Informácie pre študentov a záujemcov o duálne vzdelávanie​

Chceš zúžitkovať svoje vedomosti a schopnosti v jednej z vedúcich spoločností v automobilovom priemysle? Hľadáme mladé talenty, ktoré by svojimi vedomosťami prispeli k úspechu našej spoločnosti. Poďme spolu rásť a učiť sa.

ZKW Group ponúka žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl a univerzít vstup do profesného sveta prostredníctvom praxe alebo možnosť napísať s našou podporou bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu.

Naši motivovaní, kvalifikovaní spolupracovníci pracujú koncentrovane a úspešne na svetelnej technike budúcnosti. Veľa z nich sa svojej profesii vyučili v spoločnosti ZKW a denno-denne nám dokazujú svoje zručnosti.
Jednáme podľa zásady – dnes si vychovávať odborníkov a zajtra im zveriť veľkú zodpovednosť. Kto sa rozhodne pre výučbu v spoločnosti ZKW, má k dispozícii kvalifikovaných školiteľov a od samého začiatku sa mu dostáva systematická výučba. Takýmto spôsobom sprostredkovávame učebné látky vzhľadom na potreby a individuálne.
Výučba prebieha výlučne v ZKW v Krušovciach. Už tu sa žiaci duálneho vzdelávania spolu podieľajú na komplexných, rôznorodých procesoch v rámci široko rozvetvenej spoločnosti. Po absolvovaní výuky je im otvorený celý svet ZKW –  nielen na Slovensku ale aj medzinárodne.

Vyvíjame a vyrábame svetelné systémy a systémy svetlometov, ako aj elektronické súčiastky pre výrobcov automobilov po celom svete. Zameriavame sa predovšetkým na predné osvetlenie pre vozidlá v prémiovom segmente – okrem toho vyrábame hmlové svetlomety, svetelné moduly pre denné osvetlenie, signalizačné svetlá a malé produkty ako smerovky, nástupné svietidlá, osvetlenia poznávacích značiek a rôzne osvetlenia vnútorných priestorov.
Ako originálny výrobca zariadení pre automobily úzko spolupracuje spoločnosť ZKW s vývojovými centrami v rámci automobilového priemyslu. Takto vieme naším zákazníkom aj v budúcnosti ponúknuť inovatívne a na mieru šité produkty, ako sú halogénové, xenónové a LED svetlomety.

Stiahnite si stručné informácie

Aktuálne ponúkané ponuky praxe sa nachádzajú na našom portáli s ponukami pracovných miest. Takisto nám môžete napísať žiadosť z vlastnej iniciatívy, spolu so životopisom a vysvedčeniami.

dualne vzdelavanie ZKW

Najskôr ZKW Slovakia v Krušovciach, potom svet

Profesie

Dobrí odborníci sú žiadaní

Vášeň pre techniku, radosť z tímovej práce a z úspechov – to a viac nájdu žiaci duálneho vzdelávania v spoločnosti ZKW Slovakia. Prebudilo to tvoju zvedavosť? Potom sa informuj o našich ponukách profesií so zameraním na výuku v technickej a netechnickej oblasti.

Základné informácie k výučbe v spoločnosti ZKW

Duálne vzdelávanie je krokom k úspechu. Kombinácia teórie a praxe otvára absolventom stredných škôl zapojených do projektov duálneho vzdelávania väčší priestor pre uplatnenie.
Teoretické vyučovanie prebieha v škole, praktická príprava je v našej spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o. Žiak duálneho vzdelávania má s našou spoločnosťou uzatvorenú učebnú zmluvu. Odborný výcvik žiaci absolvujú priamo v podniku, už od 1. ročníka.
Absolvent duálneho vzdelávania je kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život podľa potrieb zamestnávateľa.

Učňovský odbor s maturitou​

Výcvik s pridanou hodnotou​

Veľmi nám záleží na profesnom a osobnostnom rozvoji našich žiakov a toto z celých síl podporujeme. Ponukou v tejto súvislosti je výučba s maturitou – tak podporujeme spájanie poznatkov z praxe s teoretickými vedomosťami. Kto sa rozhodne pre túto cestu, získa najlepšiu možnú kvalifikáciu.
Kombinácia učňovského smeru s maturitou umožňuje našim žiakom vyučiť sa svojmu vysnívanému povolaniu, zarobiť si pritom peniaze a napriek tomu využiť príležitosť a získať maturitu. Po absolvovaní záverečných skúšok máte na výber všetky študijné smery – k tomu sa mimoriadne zvyšujú šance zamestnať sa v spoločnosti ZKW.

