Od učňa po inžiniera: Spoločnosť ZKW hľadá bystré hlavy

Ako špecialista na prémiové svetelné systémy a jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne spoločnosť ZKW stále hľadá odborníkov. Obzvlášť rast spoločnosti a rozširovania výrobných závodov si vyžadujú dodatočný personál. Spoločnosť ZKW v súčasnosti vo všetkých výrobných závodoch hľadá odborníkov na neobsadené miesta na rôznych pozíciách – v oblastiach ako svetelná technika, elektronika, konštrukcia, simulácia, manažment dodávateľského reťazca, kvalita a IT. V ponuke sú nielen odborné pracovné miesta, ale aj učňovské miesta a miesta na vykonávanie praxe. „Ponúkame dynamické pracovné prostredie v medzinárodnom odvetví automobilového priemyslu a možnosť prevziať zodpovednosť na nových pozíciách a ďalej sa rozvíjať,“ vysvetľuje Oliver Schubert, CEO spoločnosť ZKW Group GmbH.

Rozmanité možnosti postupu a ďalšieho rozvoja

V minulom roku mal tento  špecialista na svetelné systémy z Wieselburgu so svojimi cca. 10 000 zamestnancami celkový obrat vyše 1,34 miliardy eur. Aj v roku 2019 všetko poukazuje na rast, pretože spoločnosť má plné kapacity na objednávky na najbližšie roky. ZKW okrem toho intenzívne vyvíja nové riešenia v oblasti vonkajšieho osvetlenia, ako aj v príprave na autonómne jazdenie. „Z tohto dôvodu neustále hľadáme posily do nášho personálu. Podľa nášho motta „Bright Minds, Bright Lights“ vsádzame bystré hlavy, ktoré chcú profitovať z atraktívnych možností kariérneho rastu v medzinárodnej spoločnosti. Celkovo ôsmych výrobných závodoch ponúkame rozmanité možnosti kariérneho rastu,“ objasňuje Oliver Schubert.

Spoločnosť ZKW je „Leading Employer 2019“

Len nedávno bola spoločnosť ZKW Group vybraná do top 1 % popredných zamestnávateľov („Leading Employers“) v Rakúsku. V rámci tohto vyhodnotenia sa triedilo 700 000 údajov a 40 000 rakúskych spoločností sa posudzovalo, okrem iného  s ohľadom na ponuky pre zamestnancov, spokojnosť zamestnancov, manažment zdravia a expertízu ľudských zdrojov.

Viac ako len pracovné miesto

Aby dokázala spoločnosť ZKW dlhodobo získavať pre seba zamestnancov, ponúka celý rad sociálnych výhod. V sídle spoločnosti vo Wieselburgu medzi tieto výhody patrí napr. podniková reštaurácia, príloha k jedlu, deň ovocia, ale aj ZKW FIT, rozsiahly zdravotný a športový program. Okrem toho sú tu flexibilné pracovné doby, podniková starostlivosť o deti, dobrovoľné preplácanie cestovného, ale aj rôzne záštitové a mentoringové programy. Rozsiahla ponuka výučby a program ďalšieho vzdelávania podporujú osobnú kariéru a zabezpečujú dodatočnú motiváciu. No a v neposlednom rade je tu aj zameranie na sociálnu súdržnosť: S početnými podujatiami ako rodinné dni (Family Days), vianočnými oslavami a podnikovými výletmi vsádza spoločnosť ZKW na spoločné aktivity.

Z univerzity do práce

Zvláštny dôraz kladie spoločnosť ZKW na spoluprácu s vysokými školami a inými vzdelávacími zariadeniami. Spolupracuje sa napríklad s technickou univerzitou vo Viedni (Technische Universität Wien) a s technickým ústavom vo Viedni (Technikum Wien), odbornými vysokými školami v Štajersku, Welse a vo Wiener Neustadt. Spoločnosť ZKW pritom ponúka možnosti absolvovania praxe (aj cez prázdniny) a miesta pre diplomové práce v rôznych odborných oblastiach, ale aj riadenie podniku, odborné prednášky a sponzorské aktivity. Kto chce spoznať spoločnosť ZKW, sa môže informovať na 25 kariérnych podujatiach alebo priamo v portáli s pracovnými miestami. Ďalšie informácie: https://zkw-group.com/sk/domov/kariera/

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0