Súťaž brickZ Design: Spoločnosť ZKW vyberá najlepšie koncepty reflektorov

Reflektory nie sú len zdrojom svetla, ale tiež jedinečným dizajnovým prvkom každého vozidla, ktoré musí zodpovedať obrazu značke výrobcu. Spoločnosť ZKW vyhlásila medzinárodnú súťaž „brickZ Design Competition“, aby zozbierala inovatívne nápady a návrhy pre budúci vzhľad predného osvetlenia. Do súťaže sa zapojili uznávané dizajnérske agentúry, ale aj inžinierske talenty a študenti. Počas virtuálneho slávnostného odovzdávania cien 29. apríla 2020 predstavili účastníci svoje návrhy pred odbornou porotou. Za víťazov zvolili spoločnosti KWAutomotive z Kórey a Design Storz zo Salzburgu. Môžu sa tešiť na hlavnú cenu v celkovej hodnote 15 000 EUR a spoluprácu so spoločnosťou ZKW. „Kladieme veľký dôraz na inovácie a dizajn reflektorov poukazujúcich na budúcnosť. Prostredníctvom súťaží, ako je Design Competition, dokážeme identifikovať šikovné talenty a nadviazať cenné partnerstvá,“ vysvetľuje Hannes Scheer, vedúci oddelenia inovácií v spoločnosti ZKW Group GmbH.

Vzrušujúce dizajnové koncepty
Porota udelila ceny viacerým vzrušujúcim konceptom spomedzi medzinárodných účastníkov súťaže. Dva nápady skončili ako víťazi: spoločnosti KWAutomotive a Design Storz svojimi návrhmi ukázali, ako možno optimálne využiť obmedzený inštalačný priestor v reflektoroch a ako zahrnúť pohyblivú animáciu. Špeciálnu cenu „Special Mention Award“ v kategórii Životné prostredie a udržateľnosť vo výške 2 500 EUR získala spoločnosť Eoos Next z Viedne, ktorá predložila mimoriadne ekologický dizajn. Ale ani ostatní účastníci neodišli s prázdnymi rukami, ale boli odmenení nočnou jazdou vo vývojovom vozidle spoločnosti ZKW alebo návštevou svetelného kanála spoločnosti ZKW.

Špičková porota
Početné príspevky hodnotila špičková porota – vrátane Mag. art. Lilli Holleinovej, riaditeľky dizajnérskeho festivalu Vienna Design Week, Mag. Johanna SAILERA, komunitného manažéra siete Innox Network, DI Christophera Lindingera, MAS, prorektorát pre inovácie a výskum na univerzite Johannesa Keplera v Linzi a Hannesa Scheera, vedúceho inovácie v spoločnosti ZKW Group GmbH. Na porotu obzvlášť zapôsobili víťazné koncepty, pretože dokonale podporujú súčasnú technológiu LED Microlens Array (mikrolénové pole so svetelnou diódou) a umožňujú širokú škálu možností dizajnu. „Okrem toho bola kombinácia statických a pohyblivých častí mimoriadne populárna, pretože ponúka širokú škálu aplikácií,“ hovorí Lilli Hollein.

Dizajn ako dôležitý faktor
Zložitosť moderných systémov svetelnej techniky a konkurencia v automobilovom osvetlení sa neustále zvyšujú. Zároveň zohráva faktor dizajnu čoraz dôležitejšiu úlohu – a to aj v podnikovej stratégii spoločnosti ZKW. Nové, futuristické návrhy reflektorov zdôrazňujú výhody súčasných technológií, ako sú systémy osvetlenia so svetelnou diódou. Dizajn je zameraný na technológiu MLA (microlens array – mikrolénové pole) – v spoločnosti ZKW sa nazýva „brickZ“. Technológia MLA je založená na maximálnom zmenšení konvenčných projekčných svetelných modulov a ich komprimovanom usporiadaní v poli, ktoré je možné voľne navrhnúť. Preto neexistujú takmer žiadne obmedzenia pre dizajn šošoviek.

Previous slide
Next slide

Kontakt pre tlač

Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber, M.E.S.

Headquarters

ZKW Group GmbH
Rottenhauser Straße 8
A-3250 Wieselburg
press@zkw-group.com
+43 7416 505 0