Postoj ZKW v súčasnej situácii týkajúcej sa koronavírusu

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov sme si vedomí našej spoločenskej zodpovednosti. Aj keď v spoločnosti ZKW neexistujú žiadne podozrivé prípady, v súčasnosti prijímame proaktívne opatrenia na minimalizáciu rizika infekcie Covid-19, “vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW Group.

Bezpečnostné preventívne opatrenia v Krušovciach
Zdravie našich zamestnancov je pre nás prvoradé v každom zo závodov. „ V Krušovciach sme zriadili pracovnú skupinu a ústredné koordinačné miesto na priebežné hodnotenie situácie a sme v kontakte s miestnymi zdravotníckymi orgánmi, špecializovanými spoločnosťami a pracovnými lekármi,“ uviedol generálny riaditeľ Oliver Schubert.

Akčná skupina pravidelne komunikuje s hlavnou ZKW skupinou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Preventívne opatrenia v našom závode sme prijali už predtým, ako bol na Slovensku potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19.

Od konca februára vedenie spoločnosti oficiálne nariadilo, aby všetci zamestnanci ZKW zastavili všetky služobné cesty do Ázie až do odvolania. Následne boli pozastavené služobné cesty do a zo všetkých postihnutých oblastí s najväčším výskytom koronavírusu, ako je Taliansko, Irán, oblasti Francúzka a Nemecka s potvrdeným výskytom. Aktuálne sú zastavené všetky služobné cesty nezávisle či ide o služobné cesty do zahraničia alebo v rámci Slovenskej republiky.

Dodávatelia majú pri vstupe do spoločnosti kontrolovanú telesnú teplotu. Vstup do spoločnosti je možný len pre tých, ktorí nemajú klinické príznaky choroby ako sú zvýšená teplota, kašeľ a dýchacie ťažkosti. Každý vodič je povinný si pred vstupom na vrátnicu vydezinfikovať ruky a musí mať ochranu dýchacích ciest, inak do areálu spoločnosti nie je vpustený. Aktuálne sa snažíme všetky vstupy minimalizovať. Všetky návštevy sú zakázané.

Žiaden z našich zamestnancov nie je z dôvodu podozrenia, či potvrdenia hospitalizovaný. Týmto vyvraciame všetky nepravdivé informácie, ktoré sa šíria v našej spoločnosti a okolí. V prípade potvrdenia sme povinní ihneď kontaktovať zamestnancov a postupovať podľa pokynov RÚVZ.

Prijali sme viaceré preventívne opatrenia, ktoré platia pre všetkých zamestnancov spoločnosti ako aj ostatné osoby pohybujúce sa v priestoroch spoločnosti.

Pri upratovaní všetkých priestorov v spoločnosti sa začali používať dezinfekčné prípravky. Dbáme na zvýšenú dezinfekciu všetkých kontaktných plôch – kľučky, WC, kávomaty, výťahy, ESD stanice, zábradlia a pod. Na vybrané strategické miesta v spoločnosti boli umiestnené dávkovače na dezinfekciu rúk. Požiadali sme aj spoločnosť zabezpečujúcu dopravu našich zamestnancov o dezinfekciu kontaktných plôch v autobusoch. Zamestnanci môžu vstúpiť do autobusu len s ochranou dýchacích ciest.

V spoločnosti neustále prebieha informačná kampaň. Neustále informujeme o situácii a bezpečnostných nariadeniach spojených so šírením vírusu. Na sociálnych zariadeniach sú návody, ako si správne umývať ruky. V spoločnosti sú rozmiestnené informačné letáky s podrobnými informáciami o príznakoch COVID-19, prevencii a postupoch pri podozrení. Súčasťou informačných letákov sú aj telefónne čísla na zástupcov BOZP tímu, čísla na všetky štátom zriadené informačné centrá Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré môžu v prípade potreby kontaktovať.

Na základe denných mítingov krízového štábu s vedením a našou centrálou informujeme našich zamestnancov o aktuálnej situácii a prijímame ďalšie opatrenia podľa potreby a nariadení.

V spoločnosti boli zrušené všetky školenia, zákonné školenia budú presunuté na náhradné termíny, ktoré sa budú odvíjať od situácie.

Väčšina mítingov v spoločnosti bola zrušená. Dôležité mítingy, pokiaľ to situácia umožňuje, sú riešené neosobným kontaktom, t.j. mail, telefón, telekonferencia (skype call). V prípade, ak je nutné stretnutie, mítingy sú skrátené na nevyhnutne potrebný čas.

Zamestnanci boli vyzvaní, aby riešili väčšinu otázok s oddeleniami, ako je personálne, mzdové a IT oddelenie, telefonicky. Pred osobnou návštevou je potrebné kontaktovať jednotlivé oddelenia telefonicky alebo mailom. Nutné doklady sú zamestnancami vhadzované do nato určených schránok.

