Predstavitelia vrcholového manažmentu LG na návšteve centrály ZKW vo Wieselburgu

Predstavitelia vrcholového manažmentu LG na návšteve centrály ZKW vo Wieselburgu

Wieselburg, 10.9.2018. 5. septembra mala skupina ZKW tú česť privítať vo svojom sídle v meste Wieselburg ctenú návštevu. Vedenie skupiny ZKW na čele s Oliverom Schubertom srdečne prijalo delegáciu nového vlastníka LG, vedenú generálnym riaditeľom Seonginom Jom. Program sa okrem prezentácie spoločnosti skladal tiež z prehliadky závodu a spoločnej slávnosti, ktorej sa zúčastnili všetci zamestnanci skupiny ZKW. „Vážime si angažovanosť spoločnosti LG a jej návštevou sme vysoko poctení. Aj nesmierne pozitívna nálada panujúca medzi zamestnancami je dôkazom toho, že LG je tým správnym partnerom pre budovanie našej vedúcej pozície v oblasti technológie prémiových svetelných a elektronických systémov,“ vyjadril sa Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Premiéra pre LG Návšteva predstaviteľov vrcholového manažmentu podčiarkuje na jednej strane dôležitosť nového vlastníka a na strane druhej strategický význam skupiny ZKW. Návšteva bola zároveň premiérou aj pre Seongina Joa, generálneho riaditeľa spoločnosti LG, ktorý zavítal do Wieselburgu po prvýkrát. Program jednodňového stretnutia pozostával okrem iného zo stretnutia manažmentu, na ktorom spoločnosť prezentoval Oliver Schubert v spolupráci so správnou radou skupiny ZKW.

Prehliadka závodu nadchla delegáciu Po zhromaždení nasledovala prehliadka závodu, kde sa mohla delegácia LG na čele so Seonginom Jom informovať o technologickom vývoji v sektore svetelných systémov. Zvlášť veľký záujem vzbudili moderné výrobné haly pre prémiové predné svetlomety, ktoré sú využívané poprednými automobilkami ako AUDI, VW, BMW, Porsche, Daimler, Opel, Škoda a VOLVO. Delegácia si prezrela a obdivovala aj procesy vlastnej výroby nástrojov, ktoré skupine ZKW zabezpečujú vysokú flexibilitu vo výrobe. Na záver vedenia spoločností LG a ZKW spoločne pozdravili všetkých zamestnancov vo Wieselburgu.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0