ZKW vyvíjí s partnery udržitelné materiály pro světlomety automobilů

Projekt “SusMat4CarLight” zaměřený na výzkum recyklovatelných materiálů pro budoucí osvětlovací systémy

 

Společně s univerzitou v Leobenu, společností JOANNEUM RESEARCH a Centrem kompetence pro polymery v Leobenu se společnost ZKW zabývá vývojem opakovaně použitelných materiálů, včetně polymerů na bázi obnovitelných surovin. V budoucnu se takové udržitelné materiály mají stále více využívat pro výrobu udržitelných světlometů vozidel. Cílem je zde dosáhnout vysoké odolnosti a lepší oddělitelnosti, aby bylo možné materiály plně recyklovat. Kromě toho se mají používat samoregenerační plasty. “Globální nebo evropské cíle pro oběhové hospodářství jsou pro výrobce složitých systémů velkou výzvou. Výsledky tohoto projektu by měly umožnit širší využití materiálů. To nám umožní významně přispět k udržitelnosti,” říká Dr. Wilhelm Steger, generální ředitel skupiny ZKW.

Volání po lehčích a udržitelných materiálech
Světlomety, jakožto složité a vysoce kvalitní součásti vozidla, se kromě optických prvků skládají z velkého množství složitých plastových dílů. Ty se v současnosti vyrábějí z polymerů na bázi fosilních surovin. Automobilový průmysl zároveň požaduje lehčí a udržitelné materiály. Jako řešení pracuje společnost ZKW se svými výzkumnými partnery na vývoji nových materiálových kompozitů na bázi bio a recyklátů, které umožňují udržitelnou konstrukci světlometů. Cílem je nejen výzkum základních materiálů – například pro pouzdra – ale také komplexních povrchů pro ochranu komponentů. “V budoucnu by mohly být centrální prvky světlometů a optické sestavy vyrobeny z nových typů udržitelných polymerů,” vysvětluje Stefan Miedler, ředitel pro inovace skupiny ZKW.

Podpora kompetentních partnerů
Společnost ZKW si pro vývoj recyklovatelných plastů přizvala renomované partnery. Společnost ZKW do spolupráce přispívá svým know-how a požadavky na materiály a nátěry pro osvětlovací systémy. Kromě toho specialista na osvětlení poskytuje vzorky a laboratorní a výrobní zařízení. Univerzita v Leobenu poskytuje technické a analytické znalosti a laboratorní vybavení pro zkoumání, testování a zpracování materiálů. Výzkum a simulace nových, samoregeneračních plastů je středem zájmu Polymer Competence Center Leoben. JOANNEUM RESEARCH přispívá svými kapacitami k vývoji nových kompozitních materiálů, ale také odbornými znalostmi v oblasti plazmové a povrchové technologie a optické a modulární osvětlovací techniky. “Společná řešení budou ověřena v praxi pomocí prototypů a zkušebních vozidel,” říká Miedler.

Vyšší obsah recyklovaného materiálu
V současné době má použití udržitelných plastů smysl zejména u krytů světlometů a optických sestav. Průhledná skla nelze (zatím) vzhledem k jejich funkci vyrábět z recyklovaných plastů. Obecným cílem je výrazně zvýšit podíl recyklovatelných materiálů, které společnost ZKW již v malém množství používá. “Důležitým tématem projektu jsou však také nátěry. Ty by měly co nejvíce kompenzovat nevýhody komponentů z recyklovaných materiálů, jako je vysoká drsnost povrchu, odplyňování a mírná přilnavost,” říká Miedler.

Previous slide
Next slide

Kontakt pro tisk

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Download tisk 4.00 KB