Nové koncepty mobility: Spoločnosť ZKW vyberala najinovatívnejšie startupy

Nové koncepty mobility: Spoločnosť ZKW vyberala najinovatívnejšie startupy

Víťazi súťaže startupov „Drive Light and Sight“ ocenení vo Wieselburgu

 

Wieselburg, 09. 10. 2018. Spoločnosť ZKW je známa ako špecialista na prémiové osvetľovacie a elektronické systémy a ako inovátor v tomto odvetví. Na urýchlenie vývoja inovatívnych riešení pre budúce koncepty mobility spoločnosť ZKW pozvala začínajúce spoločnosti do startupovej súťaže „Drive Light and Sight“. Najlepšie nápady a najkreatívnejšie koncepty vyberala porota zložená z expertov zo spoločností ZKW a Oberbank. Tri najinovatívnejšie startupy si rozdelili celkovú výhru v sume 30 000,- EUR a získali aj miesto v partnerskom programe. „V spoločnosti ZKW už pracuje veľa múdrych a šikovných ľudí, no aj napriek tomu je rozhodujúce otvoriť spoločnosť čerstvému know-how a rýchlo napredovať v inováciách. Len takto si môže spoločnosť ZKW v čase autonómneho jazdenia aj naďalej udržať technologickú výhodu“, zdôrazňuje Ralf Klädtke, CTO ZKW Group, veľký význam ďalšieho nepretržitého vývoja.

Medzinárodné startupy vo Wieselburgu

  1. a 25. septembra sa v hlavnom sídle spoločnosti ZKW vo Wieselburgu spoločne stretlo osem medzinárodných začínajúcich spoločností, ktoré privítal iniciátor podujatia – manažéri inovácií spoločnosti ZKW, Christian Bemmer a Yvonne Danzinger. Do finálneho výberu sa kvalifikovalo osem startupov z približne 40 uchádzačov. Národnosti finalistov boli rovnako rozdielne, ako aj ich nápady: Spoločnosť Newsight Imaging, nováčik z Izraela, sa zaoberá obrazovými čipmi CMOS na spracovanie údajov zo senzorov LiDAR na účely optického merania vzdialenosti a rýchlosti. Spoločnosť Photonic Vision Ltd. z Veľkej Británie vyvinula revolučnú senzorovú technológiu LidarVision, ktorá kombinuje optické údaje o vzdialenosti a rýchlosti s obrazovými informáciami. Spoločnosť Brighter A.I. Technologies s hlavným sídlom v Berlíne predstavila algoritmus spracovávajúci vizuálne dáta, odstraňujúci rušivé faktory (ako napr. hmlu) a optimalizujúci tieto dáta pre ďalšie spracovanie obrazu. Spoločnosť Lightly Technologies z Írska predstavila svoj ultratenký LED svetelný zdroj „Hikari SQ“ a spoločnosť XYZ Interactive z Kanady prezentovala svoje 3D senzory reagujúce na gestá.

Prémie za najlepšie nápady

Najinovatívnejšie koncepty startupov boli 24. septembra prezentované odbornej porote zloženej zo zástupcov spoločnosti ZKW – Ralfa Klädtkeho (CTO), Christiana Bemmera (riaditeľ inovačného manažmentu), Geralda Böhma (riaditeľ predbežného vývoja) a Sebastiana Mayerhofera (riaditeľ pre Legal & Insurance), ako aj Geralda Hoscheka, senior bankára v spoločnosti Oberbank. V druhý deň podujatia sa tieto spoločnosti spolu s expertmi zo spoločnosti ZKW zúčastnili seminárov a vypracovali spoločné projektové koncepty na realizáciu svojich koncepcií. Po prezentácii výsledkov udelila porota trom hlavným víťazom prémie. Spoločnosti Newsight Imaging, Photonic Vision Ltd. a Brighter A.I. Technologies boli odmenené sumou 10 000,- EUR.   V nasledujúcich mesiacoch budú víťazné startupy spolu s expertmi zo spoločnosti ZKW pracovať na nových riešeniach, technológiách a koncepciách v oblasti svetelných systémov budúcnosti.

Video k podujatiu nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=jdeF9kbbERs

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0