ZKW a cesta ku vízii

Na druhý pohľad je jasné: Spoločnosť ZKW so svojimi svetlometmi formuje automobilový priemysel.

ZKW ovplyvňuje vzhľad a charakter vozidiel na celom svete. Vďaka vlastným vynálezom a inováciám prináša spoločnosť ZKW žiadanejšie, individuálnejšie, bezpečnejšie a energeticky efektívnejšie vozidlá. Dnes rovnako aj v čase jej založenia po roku 1938.

To, čo spoločnosť stavia pred nové výzvy, je dynamický a rýchlo sa meniaci automobilový priemysel, priemysel 4.0 a s tým ruka v ruke idúca autonómna jazda. Svetlomety musia byť bezpečnejšie a efektívnejšie a okrem toho bezchybne fungovať v cestnej preprave bez ovládania vodičom. Mobilita neznamená len jazdiť autom, mobilita znamená nechať auto jazdiť.

Vízia v angličtine

Spoločnosť ZKW v rámci vývoja svojich výrobkov pripisuje bezpečnostnému aspektu osvetlenia v cestnej doprave dôležitú úlohu. K tomu patrí medzinárodné usporiadania spoločnosti. Spoločnosť ZKW sa zmenila z tradičného výrobcu svetlometov z Rakúska na globálneho hráča konceptov osvetlenie v medzičasom dvanásť závodoch od Mexika po Čínu.

Naša vízia

Prémiové svetelné a elektronické systémy spoločnosti ZKW, ktoré udávajú smer pre všetky koncepcie mobility automobilového priemyslu na celom svete

Vízia výrobcu svetlometov predstavuje medzinárodný rámec pre všetkých zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov.

Ďalší obsah

Odborníci na svetlo

Čo spája spoločnosť ZKW so zvieratami aktívnymi v noci – Nočné zvieratá si vystačia aj s malým množstvom svetla. Naproti tomu potrebuje človek moderné svetelné systémy, aby sa bezpečne dostal z temnoty. To je úloha pre ZKW.

Viac informácií

Spolupráca na dvanásť miestach

Globálny hráč z Rakúska: Spoločnosť ZKW stavia na medzinárodnom prepojení – Približne 12 000 kilometrov. Tak ďaleko je to z mesta Silao v Mexiku do mesta Dalian v Číne, a napriek tomu sú si závody skupiny ZKW Group blízke. Výrobca svetiel vsádza na medzinárodné prepojenie a výmenné stáže medzi svojimi desiatimi závodmi v ôsmich krajinách. Takýmto spôsobom sa zo spoločnosti ZKW stal globálny hráč pôsobiaci z Rakúska.

Viac informácií