Postoj ZKW v súčasnej situácii týkajúcej sa koronavírusu

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov sme si vedomí našej spoločenskej zodpovednosti. Aj keď v spoločnosti ZKW neexistujú žiadne podozrivé prípady, v súčasnosti prijímame proaktívne opatrenia na minimalizáciu rizika infekcie Covid-19, “vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW Group.

Bezpečnostné preventívne opatrenia v Krušovciach

Zdravie našich zamestnancov je pre nás prvoradé v každom zo závodov. „ V Krušovciach sme zriadili pracovnú skupinu a ústredné koordinačné miesto na priebežné hodnotenie situácie a sme v kontakte s miestnymi zdravotníckymi orgánmi, špecializovanými spoločnosťami a pracovnými lekármi,“ uviedol generálny riaditeľ Oliver Schubert.

Akčná skupina pravidelne komunikuje s hlavnou ZKW skupinou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Preventívne opatrenia v našom závode sme prijali už predtým, ako bol na Slovensku potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19.

Od konca februára vedenie spoločnosti oficiálne nariadilo, aby všetci zamestnanci ZKW zastavili všetky služobné cesty do Ázie až do odvolania. Následne boli pozastavené služobné cesty do a zo všetkých postihnutých oblastí s najväčším výskytom koronavírusu,  ako je Taliansko, Irán, oblasti Francúzka a Nemecka s potvrdeným výskytom. Aktuálne sú zastavené všetky služobné cesty nezávisle či ide o služobné cesty do zahraničia alebo v rámci Slovenskej republiky. Služobné cesty sú povolené len v špeciálnych a vážnych prípadoch, keď je cesta nevyhnutná. Zrušené sú všetky návštevy dodávateľov. Povolené sú tiež len v špeciálnych a vážnych prípadoch, ak je návšteva nevyhnutná, o uvedenom rozhoduje vedenie spoločnosti.

Všetky návštevy a dodávatelia majú pri vstupe do spoločnosti kontrolovanú telesnú teplotu. Vstup do spoločnosti je možný len pre tých, ktorí nemajú klinické príznaky choroby ako sú zvýšená teplota, kašeľ a dýchacie ťažkosti.  Každá návšteva a vodič je povinný si pred vstupom na vrátnicu vydezinfikovať ruky. Aktuálne sa snažíme všetky vstupy minimalizovať.

Zamestnancom odporúčame zdržať sa aj súkromných ciest do a zo všetkých postihnutých oblastí a rešpektovať nariadenia, ktoré denne aktualizuje naša spoločnosť ako aj Úrad verejného zdravotníctva SR a MV SR.

Žiaden z našich zamestnancov nie je z dôvodu podozrenia, či potvrdenia hospitalizovaný. Týmto vyvraciame všetky nepravdivé informácie, ktoré sa šíria v našej spoločnosti a okolí. V prípade potvrdenia sme povinní ihneď kontaktovať zamestnancov a postupovať podľa pokynov RÚVZ.

Prijali sme viaceré preventívne opatrenia, ktoré platia pre všetkých zamestnancov spoločnosti ako aj ostatné osoby pohybujúce sa v priestoroch spoločnosti.

Pri upratovaní všetkých priestorov v spoločnosti sa začali používať dezinfekčné prípravky. Dbáme na zvýšenú dezinfekciu všetkých kontaktných plôch – kľučky, WC, kávomaty, výťahy, ESD stanice, zábradlia a pod. Na vybrané strategické miesta v spoločnosti boli umiestnené dávkovače na dezinfekciu rúk. Požiadali sme aj spoločnosť zabezpečujúcu dopravu našich zamestnancov o dezinfekciu kontaktných plôch v autobusoch.

V spoločnosti neustále prebieha informačná kampaň. Neustále informujeme o situácii a bezpečnostných nariadeniach spojených so šírením vírusu. Na sociálnych zariadeniach sú návody, ako si správne umývať ruky. V spoločnosti sú rozmiestnené informačné letáky s podrobnými informáciami o príznakoch COVID-19, prevencii a postupoch pri podozrení. Súčasťou informačných letákov sú aj telefónne čísla na všetky štátom zriadené informačné centrá Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré môžu v prípade potreby kontaktovať.

Na základe denných mítingov akčnej skupiny s vedením a našou centrálou informujeme našich zamestnancov o aktuálnej situácii a prijímame ďalšie opatrenia podľa potreby a nariadení.

V spoločnosti boli zredukované všetky školenia na nevyhnutné legislatívne minimum.

Väčšina mítingov v spoločnosti bola zrušená. Dôležité mítingy, pokiaľ to situácia umožňuje, sú riešené neosobným kontaktom, t.j. mail, telefón, telekonferencia (skype call). V prípade, ak je nutné stretnutie, mítingy sú skrátené na nevyhnutne potrebný čas.

Preventívne opatrenia vrátane organizačných zmien boli zavedené aj v priestoroch jedálne. Obsluha jedálne ako aj zamestnanci dodržiavajú striktné hygienické pravidlá. Zamestnanci boli vyzvaní, aby riešili väčšinu otázok s oddeleniami, ako je personálne, mzdové a IT oddelenie, telefonicky. Pred osobnou návštevou je potrebné kontaktovať jednotlivé oddelenia telefonicky alebo mailom. Nutné doklady sú zamestnancami vhadzované do nato určených schránok.

Situáciu s koronavírusom neustále sledujeme a riešime na dennej báze. Všetky aktuálne nariadenia platia až do odvolania. Podľa potreby sa budú prijímať ďalšie opatrenia na ochranu zdravia všetkých zamestnancov. Situácia ohľadne koronavírusu sa môže meniť s každou ďalšou minútou, na zmeny budeme okamžite reagovať.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0