Spoločnosť ZKW a partneri vyvíjajú nové moduly s mikrozrkadlami pre dynamické svetelné funkcie

Spolupráca so spoločnosťami Silicon Austrian Labs, Evatec, EV Group a TDK Electronics posúva vpred technológiu svetelnej projekcie

Spolu s výskumnými partnermi Silicon Austrian Labs, Evatec, EV Group a TDK Electronics pracuje spoločnosť ZKW na technológii „micromirror“ (mikrozrkadla). Tento mikroelektromechanický systém (MEMS) sa skladá z čipu s integrovanou mikroskopickou zrkadlovou mechanikou. Mikrozrkadlo sa môže pretáčať okolo dvoch osí prostredníctvom piezoelektriny a umožňuje špecifické a precízne smerovanie laserového lúča. V budúcnosti tak umožní inteligentné funkcie osvetlenia pre vozidlá, ako napríklad projekciu symbolov (napríklad šípok) a výstrah na vozovke, alebo flexibilné a adaptívne osvetlenie vozidla. Táto technológia sa môže použiť v predných a zadných svetlách alebo ako bočná projekcia, rovnako aj v systémoch LIDAR na optické meranie vzdialenosti. „Mikrozrkadlo by mohlo byť strategicky dôležitou kľúčovou technológiou, ktorá umožní nové automatické funkcie osvetlenia pre autonómnu jazdu. Cieľom tohto takzvaného „inteligentného osvetlenia vozovky“ je vytvoriť inteligentnejšie, bezpečnejšie a interaktívnejšie vozidlá,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Zoskupené kompetencie
V rámci štruktúry spolupráce v oblasti výskumu, ktorá sa spustila na začiatku roka, prispievajú partneri svojimi kľúčovými kompetenciami. Spoločnosť Silicon Austrian Labs (SAL) prispieva k odbornosti v oblasti výskumu a ponúka spôsobilosti výroby mikroelektroniky. Spoločnosť TDK je zodpovedná za vývoj materiálov aktivovaných pre piezoelektrinu a príslušnú odbornosť. Spoločnosť EVATEC poskytuje nevyhnutné technické vybavenie a strojové zariadenie. Spoločnosť EV Group je hlavný dodávateľ vybavenia pre nanotlač s rozsiahlym procesným know-how. Spoločnosť ZKW sa zas venuje vhodným možnostiam využitia technológie. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie možné rozlíšenie funkcií projektovaného svetla za účelom zvýšenia bezpečnosti na cestách. Špecialista na svetelné systémy v závode Wieselburg aktuálne pracuje na dvoch prototypoch, ktoré kombinujú mikrozrkadlový čip a nevyhnutnú elektroniku do jednotného svetelného systému.

Všestranné spôsoby použitia
Technológia s piezoelektrickými mikrozrkadlami ponúka niekoľko kľúčových výhod: na jednej strane vyžaduje len nízke napätie a nepatrný prúd, avšak dodáva vysoký výkon. Okrem toho je vývoj veľmi flexibilný, čím umožňuje rozličné spôsoby použitia pre systémy osvetlenia automobilov. Vďaka systémom s mikrozrkadlami, ktoré sa môžu integrovať v akejkoľvek polohe do vozidla, je možné premietať symboly, obrázky a dokonca aj videá na vozovku. Praktické spôsoby použitia siahajú od priechodov pre chodcov vyrobených zo svetla, ktoré chodcom signalizujú prednosť, cez precízne meranie vzdialenosti metódou LIDAR až po projekciu výstrah na vozovku. „Technológia s mikrozrkadlami umožňuje používať svetlo na komunikáciu s účastníkmi cestnej premávky. Systém podporuje ďalšie kroky na ceste k autonómnej jazde,“ hovorí s presvedčením Schubert.

Spoločne k cieľu
Vďaka kombinácii odborných znalostí svojich partnerov predstavuje projekt s mikrozrkadlom model pre medziodborový výskum a spoluprácu. Dr. Martin Eibelhuber, zástupca vedúceho spoločnosti EV Group pre rozvoj podnikania, hovorí: „Integrácia optiky a elektroniky predstavuje nové výzvy pre výrobné technológie a zariadenia. Naším cieľom je sprístupniť nové procesné spôsobilosti pre sériovú výrobu.“ Ralf Eichert, generálny riaditeľ, viceprezident spoločnosti Evatec Europe GmbH, hovorí: „Využijeme naše know-how na zrýchlenie vývoja požadovaných výrobných procesov s tenkými vrstvami. Pritom sa zameriame na vysoko výkonné piezoelektrické poťahy, ktoré umožnia precízne umiestnenie mikrozrkadiel.“

Dr. Mohssen Moridi, vedúci výskumu mikrosystémových technológií v spoločnosti Silicon Austria Labs, opisujúc pridanú hodnotu spolupráce, povedal: „Práca s niektorými z najlepších dodávateľov polovodičového vybavenia nám umožňuje chopiť sa aktuálnej výzvy sériovej výroby vysokovýkonných piezoelektrických tenkých vrstiev ako jadra nášho mikrozrkadla a posúvať hranice technológie nanotlače s cieľom dosiahnuť lepší optický výkon. Spoločne s priemyselnými partnermi môžeme v čo možno najkratšom čase uviesť vyvinutý piezoelektrický modul MEMS do sériovej výroby. Unikátne odborné vedomosti spoločnosti SAL v oblasti MEMS, optických systémov, elektroniky a systémovej integrácie z nás urobia jednotné kontaktné miesto pre našich partnerov. “

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0

Stlačte Stiahnuť 21,21 MB