ZKW Slovakia – opatrenia v súvislosti s COVID-19

Uplatňujú sa ochranné opatrenia: pre rýchlu identifikáciu infekcie COVID-19

U zamestnanca slovenského závodu ZKW v Krušovciach bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Už pri počiatočnom podozrení boli nastavené všetky potrebné ochranné opatrenia. Osoba, ktorá bola testovaná pozitívne, bola infikovaná pravdepodobne na súkromnej dovolenke v Chorvátsku. Vďaka rýchlemu konaniu boli všetky osoby, ktoré s ňou boli v priamom kontakte, okamžite vyzvané na dodržiavanie domácej karantény. U týchto osôb boli vykonané testy na ochorenie COVID-19. Výsledky testov všetkých našich zamestnancov boli negatívne. V súvislosti s prvým pozitívnym prípadom boli s okamžitou účinnosťou sprísnené hygienické a ochranné požiadavky. „Vďaka fungujúcim bezpečnostným pravidlám sme boli schopní veľmi rýchlo reagovať a prijať účinné opatrenia. Sme presvedčení, že naša koncepcia preventívnych opatrení zabránila ďalšiemu šíreniu v spoločnosti a že nenastanú ďalšie prípady infekcie,“ uviedol Franz Nigitz, generálny riaditeľ závodu ZKW Slovakia s.r.o.

Rýchla akcia prostredníctvom včasnej identifikácie
Počas testov na COVID-19 sa u zamestnanca ZKW Slovensko potvrdilo ochorenie. Zamestnanec bol pravdepodobne infikovaný v súkromí. Okrem karantény priamych kontaktných osôb v spoločnosti sa určujú a kontrolujú aj jeho súkromné kontakty. Súbežne s okamžitou hĺbkovou dezinfekciou kancelárií zamestnancov boli v spoločnosti okamžite sprísnené aj ďalšie ochranné opatrenia: Mítingy sa zvyčajne konajú online a služobné cesty sú povolené iba v absolútne nevyhnutných prípadoch. Ak je to možné, mali by zamestnanci využiť v prípade služobnej cesty dopravu autom. V samotnom závode je nevyhnutné používať ochranu dýchacích ciest vo všetkých verejných priestoroch a priestoroch ako sú chodby, šatne, autobusy atď. Aby boli dodržané predpísané vzdialenosti, v jedálni bol znížený počet osôb za jedným stolom. Naďalej sa pokračuje v meraní telesnej teploty pri vstupe do budovy. Na strategických miestach sa nachádza dezinfekcia na ruky. Kontaktné plochy sú dezinfikované niekoľkokrát denne.

Výroba zabezpečená
Závod ZKW v Krušovciach s viac ako 2 000 zamestnancami je druhým najväčším výrobným závodom ZKW. V Krušovciach sa vyrábajú svetlomety a hmlové svetlá a vyvíjajú sa nové osvetľovacie systémy. Okrem výroby plastových dielov so 70 vstrekovacími strojmi sa vyrábajú aj plastové šošovky a moduly. „Výroba na mieste prebieha podľa plánu, hoci s mierne zníženou kapacitou. Vďaka ochranným opatreniam a včasnej reakcii môžeme udržiavať potrebnú úroveň výroby a plníme požiadavky našich zákazníkov z pohľadu dodávok materiálov, pričom ale chránime aj zdravie našich zamestnancov,“ hovorí Franz Nigitz.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0