elektroniky pre automobilový sektor udávame krok v prémiovom segmente. Recept na úspech: inovatívna technika a angažovaný, kvalifikovaný personál, ktorý má radosť z práce a sústreďuje sa na podstatné. V spoločnosti ZKW máte možnosť angažovanosťou, ďalším vzdelávaním a záujmom na medzinárodnej úrovni odštartovať kariéru na každej pracovnej pozícii. Pracujte s nami na svetelnej technike budúcnosti.

Ďalší obsah

Schulungssituation_CTC_Development_ZKW

Tréningové centrum Competence Trainings Center

Kto očakáva výnimočné výkony, potrebuje výnimočne dobre kvalifikovaných pracovníkov/-čky – ľudí, ktorí majú pri svojej práci radi vysokú mieru zodpovednosti a chcú sa kontinuálne vzdelávať. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nášho personálu považujeme za nevyhnutnú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti.

Viac informácií

Kariéra v zahraničí

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Viac informácií