Spoločnosť ZKW stavia novú podnikovú reštauráciu a denné jasle

Spoločnosť ZKW stavia novú podnikovú reštauráciu a denné jasle

Spoločnosť ZKW investuje v roku 2017 okolo 3,2 miliónov EUR do prevádzky vo Wieselburgu. Výstavbou novej podnikovej reštaurácie pre všetky pracovníčky a pracovníkov spoločnosti ZKW, ako aj denných jaslí spoločnosť ZKW aj naďalej rozvíja svoju podnikovú prevádzku v spolkovej republike Dolné Rakúsko. Začiatok stavebného projektu je 12. 6. 2017, dokončenie je naplánované na apríl roku 2018.

Nová podniková reštaurácia pre naše zamestnankyne a zamestnancov

Už na jeseň roku 2016 začala spoločnosť ZKW Lichtsysteme GmbH s plánovaním stavebného projektu na svojom pozemku. Po ukončenom obstaraní sa teraz začínajú stavebné práce, oficiálny začiatok prác je dňa 12. 6. 2017. Stavba novej podnikovej reštaurácie stoji okolo 2,6 miliónov eur. „Vďaka úspechu v posledných rokoch môžeme vytvoriť aj viac pracovných miest vo Wieselburgu. Tak v súčasnosti pracuje v podnikovom závode okolo 500 pracovníkov viac ako v predchádzajúcom roku. Aby prevádzková reštaurácia mohla aj naďalej poskytovať svoje stravovacie služby, bude reštaurácia nanovo vybavená a zdvojnásobí sa kapacita“, teší sa Wolfgang Muhri, konateľ ZKW Lichtsysteme GmbH.

Plánované denné jasle od apríla 2018

Počas plánovania novej podnikovej reštaurácie sa dodatočne rozhodlo o zriadení denných jaslí. Tieto budú predstavovať investíciu okolo 650 000 eur a budú ich prevádzkovať externé firmy. „Ako spoločnosť podporujúca rodinu chceme svojim zamestnancom poskytnúť pomocnú ruku v starostlivosti o deti. Teším, sa, že vybudovaním denných jaslí môžeme investovať do detí a rodín našich zamestnancov“, vyjadril sa Oliver Schubert, výkonný riaditeľ spoločnosti ZKW Group.

Dolné Rakúsko ako úspešná prevádzka

„Ani nie pred rokom sme otvorili závod v Haagu a teraz investujeme do tohto nového stavebného projektu. Aj toto rozhodnutie je absolútnou podporou hospodárskeho miesta Dolné Rakúsko. Vytvorili sme tu dobré predpoklady, aby sme aj v budúcnosti mohli našim zákazníkom dodávať inovatívne produkty. Wieselburg má a bude mať centrálny význam pre náš úspech“, tak sa vyjadril Armin Schaller, výkonný riaditeľ ZKW Holding.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Spoločnosť ZKW investuje v roku 2017 okolo 3,2 miliónov EUR do prevádzky vo Wieselburgu.