Situáciu s koronavírusom neustále sledujeme a riešime na dennej báze, krizový štáb je stále v pohotovosti. Dňa 17.3.2020 nám boli dodané objednané ochranné rúška pre všetkých našich aktívnych zamestnancov, ktoré sa okamžite začali zamestnancom distribuovať. Ide o rúška, ktoré sú prateľné, čiže určené na viac použití. Od 18.3.2020 platí v priestoroch spoločnosti pre všetky osoby povinnosť nosiť ochranné rúško.

Ako sme uviedli vyššie, zdravie našich zamestnancov je u nás na prvom mieste. Aj preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo v priebehu dňa 19.3.2020 začať s postupnou redukciou výroby. V prvej fáze t.j. do konca tohto týždňa plánujeme ukončiť približne 60% aktuálne bežiacej sériovej výroby. V druhej fáze plánujeme ukončiť ďalších 15%, pričom odhadujeme, že tieto procesy sa nám podarí postupne zastaviť do utorka budúceho týždňa, t.j. 24.3.2020. Tretia fáza, ukončenie ďalších 25% procesov, nie je len na našom rozhodnutí, nakoľko nie sme spoločnosť, ktorá ponúka finálny produkt konečnému spotrebiteľovi, ale naše produkty sú dielmi pre spoločnosti v oblasti automotive, ktoré sú v oblastiach, ktoré svoju výrobu v tomto čase neznižujú a máme voči nim zmluvné povinnosti. S týmito spoločnosťami sme stále v kontakte a odhadujeme, že táto produkcia bude zastavená do konca budúceho týždňa t.j 29.3.2020. Situácia, ktorá nastala je neštandardná pre všetky podnikateľské subjekty nielen v oblasti automotive. Žiadny z našich scenárov nepočítal s takouto situáciou na trhu, kedy do rozhodnutia spoločností vstupuje najdôležitejší faktor a to ľudské zdravie. K tomu, dokedy bude núdzový stav trvať sa aktuálne vedenie vyjadriť nevie, nakoľko nikto z nás presne nevie odhadnúť, ako sa celková situácia v súvislosti s koronavírusom vyvinie. Veríme však, že situáciu dostanú jednotlivé štáty postupne pod kontrolu a to aj na základe skúseností ázijských krajín, v ktorých je šírenie vírusu na ústupe. Dátum, kedy sa vrátime do starých koľají závisí od nás všetkých. Našou povinnosťou je sledovať všetky nariadenia a odporúčania MV SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vedú k zlepšeniu situácie. Podobný postoj k celkovej situácii má aj väčšina našich zákazníkov a dodávateľov. V poslednom období sa nám podarilo rozbehnúť zaujímavé projekty, všetci dúfame, že sa onedlho k nim vrátime, naše haly budú opäť zaplnené našimi zamestnancami a svetlá z našich výrobných liniek budú môcť opäť putovať k našim zákazníkom.

Popri uvedených informáciách by sme chceli upozorniť na to, že aj v tejto situácii sa nájdu ľudia, ktorí šíria nepravdivé informácie o aktuálnej situácii a opatreniach v našej spoločnosti ZKW Slovakia. Jedna z informácií bola spojená s potvrdeným prípadom COVID-19 v okolí Topoľčian. Včera bol na RÚVZ zaslaný anonym z našej firmy, že v našej spoločnosti sa nachádza osoba, ktorá bola v blízkom kontakte s potvrdeným prípadom COVID 19 z Kuzmíc. RUVZ a polícia sa venovala tejto problematike so záverom, že išlo o nepravdivý údaj.

V utorok zverejnil zamestnanec našej firmy na facebooku nepravdivú informáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 a údajným mesačným bonusom vyplácaným za výkon práce, čo sa priamo dotklo našej spoločnosti. Tento zamestnanec bol ihneď kontaktovaný a na sociálnej sieti sa za svoje nepatričné správanie ospravedlnil.

Všetky aktuálne nariadenia platia až do odvolania. Naši zamestnanci sú denne informovaní o opatreniach, nechceme, aby sa k nim dostávali skreslené informácie. Informácie nie sú zdieľané len medzi zamestnancami, ktorí aktuálne stále pracujú, dôležité zmeny a opatrenia zasielame formou sms a e-mailom všetkým aktívnym zamestnancom, ktorých kontaktné údaje máme k dispozícii. Podľa potreby sa budú prijímať ďalšie opatrenia na ochranu zdravia všetkých zamestnancov. Situácia ohľadne koronavírusu sa môže meniť s každou ďalšou minútou, na zmeny budeme okamžite reagovať.

 

https://mytopolcany.sme.sk/c/22363648/zkw-zacal-utlmovat-vyrobu.html

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0