Drive Light & Sight Edition 2020: Spoločnosť ZKW hľadá najlepšie startupy

Startupová súťaž „Drive Light & Sight“ od spoločností ZKW a StartUs pokračuje druhým kolom. Špecialista na svetelné a elektronické systémy tentokrát hľadá startupy, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia v oblastiach senzoriky a prídavných svetiel. Predložené nápady hodnotí odborná porota a experti spoločnosti ZKW. Maximálne štyri vybrané najinovatívnejšie startupy si odnesú celkovú peňažnú odmenu vo výške 30 000,- EUR a tiež miesto v partnerskom programe ZKW. Koncepty víťazov sa navyše implementujú v praxi spoločne s expertmi na inovácie ZKW a budú prezentované na roadshow pred zákazníkmi, ako sú napríklad AUDI, BMW či Porsche. Uchádzať sa možno do 31. mája 2020. „Neustále inovovanie je rozhodujúce pre ďalší vývoj našich svetelných systémov. Cieľom súťaže sú riešenia, ktoré maximalizujú bezpečnosť pre všetkých účastníkov premávky v ére autonómneho jazdenia,“ podotýka Hannes Scheer, vedúci pre inovácie v spoločnosti ZKW Group GmbH, spolu so svojím tímom pre inovácie.

Oblasť zamerania č. 1: Optimalizácia senzoriky
V prípade výzvy „Drive Light & Sight“ hľadá ZKW technológie, ktoré optimalizujú použitie senzoriky v svetelných systémoch a robia ich bezpečnejšími. Patria sem napríklad systémy na čistenie, poťahovanie, kalibráciu a validáciu senzorov, ako aj hybridné riešenia. Špeciálne pre autonómne jazdenie sú potrebné senzory, ako sú kamery a merače vzdialenosti LiDAR, ktoré sa integrujú napríklad do predných a zadných svetiel. Jednou z aktuálnych výziev je zabezpečiť čo najpresnejšie údaje zo senzorov na zvýšenie bezpečnosti autonómneho jazdenia.

Oblasť zamerania č. 2: Inteligentné prídavné svetlá
V druhej súťažnej oblasti sa hľadajú nové riešenia pre existujúce, ale aj nové svetlá. Dopyt je po celkom nových svetelných systémoch, ktoré doposiaľ neboli zohľadnené v konceptoch mobility. Okrem toho sú tu relevantné aj nové svetelné systémy, ktoré je možné integrovať napríklad do tretích brzdových svetiel, smeroviek a zadných svetiel. Všetky riešenia majú byť prínosom pre hlavné faktory úspechu, ako sú bezpečnosť, dizajn, komfort alebo zdravie.

Vynikajúce nápady
„Radi spolupracujeme s múdrymi hlavami. Zo súťaže v roku 2018 vzišlo úspešné partnerstvo s izraelským startupom Newsight Imaging,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ ZKW Group GmbH. Po fáze žiadostí vyberie tím odborníkov spoločnosti ZKW tie najlepšie nápady a nominované tímy budú pozvané na uvádzacie podujatie na jeseň 2020. Startupy pritom majú možnosť odprezentovať svoje nápady pred odbornou porotou a konkretizovať svoje nápady v rámci pracovných seminárov spolu so špecialistami zo spoločnosti ZKW. Víťazi uvádzacieho podujatia následne môžu implementovať svoje koncepty v rámci úzkej spolupráce so ZKW.

Jednoduchá online prihláška
Prihlášky do súťaže Drive Light & Sight Edition 2020 sa prijímajú do 31. mája 2020 na https://connect.startus.cc/zkw-drive-light-sight/.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Stlačte Stiahnuť  828,09 KB