Drive Light & Sight: Spoločnosť ZKW hľadá najlepšie startupy

Drive Light & Sight: Spoločnosť ZKW hľadá najlepšie startupy

Wieselburg, 24.07.2018. Ako špecialista na prémiové osvetľovacie a elektronické systémy vsádza spoločnosť ZKW na neustále inovácie a smerodajné nové technológie ako laserové svetlo, adaptívne predné svetlá a riešenia pre autonómne jazdenie. Súťaž startupov s názvom „Drive Light & Sight“ spoločnosti ZKW ponúka teraz všetkým mladým spoločnostiam možnosť uchádzať sa so svojimi nápadmi a riešeniami o cenu vo výške 30 000 eur. Najlepší startup dostane okrem toho šancu presadiť svoje koncepty do praxe spolu s odborníkmi na inovácie spoločnosti ZKW. Uchádzať sa je možné do 31. augusta 2018 na webovej stránke ZKW Drive Light & Sight.

 

Spoločnosť ZKW pozýva spolu so spoločnosťou Oberbank AG medzinárodné startupy, aby sa uchádzali so svojimi nápadmi a získali tak možnosť zúčastniť sa akceleračného programu „Drive Light & Sight“ Okrem toho majú inovatívne spoločnosti možnosť zúčastniť sa na reklamnej kampani, v rámci ktorej sa môžu predstaviť aj zákazníkom spoločnosti ZKW. „Sme presvedčení o tom, že spolupráca so startupmi posilní kultúru inovácií, ako aj agilnosť spoločnosti ZKW a vďaka nej bude možné zrealizovať spoločné riešenia, ktoré zavádzajú nové trendy v automobilovom priemysle. Len ten, kto sa neustále rozvíja a pozerá v ústrety budúcnosti, dokáže ďalej dodávať špičkové výrobky“, hovorí Ralf Klädtke, vicepredseda a technický riaditeľ skupiny ZKW.

Hľadáme inovácie k najdôležitejším témam

Startupy majú možnosť odovzdať svoju žiadosť k trom oblastiam záujmu. Prvá oblasť záujmu nesie názov „All Things Light“ a v rámci nej sa hľadajú nápady, ktoré sa zaoberajú prevedením a dizajnom, prispôsobením a prezentáciou svetla v aute. Do toho spadajú mobilné riešenia pre prednú, zadnú a vnútornú oblasť, ale aj statické koncepty pre svetelnú infraštruktúru. Druhá oblasť záujmu „All Things Sight“ sa zaoberá témou symbiózy svetla a výhľadu, ktorá zahŕňa riešenia od aplikácií senzoriky, cez osvetlené informačné panely pre vodiča až po riešenia rozšírenej reality. V tretej oblasti zájmu sa pod názvom „Your Vision“ hľadajú tie najlepšie koncepty svetla v ére autonómneho jazdenia. Tu je možné začleniť vízie automobilových systémov a systémov osvetlenia mobility budúcnosti, ale aj riešenia pre svetelnú komunikáciu, ako napríklad auto ako reklamná plocha a displej.

Vyznamenané najlepšie nápady

Po fáze žiadostí vyberie tím odborníkov spoločnosti ZKW tie najlepšie nápady a nominované tímy budú pozvané na predstavenie svojich produktov na konci septembra 2018. Tu budú mať startupy možnosť odprezentovať svoje nápady pred odbornou porotou a konkretizovať svoje koncepčné nápady v rámci pracovných seminárov spolu so špecialistami zo spoločnosti ZKW. Koneční víťazi na tomto podujatí budú mať potom čas štyri mesiace na to, aby zapracovali na presadení svojich konceptov. Startupy budú v tejto fáze úzko diskutovať s odborníkmi zo spoločnosti ZKW.

Výskum a vývoj ako motor

Pre skupinu ZKW je neustále inovovanie kľúčom k stabilnému rastu a vyššej spokojnosti zákazníkov. Aby bolo možné viac sa na túto oblasť zamerať, vytvorila spoločnosť v roku 2017 oddelenie „Riadenie inovácií“, ktoré bolo iniciované a koordinované v spolupráci s externými partnermi a ponúka možnosť zamestnancom vyjadriť nahlas svoje myšlienky a zlepšovacie návrhy. „Naša kultúra inovácií umožňuje spoločnosti ZKW aktívne tvoriť budúcnosť a tak ďalej zaistiť konkurenčnú výhodu a úspech spoločnosti“, myslí si Christian Bemmer, riaditeľ oddelenia riadenia inovácií skupiny.

Prihláška do startupového programu spoločnosti ZKW „Drive Light & Sight“ na adrese:

https://connect.startus.cc/zkw-group-startup-accelerator/

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0