Spoločnosť ZKW predstavila na autosalóne IAA 2017 technologickú…

Spoločnosť ZKW predstavila na autosalóne IAA 2017 technologickú priekopnícku prácu v súvislosti so svetelnými systémami.

Skupina ZKW sa po prvýkrát zúčastnila na 67. medzinárodnom autosalóne (IAA) vo Frankfurte nad Mohanom. Pritom sa dôkladne zaoberala témou „Autonómna jazda z pohľadu výrobcu svetiel“. Pomocou interaktívnej prezentácie ukázala spoločnosť ZKW návštevníkom, ktoré úlohy preberá „svetlo budúcnosti“.

 

Wieselburg, 27. septembra 2017. Spoločnosť ZKW dodáva inovatívne svetelné systémy pre automobilový sektor a už teraz sa zaoberá technológiami pre generácie vozidiel budúcnosti. Inovatívne svetelné systémy s vysokým rozlíšením, ktoré umožnia ďalší pokrok na ceste k optimálnemu svetlu za jazdy, delí od úspechu už len krôčik.

Podpora autonómnej jazdy

V budúcnosti bude svetlo schopné podporovať aj snímače v autonómnych vozidlách. Spoločnosť ZKW stavia pri systémoch s vysokým rozlíšením na zobrazovanie pomocou digitálneho spracovania svetla (DLP®). Pri tomto riešení, ktoré sa čoskoro dostane na trh a pri ktorom je zobrazovanie založené na poli mikro zrkadiel (Digital Mirror Devices, DMD; riadené technológiou DLP®) sa urýchlilo technologické zabezpečenie a skúmalo sa použitie špeciálne prispôsobených komponentov.

Sieťovo prepojené, digitálne vozidlo budúcnosti sa postará o viac bezpečnosti

Na základe vysokého rozlíšenia obrazu umožňuje táto inovácia premietať rôzne symboly prostredníctvom „konceptu informačného lúča“, ktorý sa umiestni v oblasti blízko poľa. Vízia sieťovo prepojeného, digitalizovaného vozidla sa tak posúva do veľmi blízkej budúcnosti. Postará sa o viac bezpečnosti na cestách. Kompletné osvetľovacie systémy spoločnosti ZKW s automatickým a variabilným rozdeľovaním celkového osvetlenia až po oblasť s vysokým rozlíšením pokryjú v tomto koncepte budúcnosti potrebu osvetlenia.

„Vychádzame z toho, že úroveň sieťového prepojenia osvetlenia so snímačmi, ktoré sú už vo vozidle zabudované, ako aj s meracou technikou budúcnosti, sa stane neoddeliteľnou súčasťou pri „(samo)jazdných systémoch,“ hovorí Oliver Schubert, výkonný riaditeľ skupiny ZKW.

Nová generácia vozidiel zdôrazňuje dôležitosť svetla

Rozširujúca sa digitalizácia vo vozidlách so sebou prináša nové funkcie svetla, ktoré ďaleko presahujú potrebu samotného osvetlenia. Zobrazovanie a nové možnosti dizajnu prostredníctvom svetla sa dostávajú stále viac do centra pozornosti budúcich generácií vozidiel. Tento trend je už teraz zjavný v dynamických svetelných efektoch vo všetkých vozidlách.

„V tejto rýchlo rastúcej oblasti inovácií sme sa vďaka nášmu vývoju dostali na pozíciu priekopníka,“ dodáva Schubert. To podčiarkol aj interaktívny stánok na veľtrhu IAA 2017, v ktorom skupina ZKW predstavila budúcu úlohu svetla v spojení s „autonómnou jazdou z pohľadu výrobcu svetiel“.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0