Úspešné partnerstvo medzi ZKW a svetovým technologickým koncernom LG

Úspešné partnerstvo medzi ZKW a svetovým technologickým koncernom LG

Spoločnosť ZKW si zabezpečila spojením s LG, vedúcou technologickou high-tech spoločnosťou na svetovom trhu, prístup k odborným vedomostiam, zdrojom a kľúčovým technológiám pre vývoj inteligentného svetla budúcnosti a autonómneho jazdenia

Wieselburg, 26. 04. 2018.

ZKW vstúpila do nových dimenzií Dňa 26. apríla 2018 prijal doterajší výlučný vlastník Ulrich Mommert rozhodnutie o predaji 100 % podielov skupiny ZKW spoločnosti LG Corporation a LG Electronics. Špecialista na svetelné a elektronické prémiové systémy sa spája s podnikateľskou skupinou LG, s jedným z najväčších technologických podnikov na svete s celkovým obratom okolo 150 miliárd USD v roku 2017.

Aby bolo možné budovať trvalo udržateľný rozvoj špičkových technológii, rozhodol sa vlastník a manažment ZKW vstúpiť do partnerstva s LG, ktoré zabezpečí dlhodobý úspešný rozvoj ZKW.

Synergie, ktoré majú z tohto strategického partnerstva vzniknúť, majú tomuto novému podnikateľskému spojeniu umožniť prevziať globálnu vedúcu úlohu v oblasti automobilovej svetelnej techniky ako aj  autonómneho jazdenia.

Spoločne so ZKW sa chce skupina LG stať do roku 2025 jedným z top 10 dodávateľov pre automobilový priemysel. Ponuku výrobkov ZKW optimálne dopĺňa už dnes existujúce výrobné a technologické portfólio LG.

S LG získava ZKW prístup k cenným zdrojom a ku kľúčovým odborným vedomostiam, aby mohla dôsledne pokračovať v úspešnom kurze rastu. ZKW profituje z rozsiahleho technologického portfólia LG a natrvalo tým vylepšuje svoju konkurenčnú pozíciu. LG plne dôveruje svetelným špecialistom: ZKW sa stane celosvetovým kompetenčným centrom pre automobilové svetlo v rámci koncernu LG.

Jedným z najpresvedčivejších argumentov pre spojenie spoločností LG a ZKW bola možnosť vyvíjať výrobky pre automobilové koncepty budúcnosti tým, že sa spojí široké odborné vedomosti spoločnosti LG v oblasti elektroniky s vedúcimi odbornými vedomosťami ZKW v oblasti automobilového svetla. ZKW bude takto môcť aj v budúcnosti ponúkať svojim zákazníkom mimoriadne inovatívne a konkurencieschopné nové výrobky, aj v oblasti ADAS (Advanced Driver Assistance Systems – asistenčné jazdné systémy FAS).

„Tešíme sa, že týmto krokom budeme môcť budovať a rozvíjať ZKW v úplne novým dimenziách“, konštatoval Oliver Schubert, CEO skupiny ZKW. „Spoločne s LG sa nám otvárajú takmer neobmedzené možnosti , aby sme rozhodujúcou mierou vytvárali automobilový trh budúcnosti s inteligentnými svetelnými systémami.

Automobilová divízia LG získa touto transakciou dôležitý záchytný bod v Európe, čo uľahčí kooperáciu s vedúcimi európskymi výrobcami áut, s ktorými ZKW už dlhé roky spája úspešné partnerstvo.

Podniková centrála zostáva dlhodobo v Rakúsku. Aj po transakcii zostáva skupina ZKW vo svojich rozhodnutia a svojom konaní v rámci skupina LG samostatná. Existujúci riadiaci tím skupiny ZKW bude naďalej zodpovedať za viac ako 9 000 pracovníkov na celom svete. LG garantovala výrobné závody v Rakúsku na minimálne 5 rokov. ZKW preto očakáva vzhľadom na dodatočné rastové potenciály, vytvorenie ešte väčšieho počtu pracovných miest vo všetkých závodoch.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0