ZKW pre vás

Mobilitu zajtrajška formujeme. S 9 pobočkami v 7 krajinách zamestnávame viac ako 9 700 ľudí na celom svete. Ploché hierarchie a krátke rozhodovacie cesty nám pomáhajú pokračovať v našom dynamickom úspechu. Veríme, že budúcnosť môžeme rozvíjať len spoločne. S tebou.

Slide Za naším úspechom sú osvietené hlavy, duch vynálezcov a vášeň. Zo spojenia našich inovácií, zdravého rozumu a zručnosti profitujú naši zákazníci všade na svete. Individuálne riešenia si vyžadujú flexibilitu, odvahu podujať sa na nové veci, ako i schopnosť vedieť spracovať kritiku. Snažíme sa o štíhle štruktúry a sústavný vývoj. Veríme v naše talenty. Podporujeme preberanie náročných úloh a zodpovednosti a stály rozvoj (domáci a medzinárodný) našich zamestnancov školeniami pri práci a rozmanitým programom sústavného vzdelávania. V centre všetkého, čo robíme, stoja naši zamestnanci a zákazníci. Sme známi silnou súdržnosťou kolektívu a výbornými vzťahmi medzi kolegami. Na týchto základoch sme schopní rásť a dosahovať zisk. Ponúkame zamestnancom flexibilitu pri ich práci. Flexibilné modely pracovného času, na mieru ušité riešenia pre pracovný čas a pracovisko sú súčasťou ponuky pre našich zamestnancov. Inovácia Dynamika Talenty Spolu rásť a podávať výkon Flexibilita

Zamestnanecké výhody

Toto je prehľad niektorých sociálnych výhod v spoločnosti ZKW Slovakia.

Mobilný telefón

Parkovanie

Športové podujatia

Firemná jedáleň

Kafetéria

Firemné akcie

Home office

Potravinové lístky

Zamestnanecké zľavy

Firemná doprava

Vianočný bonus

Podpora vzdelávania

Bonusové programy

Príspevok na dopravu

Family Day

Vernostný bonus

Dni zdravia

Flexibilný pracovný čas

Ako úspešný hráč na všetkých našich obchodných miestach ponúkame našim zamestnancom časť dynamického úspechu s budúcnosťou. Dosiahneme to atraktívnymi a bezpečnými pracovnými miestami, špičkovými manažérmi a najlepšími talentami a rôznymi možnosťami odbornej prípravy a perspektívami medzinárodnej kariéry.

Oliver Schubert

CEO ZKW Group

ZKW – pretože prémiová kvalita sa nezakladá na náhode.

Pomocou inteligentných svetelných systémov a modernej elektroniky pre automobilový sektor udávame krok v prémiovom segmente. Recept na úspech: inovatívna technika a angažovaný, kvalifikovaný personál, ktorý má radosť z práce a sústreďuje sa na podstatné. V spoločnosti ZKW máte možnosť angažovanosťou, ďalším vzdelávaním a záujmom na medzinárodnej úrovni odštartovať kariéru na každej pracovnej pozícii. Pracujte s nami na svetelnej technike budúcnosti.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Ďalší obsah

Schulungssituation_CTC_Development_ZKW

Tréningové centrum Competence Trainings Center

Kto očakáva výnimočné výkony, potrebuje výnimočne dobre kvalifikovaných pracovníkov/-čky – ľudí, ktorí majú pri svojej práci radi vysokú mieru zodpovednosti a chcú sa kontinuálne vzdelávať. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nášho personálu považujeme za nevyhnutnú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti.

Viac informácií

Kariéra v zahraničí

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Viac informácií