Spoločnosť ZKW s ďalším rekordným hospodárskym rokom

Spoločnosť ZKW s ďalším rekordným hospodárskym rokom

Výrobca svetelných systémov dosiahol konsolidovaný obrat koncernu vo výške 968,5 miliónov eur a celosvetovo v ňom pracuje 7 500 zamestnancov

Rok 2016 uzatvára spoločnosť ZKW s novším rekordným obratom. Dodávateľ automobilového priemyslu, ktorý pôsobí na medzinárodnej scéne, dokázal zvýšiť svoj konsolidovaný obrat koncernu na 968,5 miliónov eur. Zároveň rástol aj počet zamestnancov podnikateľskej skupiny z asi 5 700 v roku 2015 na približne 7 500 ku koncu roka 2016. V Rakúsku zamestnáva spoločnosť ZKW približne 3 200 zamestnancov, z toho 200 v podniku na elektroniku v meste Wiener Neustadt. Kľúčovou obchodnou činnosťou skupiny ZKW je vývoj a výroba vysokokvalitných automobilových svetelných systémov a elektronických modulov. Spoločnosť má spolu osem závodov – závody v mestách Wieselburg a Wiener Neustadt, závod na Slovensku, v Česku, Číne, Indii, Mexiku a v USA. Strategicky sa v aktuálnom hospodárskom roku zameriava na udržanie rastu a vytvorenie ďalších výrobných kapacít a kompetencií vývoja. „V roku 2017 vytýčime vďaka novým inteligentným riešeniam smer nových koncepcií mobility. Z toho dôvodu výrazne investujeme do našich podielov v oblasti elektroniky. V roku 2017 výrazne prekročíme miliardovú hranicu“, vysvetľuje Oliver Schubert, výkonný riaditeľ skupiny ZKW. Skupina ZKW dokázala aj v roku 2016 výrazne zvýšiť svoj obrat a uzatvorila tak siedmy úspešný hospodársky rok za sebou. Od roku 2010 sa obrat obchodnej skupiny štvornásobil z okolo 280 miliónov eur na 968,5 miliónov eur v roku 2016. Od roku 2015 do 2016 vzrástol obrat koncernu o približne 25 percent. Aj v roku 2017 expanduje špecialista na svetelné systémy ďalej: V závode v meste Wiener Neustadt začalo Ďalšie rozširovanie vývojového komplexu. Ten sa zväčší o 2 800 metrov štvorcových a ponúkne prácu 175 ďalším zamestnancom. Investičné náklady budú predstavovať 3,5 milióna eur. Medzinárodná expanzia Vďaka dobrému stavu zákaziek sa rozšíri aj závod v čínskom meste Dalian. Do konca roka sa bude ďalej expandovať a s takmer 900 zamestnancami sa tam budú vyvíjať a vyrábať svetlomety pre európskych a lokálnych zákazníkov. Očakáva sa, že celkový počet zamestnancov v koncerne sa ďalej zvýši z dnešných asi 7 500 na približne 8 300. Spoločnosť ZKW hľadá priebežne kvalifikovaný odborný personál, predovšetkým v medzinárodných závodoch ako je Mexiko, Čína a Slovensko, ale aj v Rakúsku. Budúci trh tvorí autonómna jazda Ako dôležitý trh v budúcnosti vidí spoločnosť ZKW oblasť automatizovaných jazdných systémov. „Vďaka autonómnej jazde sa automobily ako ich poznáme dnes výrazne zmenia. To sa týka aj svetelných systémov, pri ktorých dostanú svetlomety viac senzoriky a s účastníkmi cestnej premávky a okolím budú komunikovať vo väčšej miere. Osvetlenie vozovky bude potom možno hrať už len o niečo menšiu úlohu. Z tohto dôvodu ďalej vyvíjame naše produkty v prémiovom segmente, ale aj zrýchľujeme aj vývoj riešení pre autonómnu jazdu“, hovorí Schubert.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0