Ako to funguje

Počas celého štúdia majú žiaci možnosť získať vedomosti v rámci svojho odboru vo výukovom centre pod dohľadom hlavných inštruktorov duálneho vzdelávania alebo priamo v praxi na najmodernejších technológiách  pod dohľadom inštruktorov vo výrobe . Praktická časť záverečnej maturitnej skúšky sa absolvuje vo štvrtom ročníku priamo v podniku. Všetky podrobnosti týkajúce sa učňovského odboru s maturitou vám radi poskytneme v rámci osobného rozhovoru.

Výhody, ktoré prináša duálne štúdium v ZKW Slovakia

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti. V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou

 • Prax v spoločnosti s najmodernejšími technológiami
 • Kvalifikovaní majstri odbornej výchovy – skúsení odborníci s praxou
 • Garancia pracovného miesta po úspešnom absolvovaní štúdia
 • Podnikové štipendium
 • Stravovanie
 • Pracovné oblečenie pre bezpečnú prácu
 • Firemná doprava žiakov na vyučovanie
 • Odmeňovanie produktívnej práce
 • Získavanie pracovných zručností a  návykov
 • Po získaní odbornosti vysoká úroveň pripravenosti nielen pre prácu v ZKW Slovakia, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.

Osvedčená spolupráca

Na projektoch duálneho vzdelávania spolupracujeme so 4 školami:

Stredná odborná škola Nováky2679K Mechanik mechatronik, 2868K Technik spracovania plastov
Rastislavova 332, SK-972 71 Nováky, tel.: +421 901 918 325, e-mail: katarina.piackova@sosnovaky.sk
www.sosnovaky.sk

Stredná odborná škola techniky a služieb 2411K Mechanik nastavovač, 2697 K  Mechanik elektrotechnik
Tovarnícka 1609, SK-955 82 Topoľčany, tel.: +421 38 532 1256, e-mail: souto@nextra.sk
https://sostovar.edupage.org

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske2679K Mechanik mechatronik, 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení   
Námestie Slovenského národného povstania 224/5, SK-958 01 Partizánske, tel.: +421 38 747 9112, e-mail: spojskolape@spspart.sk, katarina.hartmannova@spspart.sk

SOŠ agrotechnická2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Tovarnícka 1632/61, SK-955 01 Topoľčany, tel.: +421 38 532 2560, e-mail: sekretariat@sosagro.sk

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou – 2697K Mechanik elektrotechnik, 2426K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Partizánska cesta 76, SK-957 01 Bánovce nad Bebravou, tel.: +421 38 536 3133, e-mail: spsbn@pbi.sk

Leták na stiahnutie: Máte doma deviataka?

Odborná prax

Ponúkame ti možnosť, v rámci odbornej praxe nahliadnuť hlbšie do pracovných procesov inovatívneho a na budúcnosť orientovaného výrobcu pôsobiaceho v automobilovom priemysle. Prevezmeš zodpovedné úlohy a budeš samostatne pracovať na svojom pracovisku. Dáme ti priestor rozvinúť tvoju angažovanosť, cieľavedomosť a vlastnú iniciatívu. Čakajú na teba náročné úlohy, ktorých riešenie si vyžaduje rozvinuté komunikačné schopnosti a tímového ducha.

Voľné miesta na odbornú prax sú pre teba dostupné pre všetky technické oblasti a vo väčšine prípadov sú začiatkom k neskoršieho zamestnania v našej spoločnosti.

Ako sa uchádzať

Aktuálne ponúkané pracovné ponuky sa nachádzajú na našom portáli s ponukami pracovných miest.

Vyhľadávanie pracovných ponúk

V prípade záujmu o odbornú prax v ZKW Slovakia nám môžete poslať žiadosť na e-mail vzdelavanie@zkw.sk.

Budúcnosť odvetvia v tvojich rukách

Spoločnosť ZKW zaujíma návrh témy tvojej záverečnej práce, ale radi ti ponúkneme aj možnosť spoločne nájsť s nami praktické témy dôležité pre budúcnosť. Zatiaľ, čo budeš u nás písať bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu, bude ti pomáhať školiteľ a budeš začlenený do pracovného procesu v spoločnosti.

