Project Dragonfly – spoločnosť ZKW vyvíja reflektory pre autonómnu jazdu

Senzory v reflektoroch umožňujú automatizované jazdné funkcie 

Spoločnosť ZKW po intenzívnom výskume a vývoji prichádza s projektom „ Project Dragonfly (vážka)“ pre autonómnu jazdu, ktorý bol vyvinutý spolu s partnerskými spoločnosťami. Ako súčasť konceptu, skonštruoval špecialista na osvetľovacie systémy demo vozidlo. Postupne boli integrované do reflektorov senzory a kamery, umožňujúce automatizované jazdné funkcie. V júni začali na štyroch schválených trasách v Rakúsku prvé skúšobné jazdy. „Cieľom „Project Dragonfly“ je podporovať autonómnu jazdu prostredníctvom elektronického rozhľadu na všetky strany,“ vysvetľuje Stefan Weißensteiner, projektový manažér „Project Dragonfly“ v spoločnosti ZKW. „Naša nová technológia prispeje rozhodujúcim spôsobom k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a jej uvedenie na trh by mohlo byť za tri až štyri roky,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW Group.

Reflektory s digitálnym svetlom, senzormi a umelou inteligenciou

Reflektory sú strategicky umiestnené tak, aby poskytovali prostredníctvom senzorických systémov 360–stupňový pohľad okolo vozidla – podobne ako vážka (Dragonfly), ktorá môže svojim zrakom pokryť až 360 stupňov.  Spoločnosť ZKW preto integrovala kamery s vysokým rozlíšením do reflektorov testovacieho vozidla „Project Dragonfly“. Do 4 predných svetlometov vozidla budú postupne integrované ďalšie snímače ako sú LiDAR, CMOS, infračervené alebo multispektrálne kamery.  Vďaka umelej inteligencii dokážu rozpoznať ostatných účastníkov cestnej premávky a dopravné značky, vypočítať vzdialenosti a rýchlosti ako aj vytvárať riadiace príkazy pre vozidlo.  Digitálne svetlo spoločnosti ZKW s rozlíšením 1,3 milióna pixelov na svetelnú jednotku podporí snímače pre autonómnu jazdu.  „V našich prvých experimentoch sme dokázali, že prostredníctvom umelej inteligencie je možné odhaliť objekty ako sú chodci v noci alebo v zlom počasí aj vo väčšej vzdialenosti s výrazne vyššou mierou detekcie, bez toho, aby oslepili ostatných účastníkov cestnej premávky,“ vysvetľuje Ralf Klädtke, technický riaditeľ skupiny ZKW.

Postupná integrácia snímačov

Prvou etapou „Project Dragonfly“ je integrácia kamier umelej inteligencie do hlavných reflektorov s cieľom rozšíriť zorné pole výhľadu, čo im umožňuje bezpečne rozpoznať nielen vozidlá idúce vpredu alebo protiidúce vozidlá, ale aj dopravu na križovatke.  Do konca roka sa reflektory demo vozidla rozšíria o systémy LiDAR na optické meranie vzdialenosti a rýchlosti, ako aj o novo vyvinuté digitálne svetelné moduly.  Okrem toho, infračervené a radarové snímače i ďalšie kamery sú plánované na realizáciu 360–stupňového pohľadu.  „Pre automatickú jazdu na úrovniach 3 až 5 bude potrebné na vozidle nainštalovať 30 až 50 snímačov podľa špecifikácie od výrobcu.  Preto pracujeme na riešeniach, aby sme zabudovali snímače s elegantným dizajnom do reflektorov a využili výhody konštrukčného priestoru reflektora, ako sú napájanie, pripojenie k dátovej zbernici, elektronické riadiace jednotky alebo kondenzácia/odmrazovanie poprípade čistenie,“ vysvetľuje Klädtke.

Využitie spolupráce s partnermi

V súvislosti s „Project Dragonfly“, spoločnosť ZKW úzko spolupracuje so strategickými partnermi, ako je IAV (automobilové inžinierstvo), ktorá má viac ako 20 rokov skúseností vo vývoji automatizovaných vozidiel.  So spoločnosťou IAV dokázala spoločnosť ZKW získať pre autonómnu jazdu špičkového globálneho partnera, aby mohol prispieť k bezpečnosti prostredníctvom technológie digitálneho svetla a senzoriky v reflektoroch.  Spoločnosť ZKW má inovatívne nápady na využívanie digitálneho svetla, ako aj 4 polôh snímačov. Reflektory vozidla predstavujú nový prístup k vysokovýkonnej automatizovanej jazde IAV,“ vysvetľuje Mirko Taubenreuther, senior viceprezident spoločnosti IAV GmbH.

Spoločnosť ZKW tiež úzko spolupracuje so skupinou LG s cieľom využiť a realizovať možné synergie – napríklad v oblastiach čistenia, vývoja a spracovania údajov zo snímačov.  „Cieľom je využiť spoločné know–how a vytvoriť rozhrania medzi našimi spoločnosťami a ďalšími partnermi spolupráce.  Takýmto spôsobom dokážeme ponúknuť našim zákazníkom najlepšie riešenia pre dané vozidlo,“ hovorí Schubert.

Vyvíjame spoločne so zákazníkmi

V blízkej budúcnosti sa spustí niekoľko predvývojových projektov s výrobcami automobilov, ktoré podporia integráciu snímačov do reflektorov pre autonómnu jazdu.  Napríklad systém LiDAR je integrovaný do hlavného reflektora, aby sa mohli analyzovať namerané údaje generované zo svetelnej jednotky a použiť v následných projektoch.  „Naši zákazníci profitujú z nových funkcií reflektorov a celkového riešenia, ktoré spĺňa aj požiadavky na dizajn,“ hovorí Schubert.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0