Spoločnosť ZKW vyvíja s partnermi udržateľné materiály pre svetlomety automobilov

Projekt „SusMat4CarLight“ na výskum recyklovateľných materiálov pre budúce osvetľovacie systémy

 

V spolupráci s Univerzitou v Leobene, spoločnosťou JOANNEUM RESEARCH a Polymer Competence Center Leoben sa spoločnosť ZKW venuje výskumu vývoja opätovne použiteľných materiálov vrátane polymérov na báze obnoviteľných surovín. V budúcnosti sa takéto udržateľné materiály budú čoraz viac používať na výrobu udržateľných svetlometov vozidiel. Cieľom je pritom dosiahnuť vysokú odolnosť a lepšiu oddeliteľnosť, aby bolo možné tieto materiály plne recyklovať. Okrem toho sa majú používať samoregeneračné plasty. „Globálne alebo európske ciele obehového hospodárstva sú pre výrobcov komplexných systémov veľkou výzvou. Výsledky tohto projektu by mali umožniť širšie využitie materiálov. To nám umožní významne prispieť k udržateľnosti,“ hovorí Dr. Wilhelm Steger, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Ľahšie a udržateľné materiály
Svetlomety ako komplexné a vysokokvalitné komponenty vozidla pozostávajú okrem optických prvkov z veľkého počtu zložitých plastových komponentov. Tie sa v súčasnosti vyrábajú z polymérov na báze fosílnych surovín. Automobilový priemysel zároveň požaduje ľahšie a udržateľné materiály. Ako riešenie ZKW spolupracuje so svojimi výskumnými partnermi na vývoji nových materiálových kompozitov na báze bio- a recyklátu, ktoré umožňujú udržateľný dizajn svetlometov. Cieľom je nielen výskum základných materiálov – napríklad pre kryty – ale aj komplexných povrchov na ochranu komponentov. „V budúcnosti by sa centrálne prvky svetlometov a optické zostavy mohli vyrábať z nových typov udržateľných polymérov,“ vysvetľuje Stefan Miedler zo spoločnosti ZKW Group Innovation Management.

Podpora zo strany kompetentných partnerov
Spoločnosť ZKW si na vývoj recyklovateľných plastov prizvala renomovaných partnerov. Spoločnosť ZKW do spolupráce prispieva svojím know-how a požiadavkami na materiály a nátery pre osvetľovacie systémy. Okrem toho špecialista na osvetlenie poskytuje vzorky a laboratórne a výrobné zariadenia. Univerzita v Leobene poskytuje technické a analytické znalosti, ako aj laboratórne vybavenie na skúmanie, testovanie a spracovanie materiálov. Výskum a simulácia nových, samoregeneračných plastov je hlavnou náplňou kompetenčného centra pre polyméry v Leobene. JOANNEUM RESEARCH prispieva svojimi kapacitami na vývoj nových kompozitných materiálov, ale aj odbornými znalosťami v oblasti plazmovej a povrchovej technológie, ako aj optickej a modulárnej osvetľovacej techniky. „Spoločné riešenia sa budú testovať v praxi pomocou prototypov a skúšobných vozidiel,“ hovorí Miedler.

Vyšší obsah recyklovaného materiálu
V súčasnosti má používanie trvalo udržateľných plastov zmysel najmä pri krytoch svetlometov a optických sústavách. Priehľadné šošovky sa vzhľadom na ich funkciu (zatiaľ) nemôžu vyrábať z recyklovaného plastu. Všeobecným cieľom je výrazne zvýšiť podiel recyklovateľných materiálov, ktoré spoločnosť ZKW už v malom množstve používa. „Dôležitou témou projektu sú však aj nátery. Tie by mali v čo najväčšej miere kompenzovať nevýhody komponentov z recyklovaných materiálov, ako je vysoká drsnosť povrchu, odplyňovanie a mierna priľnavosť,“ hovorí Miedler.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Stlačte Stiahnuť 4,00 KB