Spoločnosť ZKW opäť dosiahla rekordný obrat vo výške 1,34 miliardy eur

Ku koncu finančného roka 2018 zamestnávala podnikateľská skupina ZKW približne 9 700 ľudí

Wieselburg, 5. 2. 2019 Obrat za rok 2018 sa v podnikateľskej skupine ZKW postaral o ďalší rekordný rok. Medzinárodne pôsobiaci špecialista na inovatívne prémiové svetelné a elektronické systémy zvýšil svoj konsolidovaný obrat koncernu na viac ako 1,34 miliardy eur. Ku koncu roka 2018 zároveň vzrástol aj počet zamestnancov podnikateľskej skupiny, a to na približne 9 700.

Spoločnosť je jedným z popredných strategických partnerov v segmente automobilového priemyslu na celom svete a v roku 2018 oslávila svoje 80. výročie. Podnikateľská skupina ZKW má celosvetovo spolu osem závodov – z toho dva v Rakúsku, ďalej na Slovensku, v Česku, Číne, Indii, Mexiku a v USA.

 Zlúčenie so spoločnosťou LG

Rok 2018 bol pre spoločnosť ZKW rokom mnohých významných udalostí. 3. augusta sa v záverečnej fáze obchodu (tzv. closing) právne uzavrel predaj spoločnosti LG a spoločnosť ZKW tak získala nového vlastníka v podobe juhokórejského high-tech koncernu. „Vzhľadom na rýchly vývoj spoločnosti ZKW sme museli začať hľadať vhodné riešenie do budúcnosti a v spoločnosti LG sme našli ideálneho partnera na udržanie trvalého a naďalej úspešného rastu. V mnohých oblastiach môžeme využívať naše spoločné synergie a tešíme sa, že spolupráca so spoločnosťou LG prebieha veľmi pozitívne,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ spoločnosti ZKW Group GmbH, Oliver Schubert.

Rozšírenia vo viacerých závodoch

Už v januári roku 2018 rozšírila podnikateľská skupina ZKW Kompetenčné centrum pre elektroniku vo Viedenskom Novom Meste a septembrovým zahájením výkopových prác v slovenskom závode v Krušovciach spustila najväčšie rozšírenie závodu v histórii spoločnosti ZKW. Výrobná plocha závodu sa takmer zdvojnásobí z pôvodných 42 000 na približne 80 000 m2. Okrem toho súčasne v roku 2019 prebieha aj rozširovanie čínskeho závodu v meste Dalian.

Rekord v počte zamestnancov

Spoločnosť ZKW nezaznamenáva rekordy len vo výške obratov, ale aj v počte pracovných síl, nakoľko sa počet zamestnancov po prvýkrát zvýšil na 9 700. Približne 3 400 z nich pripadá na rakúske závody vo Wieselburgu a Viedenskom Novom Meste. Takmer dve tretiny zamestnancov pracujú v medzinárodnom prostredí. S cieľom dosiahnuť plánovanú krivku rastu pokračuje spoločnosť ZKW aj naďalej v hľadaní pracovných síl na celom svete a ponúka pritom moderné pracovné prostredie so zaujímavými príležitosťami na rozvoj. Oliver Schubert sa vyjadril: „Naši vysokokvalifikovaní zamestnanci sú kľúčovým faktorom úspešného a profitabilného rastu spoločnosti. Za posledných osem rokov sa počet zamestnancov zvýšil viac ako štvornásobne, z 2 400 v roku 2010 na 9 700 v roku 2018. Tento pozoruhodný nárast si vyžaduje inovatívnu kultúru spoločnosti spojenú s profesionálnym personálnym manažmentom, aby sme boli ako zamestnávateľ atraktívni a získali si tých najtalentovanejších zamestnancov.“

Náhľad do budúcnosti

Spoločnosť ZKW má aj na rok 2019 veľa predsavzatí. Okrem rozširovania závodov budú stredobodom jej pozornosti inovácie, aby si udržala miesto na špičke technologického rozvoja. Portfólio produktov sa z hlavného svetlometu rozšíri na riešenia pre všetky zdroje svetla nachádzajúce sa na vonkajšej strane karosérie vozidla. Najmä v oblasti autonómneho jazdenia už spoločnosť ZKW pracuje na riešeniach, ktoré by patrili k strategickým vlastnostiam vozidla. Prostredníctvom technológií senzorov zabudovaných do svetelných systémov by mal v budúcnosti 360-stupňový pohľad umožniť viditeľnosť do celého vozidla.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0