Prečo ZKW?


Zamestnanecké výhody

 • Podniková reštaurácia: Pretože sa každý človek stravuje ináč, každý deň je pestrá ponuka čerstvo pripravených jedál. Naši zaemstnanci si môžu vybrať podľa chuti zo štyroch druhov jedál, čerstvých šalátov. Ku každému menu sa podáva chutná polievka.
 • Spoločnosť podporuje podnikovú reštauráciu finančným príspevkom, cena obedu pre zamestnanca je len 0,83 €.
 • Ovocie alebo dezert: V rámci našich „ovocných dní“ je našim pracovníkom ponúkané čerstvé sezónne ovocie. Vo vybrané dni dostávajú naši zamestnanci k obedu sladký dezert.
 • Zdravotné opatrenia: V rámci nášho programu „Fit ZKW“ ponúkame spoluprácu s expertmi v oblasti výživového poradenstva. Takisto sa venuje veľká starostlivosť v oblasti ergonómie, proti stresových programov a sledovania stavu chrbtice.
 • Podnikový lekár: Náš podnikový lekár vykonáva preventívne prehliadky.
 • Ponuky starostlivosti o telesnú a duševnú zdatnosť: Náš program „ZKW Fit Programm“ ponúka širokú paletu športov. Okrem ponuky účasti v bežeckých tímoch majú naši zamestnanci k dispozícii permanentky do fitnes centra.

 • Firemné vozidlo: V závislosti od miesta vykonávania náplne práce a funkcie poskytuje spoločnosť ZKW firemné vozidlo. Na účely obchodných ciest majú pracovníci k dispozícii širokú škálu služobných vozidiel.
 • Mobilný telefón a prenosný osobný počítač: V závislosti od miesta vykonávania náplne práce a od funkcie je našim pracovníkom na služobné účely k dispozícii mobilný telefón a prenosný osobný počítač.
 • Poskytnutie tútora a mentorovanie: Každý nový pracovník/nová pracovníčka dostane na prvých mesiacoch k dispozícii tútora ako podporu. Dodatočne k tomu sa ročne uskutočňujú rozhovory s pracovníkmi.
 • Vyškolenie a ďalšie vzdelávanie: Rozsiahly program školenia a ďalšieho vzdelávania sa v spoločnosti ZKW nazýva Competence Training Center (CTC) a ponúka našim zamestnancom veľké množstvo individuálne prispôsobených školení a kurzov.
 • Podujatia pre zamestnancov: Mimo každoročných vianočných osláv kladieme dôraz na pravidelné tímové podujatia ako napr. Family Day a spoločné športové podujatia.
 • Časová lehota na školenia/úprava pracovného času: Časová lehota na vzdelávanie ako aj rôzne modely práce na čiastočný úväzok ponúkajú našim spolupracovníkom nevyhnutnú flexibilitu.
 • Flexibilná pracovná doba: Zamestnanci vybraných oddelnení majú k dispozícii modely flexibilnej pracovnej doby.
 • Práca z domu: V individuálnych prípadoch ponúkame našim zamestnancom prácu z domu.

 • Zamestnanecké zľavy: Vďaka spolupráci s externými partnermi umožňujeme našim zamestnancom využívať rôzne služby za zvýhodnených podmienok.
 • Príspevok na cestovanie do zamestnania: Našim zamestnancom v podniku v Krušovciach preplácame dobrovoľný mesačný príspevok na cestovanie.
 • Príspevky zo sociálneho fondu: pri narodení dieťaťa alebo pri svadbe.

Informácia: Toto je prehľad niektorých sociálnych výhod v spoločnosti ZKW Slovakia.


Príbehy kariéry: