Globálny hráč z Rakúska: Spoločnosť ZKW stavia na medzinárodnom prepojení

Približne 12 000 kilometrov. Tak ďaleko je to z mesta Silao v Mexiku do mesta Dalian v Číne, a napriek tomu sú si závody skupiny ZKW Group blízke. Výrobca svetiel vsádza na medzinárodné prepojenie a výmenné stáže medzi svojimi dvanásť závodmi v ôsmich krajinách. Takýmto spôsobom sa zo spoločnosti ZKW stal globálny hráč pôsobiaci z Rakúska.

Domáce závody výrobcu svetiel sa nachádzajú v mestách Wieselburg a Wiener Neustadt, medzinárodné závody sú na Slovensku, v Česku, Číne, USA, Kórea a Mexiku.

Týmto spôsobom je ZKW tam, kde je zákazník: všade. O nič menšia nie je vízia spoločnosti, ktorú vedie jej vlastník: „smerodajné prémiové svetelné a elektronické systémy pre všetky koncepty mobility globálneho automobilového priemyslu“.

Medzinárodná rozvojová sieť

Každý závod podporuje ostatné v rámci konkrétneho projektu. Tu dochádza k pravidelným stretnutiam návštevám závodov. Okrem toho sa pomocou videokonferencií a pod. využíva digitálne sieťové prepojenie . Komunikačné a marketingové koncepty sa využívajú v rámci všetkých závodov, exportujú sa projekty týkajúce sa najlepšej praxe.

Kultúrne rozdiely sú soľou, ktorá dodáva polievke chuť

Kultúrne rozdiely vníma skupina ZKW ako soľ dodávajúcu chuť polievke a podporuje výmenu skúseností medzi kultúrami prostredníctvom konkrétnych podporných programov. Čínske zvyky, mexické zvláštnosti, rakúske návyky: Približne 9700 zamestnancov sa školí v rámci globálnej spolupráce.

Tak vznikne celosvetové spojenie, ktoré pomáha pri výmene odborných znalostí. Globálna sieť s možnosťami globálneho rastu – aby sme sa všade na svete mohli postarať o to správne svetlo.

Ďalší obsah

Odborníci na svetlo

Čo spája spoločnosť ZKW so zvieratami aktívnymi v noci – Nočné zvieratá si vystačia aj s malým množstvom svetla. Naproti tomu potrebuje človek moderné svetelné systémy, aby sa bezpečne dostal z temnoty. To je úloha pre ZKW.

Viac informácií

ZKW a cesta ku vízii

ZKW ovplyvňuje vzhľad a charakter vozidiel na celom svete. Vďaka vlastným vynálezom a inováciám prináša spoločnosť ZKW žiadanejšie, individuálnejšie, bezpečnejšie a energeticky efektívnejšie vozidlá.

Viac informácií