Chceme, aby sa tvoja záverečná práca prejavila v budúcnosti nášho odvetvia. Preto chceme s tebou spoločne rásť a pracovať.

Ako sa uchádzať

Aktuálne ponúkané ponuky praxe sa nachádzajú na našom portáli s ponukami pracovných miest. Takisto nám môžete napísať žiadosť z vlastnej iniciatívy, spolu so životopisom a vysvedčeniami.

Vyhľadávanie pracovných ponúk
Žiadosť z vlastnej iniciatívy

Spojenie výskumu s výučbou

Spolupráca so školami, vysokými školami a univerzitami zohráva dôležitú úlohu v personálnej práci spoločnosti ZKW. V tejto súvislosti ponúkame okrem iného nasledujúce:

 • Exkurzie pre žiakov a študentov
 • Prázdninovú prax a odbornú prax
 • Firemné prezentácie
 • Podpora pri písaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác

 

Spoločnosť ZKW spolupracuje s týmito vzdelávacími inštitúciami

Stredné školy

 • Stredná odborná škola techniky a služieb, Topoľčany
 • Stredná odborná škola agrotechnická, Topoľčany
 • Stredná odborná škola Nováky
 • SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske
 • SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou

Univerzity

 • Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Možnosť pre školy a študentov nahliadnuť do spoločnosti

Výber povolania a spoločnosti za účelom praxe a možno aj neskoršieho povolania sú dôležitými rozhodnutiami, ktoré kladú základ pre osobný úspech.

Ako pomoc pri tomto rozhodovaní ponúka spoločnosť ZKW pre školy a študentské skupiny. Účastníci v rámci podnikových exkurzií spoznajú spoločnosť, pracovníkov a ich bežný pracovný deň.

Cieľové skupiny

 • Druhý stupeň základnej školy
 • Triedy polytechnických škôl
 • Triedy z technických odborných škôl z vyšších technických vzdelávacích inštitúcii
 • Skupiny študentov z odborných vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním

Kedy sú možné exkurzie: celoročne, s oznámením min. 1 mesiac vopred
Trvanie exkurzie: asi dve hodiny

Ako sa uchádzať

Aktuálne ponúkané ponuky praxe sa nachádzajú na našom portáli s ponukami pracovných miest. Takisto nám môžete napísať žiadosť z vlastnej iniciatívy, spolu so životopisom a vysvedčeniami.

Vyhľadávanie pracovných ponúk

Objavovať profesiu a zarobiť si

Ste žiaci alebo študenti, alebo by ste si chceli zarobiť v lete peniaze, alebo absolvovať povinnú prax?

Spoločnosť ZKW vám ponúka k tomuto možnosť v svojich jednotlivých oddeleniach. Od júla do septembra môžete u nás začať v obchodnej alebo technickej oblasti alebo vo výrobe.

Uchádzať sa o miesto

 • Kedy? Začiatok septembra – koniec februára
 • Ako? Žiadosť je možné podať výlučne on-line
 • Čo má žiadosť obsahovať? Žiadosť by mala obsahovať žiadosť, životopis a posledné vysvedčenie

Ulrika-Mücke_Human-Resources-Management

Teším sa, že vás budem môcť informovať o našich rozvojových programoch.

Ulrika Malmström

Riadenie ľudských zdrojov

Ďalší obsah

Schulungssituation_CTC_Development_ZKW

Tréningové centrum Competence Trainings Center

Kto očakáva výnimočné výkony, potrebuje výnimočne dobre kvalifikovaných pracovníkov/-čky – ľudí, ktorí majú pri svojej práci radi vysokú mieru zodpovednosti a chcú sa kontinuálne vzdelávať. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nášho personálu považujeme za nevyhnutnú investíciu do budúcnosti našej spoločnosti.

Viac informácií

Kariéra v zahraničí

V rámci skupiny ZKW Group sa hovorí veľa jazykmi. Celosvetovo najsilnejšie rastúca spoločnosť v rámci automobilového priemyslu ponúka svojim zamestnancom mnohotvárne možnosti pre kariéru v zahraničí – od štvrte Mostviertel cez Mexiko až do Mandžuska.

Viac informácií