Spoločnosť ZKW získala 2. miesto v oblasti podávania nových európskych patentových prihlášok

Špecialista na svetelné systémy z Wieselburgu medzi najinovatívnejšími rakúskymi spoločnosťami ZKW Group v roku 2021 podala celkovo 74 medzinárodných patentových prihlášok na vynálezy – z toho 41 nových riešení. Tým sa spoločnosť ZKW zaradila na 2. miesto v Európe spomedzi všetkých rakúskych spoločností, ktoré predložili svoje vynálezy. V Dolnom Rakúsku vedie špecialista na svetelné systémy patentový rebríček za rok 2021. V popredí patentovaného vývoja sú LED svetelné systémy s vysokým rozlíšením a riešenia v oblasti senzoriky, ktoré vyžaduje autonómna jazda. „V spoločnosti ZKW zohrávajú výskum a vývoj kľúčovú úlohu. Inovatívne riešenia majú zásadný význam v tom, aby sme mohli prinášať prémiové svetelné systémy na trh a boli schopní konkurovať,“ vysvetľuje Dr. Wilhelm Steger, CEO spoločnosti ZKW Group GmbH.

Špičková optická technológia Vo výročnej správe Európskeho patentového úradu za rok 2021 si spoločnosť ZKW opäť dokázala zaistiť popredné miesto. Ukážkovým patentom medzi mnohými predloženými vynálezmi je „systém štvornásobných projekčných šošoviek“ pre svetlomety, ktorý rieši problém farebných chýb (chromatická aberácia). Technológia je použitá v module MicroZ s vysokým rozlíšením, ktorý je založený na LED svetelnom zdroji s tisíckami diskrétne adresovateľných pixelov. To umožňuje oveľa presnejšie maskovanie účastníkov cestnej premávky. Okrem toho systém umožňuje premietanie akéhokoľvek typu symbolu alebo animácie na vozovku. „Cieľom bolo vyvinúť kompaktný, teplotne stabilný a nákladovo efektívny systém šošoviek, ktorý poskytuje vysokú účinnosť a kvalitu obrazu,“ vysvetľuje Stefan Miedler, projektový manažér v rámci predvývoja v spoločnosti ZKW.

Senzorika kamier Súčasná senzorová technológia pre autonómne vozidlá je pomerne drahá, a preto spoločnosť ZKW vyvinula riešenie pre vnímanie hĺbky pomocou dvoch kamier zabudovaných do svetlometov. „Stereo kamerový systém funguje podobne ako pri zachytávaní obrazu našimi očami. Tak môžu autonómne vozidlá vytvárať obraz svojho okolia a určovať presnú vzdialenosť k objektom,“ vysvetľujú vynálezcovia Oleksandr Chistov a Martin Brandstetter zo spoločnosti ZKW.

Samozotaviteľná spájka S patentom „Solaris“ spoločnosť ZKW vyvinula spájku, v ktorej sa roztavia len malé oblasti, pričom vonkajší tvar zostáva zachovaný. Vďaka tomuto efektu sa dokážu samočinne „odstrániť“ následky starnutia materiálu pri doskách plošných spojov, ako sú najmenšie trhliny alebo zmeny v štruktúre. Superzliatina bola vyvinutá v intenzívnej spolupráci s Technickou univerzitou vo Viedni a Materiálovým centrom Leoben. Materiál sa má použiť na spojenia vysokovýkonných LED diód a ďalších kapacitných polovodičov pre automobilový priemysel. Spoločnosť ZKW vyvíja a vyrába takéto elektronické zostavy – ako sú riadiace prístroje a svetelné moduly – v závode ZKW Elektronik GmbH vo Wiener Neustadt. „Cieľom je urobiť elektronické zostavy spoľahlivejšie a odolnejšie. Takýto zásadný vývoj v oblasti spojovacej techniky zabezpečuje spoločnosti ZKW silnú konkurenčnú pozíciu v oblasti automobilovej elektroniky,“ dodáva Holger Rottmann, projektový manažér.

Rakúsko ako krajina vynálezcov Po celom svete prihlásili rakúske spoločnosti v minulom roku 11 031 patentov. V EÚ je Rakúsko na 5. mieste. V minulom roku sa prihlásilo 2 480 vynálezov na domáci patentový úrad. V porovnaní krajín EÚ sa rakúskym spoločnostiam darí obzvlášť dobre v sektore „plastov“, „polovodičov“, „elektrotechniky“ a „nábytku“. Vo výročnej správe je uvedený aj veľký počet patentov na ochranu klímy.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0