Spoločnosť ZKW vyznamenaná cenou za výkon F&E Performance Award 2017

Spoločnosť ZKW vyznamenaná cenou za výkon F&E Performance Award 2017

Skupina ZKW: 1. miesto pre aktívne projektové riadenia

V rámci konferencie s názvom DAS F&E-MANAGER-FORUM v Mníchove boli večer 17. 5. 2017 slávnostne vyznamenaní víťazi za najlepší aktívny výkon. Vyznamenaná bola pritom tá spoločnosť, ktorej aktívny výkon vzrástol najviac. Spoločnosť ZKW sa s 4,97 z 5 bodov môže tešiť z prvého miesta. Pritom sa spoločnosť presadila v konkurencii 44 nominovaných firiem z celej Európy.

Skupina ZKW stavia už od začiatku roka 2016 na aktívne metódy. Aktuálne pracujú v spoločnosti ZKW dva aktívne tímy v odbornej oblasti konštrukcie a vývoja modulov spolu na 14 projektoch. „Tešíme sa, že nasadenia našich projektových tímov bolo odmenené cenou za výkon F&E Performance Award 2017 a aj v budúcnosti stavíme na nové trendy v oblasti aktívneho projektového riadenia“, povedal Oliver Schubert, výkonný riaditeľ skupiny ZKW.

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0