Spoločnosť ZKW vedie v oblasti patentov v Dolnom Rakúsku

V roku 2019 podala skupina ZKW GmbH na celom svete celkovo 51 nových patentov. Rakúsky patentový úrad zaregistroval 17 patentov. Dodávateľ pre automobily je lídrom v dolnorakúskom patentovom rebríčku za rok 2019. V Európe sa spoločnosť ZKW umiestňuje na 4. mieste v súvislosti s novými prihláškami. Spoločnosť z Wieselburgu skórovala svojimi inováciami v osvetľovacích systémoch, z ktorých mnohé sa týkali problematiky digitálneho osvetlenia. Aj priemyselná spoločnosť je na vrchole rebríčka, pokiaľ ide o prihlášky ochranných známok. Výskum a vývoj majú v spoločnosti ZKW mimoriadne dôležité miesto. Spoločnosť má tak k dispozícii najmodernejšie technológie na meranie a testuje inovácie vo svojom vlastnom svetelnom kanáli, ktorý patrí k najväčším na svete. „Naše patenty sú našimi hodnotami v spoločnosti. Inovácia je pre nás nevyhnutná na osvetlenie ciest do budúcnosti,“ vysvetľuje Oliver Schubert, generálny riaditeľ skupiny ZKW.

Spoločnosť ZKW na 4. mieste za nové európske patentové prihlášky
Rok 2019 bol rekordným rokom pre rakúske vynálezy: celosvetovo prišlo z Rakúska 11 731 patentových prihlášok. Z toho bolo 2 724 nápadov zaregistrovaných v Rakúsku a 264 z Dolného Rakúska.
Patentové prihlášky spoločnosti ZKW sa zameriavajú na inovácie v oblasti digitálneho osvetlenia pre prémiové vozidlá, ktoré čoskoro uvidíte na cestách. Ako medzinárodný koncern prihlasuje spoločnosť ZKW svoje patenty čoraz viac na medzinárodnom trhu, okrem iného aj v Číne, USA a Nemecku. Skupina ZKW podala na celom svete celkovo 51 nových prihlášok, z toho 17 na Rakúsky patentový úrad. Spoločnosť ZKW obsadila 4. miesto v európskom rebríčku.

Osvetľovacie systémy pre autonómnu jazdu
Skupina ZKW neustále vyvíja osvetľovacie systémy budúcnosti, ako sú reflektory s inteligentnými funkciami pre autonómnu jazdu. K najdôležitejším patentovým prihláškam patria digitálne osvetľovacie systémy (Digital Light Processing). Pritom sa namiesto veľkého jednodielneho reflektora používa systém s viac ako miliónom malých zrkadiel, ktoré je možné individuálne nastavovať pomocou zložitej elektroniky a snímačov. Cieľom je priniesť čo možno najviac svetla na cestu a zároveň zabrániť oslneniu prichádzajúcich vozidiel alebo vozidiel idúcich vpredu. Digitálny osvetľovací systém chráni pred oslnením aj chodcov. Okrem toho môže cielene osvetliť dopravné značky alebo premietať informačné alebo výstražné symboly na cestu.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0