Potvrdené, ZKW Slovakia je bezpečným podnikom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo našej spoločnosti ZKW Slovakia so sídlom v Krušovciach, na základe splnenia kritérií,  osvedčenie „Bezpečný podnik“.

Bezpečnosť na prvom mieste

Vytvoriť bezpečné prostredie v spoločnosti našich rozmerov nie je záležitosťou niekoľkých mesiacov. Projekty pre bezpečné prostredie, zastrešované oddelením bezpečnosti, sú pre nás kontinuálne a na ich úspešnom priebehu sa vďaka zavedeným systémom zdieľania informácií podieľa každý jeden zamestnanec.  Našim spoločným cieľom je nebezpečným situáciám a úrazom predchádzať.

Presvedčili sme odbornú komisiu

To, že si za našimi riešeniami bezpečnosti stojíme a veríme v ich funkčnosť, sme si tento rok overili na základe dobrovoľnej účasti v programe „Bezpečný podnik“. ZKW Slovakia. Naša spoločnosť o zavedení efektívneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia presvedčila odbornú Riadiacu komisiu pre Bezpečný podnik. Platné osvedčenie Bezpečný podnik“ dňa 22. októbra 2019 prevzal z rúk generálneho  riaditeľa  Národného inšpektorátu práce p. Karola Habinu  riaditeľ výroby spoločnosti ZKW Slovakia Marek Kúdela, to za prítomnosti Ivanu Habalu – manažéra oddelenia bezpečnosti ZKW Slovakia,

Nielen na 5 rokov

Osvedčenie, ktoré bolo vydané ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, JUDr. Jánom Richterom, zaväzuje našu spoločnosť k sústavnému zlepšovaniu pracovných podmienok, pracovných vzťahov a pracovného prostredia, k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k zvyšovaniu kultúry práce. Platnosť osvedčenia je 5 rokov, no veríme, že náš prístup k vytváraniu bezpečného prostredia nám zabezpečí obhajobu získaného osvedčenia aj v ďalších období.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0